فراخوان اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست

http://www.callforpapers.irاولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست، 17 تا 18 مهر 1392 توسط شهرداری مشهد و با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و تحت حمایت رسمی سیویلیکا برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) از کلیه اساتید، صاحب نظران و محققین علاقه مند دعوت می گردد دست نوشته های ارزشمند خود را حداکثر تا 30 مرداد ماه با توجه به اهداف و محورهای ذیل به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند.

 

علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی کنفرانس مراجعه و یا با دبیرخانه آن ارتباط برقرار نمایند.

 

اهداف کنفرانس به شرح ذیل می باشد:

 • تاکید بر نقش کلیدی خدمات و محیط زیست شهری در مدیریت شهری و توسعه آن در شهرها

 • بررسی و شناسایی تنگناها و معضلات حاکم بر ساختار خدمات و محیط زیست شهری

 • ایجاد بستر مناسب برنامه ای برای ارتقا هماهنگی و وحدت رویه و انسجام عملکردی بین خدمات شهری و متولیان مدیریت شهری

 • تلاش برای ارائه راهکارهای مناسب برای هماهنگی عمودی و – افقی بر اساس نقطه نظرات مسئولان خدمات و محیط زیست شهری و حرکت به سمت تحقق مدیریت یکپارچه و توسعه پایدار شهری.

 • آماده سازی زیرساخت های اساسی برای عملکرد کارآمد خدمات و محیط زیست شهری

 • تنظیم فعالیت های خدمات و محیط زیست شهری در جهت بهبود مدیریت شهری و رفاه شهروندان

 • مشخص کردن نارسایی های موجود خدمات و محیط زیست شهری در سیستم سازمانی و تشکیلاتی ارگان های متولی شهرها

 

از مهمترین محورهای کنفرانس بدین موارد می توان اشاره کرد:

 • برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت خدمات و محیط زیست شهری با هدف افزایش کیفیت زندگی شهروندان

 • خدمات شهری و مدیریت کاهش مخاطرات

 • فناوری اطلاعات و خدمات شهری

 • خدمات شهری و ارتقاء محیط زیست

 • فناوری های نوین و محیط زیست شهری

 • مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری

 • عدالت اجتماعی و خدمات شهری

 • قوانین , خدمات و محیط زیست شهری

 • چشم انداز و چالش های محیط زیست سشهری

 • خدمات شهری و اهمیت آن در ارتقاء جایگاه پایتخت معنوی ایران

 

[اطلاعات کامل کنفرانس]

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید