مشاهده مجموعه مقالات سومین کنفرانس مدیریت مصرف انرژی در مراکز بهداشتی و درمانی در پایگاه مرجع دانش (سیویلیکا)

http://www.callforpapers.irمجموعه مقالات سومین کنفرانس مدیریت مصرف انرژی در مراکز بهداشتی و درمانی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.سومین کنفرانس مدیریت مصرف انرژی در مراکز بهداشتی و درمانی  28 تا 29 بهمن ماه 1391  توسطدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران،انجمن علمي اقتصاد ايران، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني شهيد بهشتي،بهين پويان هوتن و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 30 عنوان مقاله تخصصی شامل 226  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده درسومین کنفرانس مدیریت مصرف انرژی در مراکز بهداشتی و درمانی 

بررسي فني اقتصادي راه كارهاي كاهش مصرف انرژي در بيمارستان روزبه
مقايسه وضعيت مصرف انرژي قبل و پس از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي قزوين
بررسي هزينه حامل هاي انرژي در بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي جيرفت
بررسي ارتباط شاخص هاي عملكرد بيمارستان با ميزان انرژي مصرفي در بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال هاي 1387 تا 89
بررسي تاثير تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها بر كنترل مصرف انرژي در واحدهاي كارگزيني شبكه هاي بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان


بررسي ميزان مصرف انر ژي و آب در مراكز آموزشي و درماني شهر همدان
بررسي وضعيت بازيافت كاغذ و مقوا از پسماندهاي بيمارستان تأمين اجتماعي يزدو ارزيابي جنبه هاي اقتصادي و زيست محيطي آن
مديريت آب مصرفي با بازيابي پساب سيستم تصفيه آب بخش دياليزبيمارستان امام رضا(ع) لارستان
طراحي بيمارستان با مصرف انرژي پايين با استفاده از انرژي هاي نو در شهر اصفهان
بررسي نقش فضاهاي سبز و بام سبز در كنترل مصرف انرژي بيمارستان ها
بررسي ميزان كاهش مصرف انرژي در ساختمان با تكيه بر استفاده از بلوك هاي AAC مطالعه موردي: مركز بهداشتي درماني شهري شماره 4 شهرستان خرمدره استان زنجان
كاهش هزينه ها، مديريت مصرف و پدافند غيرعامل توسط سيستم هاي CCHP توليد همزمان برق، حرارت و برودت در بيمارستان نمونه
لزوم ايجاد سيستم يكپارچه مديريت اطلاعات انرژي EIMS در بيمارستان ها
كاربرد سيستم هايSCADAدر مديريت مصرف انرژي در مراكز بهداشتي و درماني
مقايسه تطبيقي ميزان مصرف انرژي الكتريكي در بيمارستان هاي منتخب شهرهاي اردبيل،همدان،اصفهان و تهران و ارائه راهكارهاي اجرايي در خصوص مديريت مصرف انرژي در بيمارستان هاي مورد مطالعه
شرح روش تجربي استحصال هزينه حامل هاي انرژي دانشگاه علوم پزشكي همدان
بررسي تاثير اصلاح الگوي مصرف انرژي درحوزه سلامت و راهكارهاي عملياتي ونتايج عملي آن درمديريت درمان تامين اجتماعي آذربايجانغربي دربازه زماني 1388 لغايت 90
راهكارهاي مديريتي در راستاي كنترل مصرف انرژي در مراكز بهداشتي درماني
بررسي تاثير دوركاري بر كاهش ميزان برقي مصرفي درمعاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي كردستان
كاهش مصرف انرژي و عدالت اقتصادي با دوركاري حاصل ازبكارگيري فناوري اطلاعات
ساخت دستگاه بهينه ساز مصرف انرژي با نام تجاري گرماجذب كه باعث كاهش مصرف سوخت تا 05 % ميگردد
بهينهسازي مصرف انرژي با استفاده از منابع توليد پراكنده از نوع پيل سوختي به عنوان منبع توليد كننده توان اكتيو براي جبرانسازهاي استاتيكي توزيع شده جهت بهبود كيفيت توان برق توليدي درمراكز درماني و بيمارستان ها
بررسي چيلرهاي جذبي با منبع برق فتوولتائيك
ساخت دستگاه سپراتور رسوب كه باعث كاهش مصرف انرژي الكتريكي تا 02 % ميگردد
راهكارهايي خلاقانه جهت مديريت مصرف انرژي در طراحي فضاهاي درماني
روش هاي ابتكاري آموزش و فرهنگ سازي در كنترل مصرف انرژي
مديريت مصرف انرژي و بهينه سازي الگوي مصرف با جايگزيني لامپ هاي LED به جاي ساير منابع روشنايي
بررسي اثر مديريت بارهاي خانگي بر بار سيستم قدرت
تاثير فضاهاي داخلي بر شكل معماري بيمارستان با رويكرد صرفه جويي در مصرف انرژي با استفاده از انرژي هاي پاك
بررسي نقش آتريوم ها با سقف هاي متحرك با رويكرد هوشمند سازي ساختمان ها نمونه موردي: پايان نامه كارشناسي طراحي بيمارستان در شيراز

 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید