دریافت مجموعه مقالات نخستین همایش ملی فلسفه حقوق با تاکید بر فلسفه حقوق اسلامی در پایگاه مرجع دانش (سیویلیکا)

http://www.callforpapers.irمجموعه مقالات نخستین همایش ملی فلسفه حقوق با تاکید بر فلسفه حقوق اسلامی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. نخستین همایش ملی فلسفه حقوق با تاکید بر فلسفه حقوق اسلامی 27 اردیبهشت ماه 1391  توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر رامهرمز برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 71 عنوان مقاله تخصصی شامل 867  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در نخستین همایش ملی فلسفه حقوق با تاکید بر فلسفه حقوق اسلامی

نقش معاطات درعقودبا تاكيد برنكاح
بررسي فقهي حقوقي بيع دين
راهكارقانوني درماهيت ثابت و متغير چك تضميني درحقوق ايران
نقش پيش قضاوت هاي ارزشي درحقوق اسلام
ماهيت و فلسفه مجازات هاي تكميلي درسياست جنايي ايران
رابطه ي عرف و قانون
مجازات درنظام جزايي اسلام اصلاح پيشگيري يا ارعاب
اثبات حقوقي و ارتباط آن با معرفت شناسي
نقش قاعده انصاف درتفسير قوانين كيفري بررسي پرونده يك قتل
هدف ازدادرسي مدني دراسلام
تلقين دليل و جايگاه آن درنيل به هدف ازدادرسي مدني
اعتبار قاعده منع تحصيل دليل درحقوق ايران
حق طبيعي وحق مدني ازنظر آكويناس و اسپينوزا
انصاف و نقش آن درتفسيرقضايي
عقل و بناي عقلا درحقوق
بررسي تاريخچه فلسفه حقوق و نظريه اخلاقي كانت برآن
نگاهي به فلسفه ي اسلامي حقوق بشر
اصل فردي كردن مجازات ها درنظام عدالت كيفري ايران
هرمنوتيك فقهي حقوق با رويكردي به مبناي ضمان قهري ناشي ازنقض حق مولف
سيري برانديشه هاي فلسفي حقوق بارويكردي برقانون اراضي كشت موقت
فلسفه ثبات قواعد حقوقي
فلسفه و تئوري مجازات دراسلام
آرمان عدالت خواهي مبناي اساسي مجازات هاي اسلامي
مباني لزوم و جواز درقرار دادهاي بدون عوض
بررسي تحقق عدالت اجتماعي دربستر قرار دادها
قراردادو رفاه
فلسفه علني بودن مجازات درحقوق اسلامي
نگاهي برفلسفه مجازات دراسلام
برسي حق طلاق دراديان ابراهيمي
نسبت سنجي گزاره هاي حقوقي و اخلاقي
تاملي برفلسفه احكام و مقاصد شرع
نگرشي ديگر به اهداف مجازات دراسلام
نگرشي ديگر به مبناي مجازات دراسلام
نظريه ي استحسان درترازوي نقد مذاهب
ضرورت تنقيح پيش فهم هاي حقوق دانان درفهم راستين فلسفه حقوق
فلسفه مجازات دراسلام
قلمرو مفهوم حق درنظريه ادراكات اعتباري علامه طباطبايي ره
فلسفه ي حقوق
بررسي ماهيت فقهي و حقوقي شرط عوض درعقودغيرمعوض باتاكيد برعقد هبه
فقه پژوهش شيخ طوسي شهيدثاني و صاحب جواهر ازقاضي تحكيم
نقش صاحب جواهر درنقدينگي نظريه ولايت فقيه
حمايت كيفري ازناتوانان بزه ديده دراسناد بين المللي و حقوق داخلي
بررسي عوامل موثربرهويت ديني دانش آموزان متوسطه شهرستان دهلران
مقصودشارع ازوضع قانون حجاب ازديدگاه حقوق اسلامي
تاثير قواعد فقهي درازدواج و انحلال آن ازمنظر فقه شيعه
بررسي مباني و مصاديق حقوق شهروندي درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
آرمان عدالت خواهي مبناي اساسي مجازات هادرنظام كيفري اسلام
حقوق اسلامي و عقل و ساير منابع
فلسفه حقوق
نقش عدالت درتفسير باتوجه به مقتضيات زمان و مكان
نقدديدگاه هگل ازفلسفه حقوق ديني
رابطه فقه و حقوق
وقف درفقه و حقوق با تاكيد برانديشه هاي صاحب جواهر و عروه
اداره نهاد وقف با تاكيد برانديشه هاي صاحب جواهر و صاحب عروه
سيرتحول و تطور تاريخي فلسفه حقوق
حكم حكومتي ماهيت حقوقي و جايگاه آن درنظام جمهوري اسلامي ايران
بررسي روش فقه پژوهشي محقق اردبيلي دركتاب 14جلدي مجمع الفايده و البرهان
حقوق اسلامي عقل و سايرمنابع
فلسفه مجازات درحقوق جزاي اسلامي
بررسي سن مسئوليت كيفري اطفال ازنظر فقه و حقوق اسلامي و كنوانسيون حقوق كودك
بررسي تطبيقي مباني جرم تحصيل مال ازطريق نامشروع
پيشگيري وضعي ازبزه ديدگي زنان با نگاه به سياست جنايي اسلام
بررسي سيرتحول و تطور نهادعقل درفقه و حقوق اماميه و كاربرد آن نزد فقيهان شيعه اماميه ازآغاز تا قرن دهم
بررسي مباني حقوق بين الملل درمتون اسلامي با تاكيد برحقوق جنگ
روشهاي فقه پژوهشي فقيهان صاحب مكتب فقهي
داوري و دادگري درفقه اسلامي و آيين باستاني مهر
قاعده ي قرعه درفقه و حقوق ايران با تكيه برديدگاه هاي امام خميني ره
واكاوي ارتداد درقرآن و سيره ي عملي پيامبراسلام ص و امام راحل ره
تامين عدالت قضايي
تاملي برماهيت هبه
فلسفه مجازات ها دراسلام

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید