چرا تازه‌پدرها احساس جذاب‌تر بودن می‌کنند؟

تعجبی نخواهد داشت که با از سرگذراندن 9 ماه بارداری و تصویر شب‌های بی‌خوابی، تازه‌مادران احساس جذاب‌تربودن نکنند، اما تازه‌پدرها، در این رؤیا به سر می‌برند که خوش‌قیافه‌تر و جذاب‌تر از گذشته هستند.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)، دانشمندان معتقدند که این باور در مردان در پی احساس مردانگی بیشتر پس از تولد فرزند، به مردان دست می‌دهد.

پژوهشگران آمریکایی «میزان جذاب بودن» را از 182 زوج با شاخص “خیلی زشت” تا “کاملا زیبا” یا “بسیار خوش‌قیافه” سوال کردند.

در این مطالعه مردان و زنان خود را درست پس از ازدواج و سپس نزدیک اولین و دومین سالگرد ازدواجشان ارزیابی کردند.

از 182 زوج تحت بررسی، 48 زوج طی این دو سال صاحب فرزند شده بودند.

 

مطالعات نشان داد زنانی که فرزند نداشتند، طی زمان، احساس‌ جذاب‌تر‌بودن داشتند؛ با این حال، دیگر زنان پس از تولد فرزندشان، کمتر چنین حسی داشتند؛ در مقایسه، پدرشدن احساس مردان در خصوص خود را شکوفا می‌کرد.

آلیسیا کاست، محقق دانشگاه کالیفرنیا، معتقد است که تازه‌مادرها ممکن است در تنازع برای کنارآمدن با تغییرات جسمانی بدنشان باشند؛ این در حالی است که پدرها از حس اثبات مردانگی‌شان خوشحال‌اند، زیرا ارتباطات قوی بین مردانگی، باروری و مردبودن وجود دارد و مردانی که نابارور هستند، مردانگی‌شان را در معرض خطر می‌بینند.

با این حال، به گفته کاست، مردان نباید با احساس جذاب‌تربودنشان زیاد درگیر شوند زیرا این احساس به زودی در آن‌ها محو می‌شود.

جزئیات این پژوهش در Journal of Gender Studies منتشر ش

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید