«قلب زمین؛ درآمدی بر جغرافیای تاریخی و سیاسی خلیج فارس» منتشر شد

http://www.callforpapers.ir/کتاب «قلب زمین؛ درآمدی بر جغرافیای تاریخی و سیاسی خلیج فارس» از سوی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی منتشر شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) این کتاب تألیف فرزاد میرزایی قلعه، صدرا عمویی و حمزه منصور از پژوهشگران جوان مطالعات حوزه خلیج فارس است که از سوی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی منتشر شده است.

خلیج فارس در طول تاریخ به سبب مزیتهای راهبردی آن و چشم طمع بیگانگان بدان، نمادی آشکار از وحدت بوده است که تمامی ایرانیان و ایران دوستان را حول خود گرد آورده است.

کتاب حاضر با یک پیشگفتار و مقدمه، در 4 فصل تدوین شده است. در فصل نخست با توجه به مباحثی که در زمینه سرزمین، اقلیم و محیط زیست خلیج فارس وجود دارد، سعی شده به بررسی جغرافیای طبیعی، منشأ پیدایش پهنه‌های آبی ایران، اشکال و لندفرم‌های ساحلی، مورفولوژی بستر، آب و هوا، آثار تغییر دما بر جریان‌ها، جزایر و مسائل زیست محیطی خلیج فارس پرداخته شود.

در فصل دوم ذیل عنوان تاریخ و باستان شناسی به موضوعات جغرافیای تاریخی، تجارت بابلی‌ها در خیلج‌فارس، خلیج‌فارس در دوره هخامنشیان، ساسانیان و اشکانیان، اهمیت اقتصادی خلیج‌فارس در ایران باستان، بنادر ایرانی خلیج‌فارس در قرون میانی اسلام، نام خلیج‌فارس در متون جغرافیایی یونانی و متون جغرافیایی قرون نخستین اسلامی اشاره شده است.

همچنین فصول سوم و چهارم کتاب نیز به ابعاد سیاسی و مناطق آزاد و گردشگری خلیج فارس اختصاص دارد که به موضوعاتی چون ویژگی‌های منطقه خلیج فارس، مسأله جزایر سه‌گانه خلیج فارس، نظام امنیتی خلیج فارس، سناریوهای محتمل در ایجاد نظم منطقه‌ای جدید، آینده نفت و گاز خلیج فارس و مباحث مربوط به مناطق آزاد خلیج فارس و توسعه گردشگری، دیدگاه-های نظری و کارکردهای گردشگری مناطق آزاد، بررسی تطبیقی کارکردهای گردشگری مناطق آزاد ایران و کشورهای منطقه و اکوتوریسم خلیج فارس می‌پردازد.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید