فراخوان ششمین همایش روانپزشکی کودک و نوجوان

http://www.callforpapers.ir/ششمین همایش روانپزشکی کودک و نوجوان، 26 لغایت 28 شهریورماه 1392 (در آستانه روز جهانی کودک و هفته بهداشت روان) در تبریز برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) این همایش تا 31 خرداد ماه در محورهای زیر پذیرش مقاله دارد:

محورهاي همايش:

· روانپزشکی کودک و نوجوان : همه گیری شناسی، علت شناسی، آسیب شناسی و علامت شناسی اختلالات، جنبه های عصب روان شناختی و تکاملی، شیوه های ارزیابی، تشخیص و درمان روان پزشکی کودک و نوجوان.

· سلامت روان کودکان و نوجوانان : ارتقای سلامت روان در حوزه های مختلف اجتماعی، پیشگیری و شناخت عوامل خطر و عوامل حمایتی، سیستم های ارائه خدمات سلامت روان در کودکان و نوجوانان، فرهنگ، مذهب، معنویت و سلامت روان کودکان.

· روانپزشکی مشاوره – رابط کودکان و نوجوانان : جنبه های روانپزشکی در بخش های طبی غیر روان پزشکی، بیماریهای سایکوسوماتیک و سوماتوفرم حوزه کودکان و نوجوانان ، سلامت روان در بیمارستان های کودکان.

· مداخلات داروئی : درمان های داروئی، اثر بخشی، فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک، عوارض جانبی داروها و درمان ترکیبی در حوزه کودک و نوجوان.

· مداخلات غیر داروئی : مداخلات غیر داروئی شامل آموزش روانشناختی، آموزش خانواده، روان درمانی های فردی و گروهی در سطح پیشگیری اولیه و درمان در حوزه کودک و نوجوان.

· حوزه های مختلف روانشناسی : روانشناس عمومی، بالینی، تربیتی، سلامت، کودکان استثنائی و سایر حوزه های مرتبط با کودک و نوجوان.

· طب اورژانس : اورژانس های روان پزشکی کودک و نوجوان.

· طب ورزش : سلامت روانی در محیط های ورزشی کودکان و نوجوانان، مداخلات مرتبط با ارتقای سلامت روانی در ورزش.

· علوم اعصاب : علوم اعصاب بخصوص جنبه های شناختی در حوزه کودک و نوجوان.

· روان پرستاری کودکان : روان پرستاری در بخش های روانپزشکی و بخش های طبی غیر روان پزشکی.

· بهداشت روانی مادر و کودک : مراقبت های روانی از مادر در دوران حاملگی و مراقبت از نوزاد و شیر خوار ، و ارتباط مادر و کودک.

· بهداشت روان در مدارس : پیشگیری از آسیب های اجتماعی ، سلامت روان و ارتقای آن در نظام آموزش و پرورش و حوزه های مرتیط با تعلیم و تربیت.

· کار درمانی : توان بخشی کودکان در زمینه های تکاملی از طریق مداخلات کاردرمانی.

· گفتار درمانی : جنبه های رشدی زبان، شناسائی نواقص گفتاری و مداخلات درمانی.

· مددکاری : حوزه مددکاری و حمایت های اجتماعی از کودکان و نوجوانان.

· ارتقاء کیفیت زندگی : ارتقاء کیفیت زندگی در کودکان ، والدین و خانواده ها.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و نحوه ثبت نام به وب سایت همایش مراجعه نمایند.

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید