تولیدات علمی بین‌المللی دانشگاه‌های سمنان در آیینه ISI

http://www.callforpapers.ir/رییس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و چهره ماندگار حوزه علم و اطلاعات و دانش شناسی گفت: در سال 2012 بالغ بر یکهزار و صد استناد به مقالات دانشگاه سمنان صورت گرفته است.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) دکتر جعفر مهراد افزود: حدود 10 سال است که ایران در حوزه آموزش عالی، راه های ترقی را به سرعت طی می‌کند به گونه ای که رشد کمی و کیفی آموزش عالی که توسط موسسات بین المللی رصد می‌شود، همه گویای قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بالای ایران است.

وی ادامه داد: توجه دولت های مختلف به ویژه دولت نهم به پدیده تولید علم، موجب این مهم شد که میزان تولید علمی ایران هر سال نسبت به سال قبل افزایش یابد به طوری که رشد علمی کشور چندین برابر شده و ایران و ترکیه در منطقه به طور موازی و همسان در شتاب تولید علم سهیم بودند.

 

این چهره ماندگار علمی کشور با اشاره به آمار تولید علم ایران در سالهای 2011 و 2012 در پایگاه ISI افزود: بیش از 27 هزار مستند علمی از دانشمندان ایران در این پایگاه ثبت شد که در تاریخ علمی ایران بی سابقه است.

مهرداد همچنین میزان تولید علمی ایران در پایگاه اسکوپوس (پایگاه استنادی مستقر در هلند) را 37 هزار مقاله در سال 2012 عنوان کرد و گفت: چاپ این تعداد مقالات در این پایگاه های معتبر موجب شده که کشور ایران مقام شانزدهم تولید علم جهان و مقام اول منطقه را در میزان تولیدات علمی کسب کند که دانشگاه های مختلف در این آمار سهم ارزشمندی دارند و در این میان نقش دانشگاه سمنان درخور توجه است.

وی ادامه داد: تعداد 20 دانشکده فعال، 15 هزار دانشجو در دوره های مختلف و بیش از 600 دانشجوی دوره دکتری تخصصی در دانشگاه سمنان نوید بخش حرکتهای علمی و تحقیقاتی ارزشمندی است که در پرتو سیاستهای دقیق رئیس دانشگاه سمنان به ثمر نشسته است.

رییس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام افزود: عملکرد این تعداد دانشجو و دانشکده در دانشگاه سمنان چه در پایگاه ISI و چه در اسکوپوس باعث شده این دانشگاه جایگاه تعریف شده ای را در بین دانشگاه های جهان به خود اختصاص داده است.

وی تصریح کرد: طبق آماری که از پایگاه ISI استخراج شده است طی سالهای 2010 تا 2012 مجموعه تولیدات علمی فارسی و انگلیسی دانشگاه سمنان حدود 600 مقاله است که بیش از دو برابر اعضاء هیئت علمی آن است و این نشاندهنده توفیق و درخشش اساتید دانشگاه سمنان در تحقیقات علمی و پژوهشی است.

مهراد با بیان اینکه میزان استنادهای صورت گرفته به مقالات بین المللی دانشگاه های سمنان غیر قابل تصور است تصریح کرد: در سال 2012 بالغ بر یکهزار و 100 استناد به مقالات دانشگاه سمنان صورت گرفته که نشاندهنده کیفیت این مقالات و رعایت استانداردهای علمی بین المللی در این مقالات است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید