اولين كنفرانس ملی مديريت پروژه های ساخت

http://www.callforpapers.ir/اولين كنفرانس ملی مديريت پروژه های ساخت ، 17 و 18 مهرماه 1392 در حوزه فنی مهندسی برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) این کنفرانس با محورهای ابزارها و فنون مديريت پـروژه، مبـاحث استــراتژيک پـــــروژه، سيستم هاي اطلاعات مديريت پـروژه، توسعـــه سازمان هاي پــروژه محــور، فنــــــــاوري هاي نويــــن سـاخت، روش هاي اجـــــرايــــي ســاخت، اصول و مقـــــررات پیــــــمان و مهنــــــدســــــــی ارزش در مشهد – دانشكده مهندسی دانشگاه فردوسی برگزار می شود.

آخرین مهلت ارسال مقاله 31 تیرماه 1392 می باشد.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت همایش مراجعه نمایند.

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید