انتخاب و معرفي طرح هاي بتني برتر كشور در يازدهمين همايش روز بتن 1392

http://www.callforpapers.ir/انجمن بتن ايران ، مطابق روال سالهاي گذشته ، روز شانزدهم مهرماه را به عنوان روز بتن گرامي ميدارد و برنامه هاي ويژه اي را در آن روز به اجراء مي گذارد .

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) معرفي طرح هاي برتر بتني كه تا پايان سال 1391 به بهره برداري رسيده اند ، يكي از اين برنامه هاست . اين طرح ها براساس ضوابط علمي و معيارهاي اجرايي توسط هيات داوران انتخاب مي شوند.
زمينه هاي مختلف اين طرح ها عبارتند از:
ساختماني : عمومي، مسكوني، صنعتي
پل ها و تونل ها: راه، آزاد راه، راه آهن، قطار شهري
سازه هاي آبي : سدها ، تونل هاي آب بر، تاسيسات آبرساني
سازه هائي كه در آنها نوعي نوآوري در ساخت و تكنولوژي بتن به كار گرفته شده باشد.
معيارهايي كه درانتخاب طرح ها مدنظر قرار خواهند گرفت عبارتند از:
نوآوري درطراحي و ساخت ، نوآوري در تكنولوژي بتن ، زيبايي و هم آهنگي معماري سازه، خلاقيت ، دقت و مهارت خاص به كار گرفته شده در انجام طرح .
از كليه سازمانها و شركتهاي دست اندركار ساخت و ساز در سراسر كشور، كه علاقمند به ارائه طرحهاي خود هستند، دعوت مي شود خلاصه اي از طرح هاي خود را تا اول شهريور 1392 به دفتر انجمن ارسال دارند تا ترتيب شركت آنها در برنامه داده شود . متعاقباً هيات داوران از دست اندركاران طرح هايي كه مشخصات اوليه را دارا باشند دعوت بعمل خواهد آورد تا اطلاعات جامع تري را براي انتخاب نهائي در اختيار انجمن قرار دهند.
امسال انجمن در نظر دارد مطابق روال سال گذشته يكي از طرح هاي انجام شده توسط مهندسان جوان، با سابقه كاري كمتر از 5 سال، را كه داراي نوعي ويژگي خاص است انتخاب و معرفي نمايد. لذا از علاقمندان دعوت مي شود خلاصه اي از اين گونه طرح هاي خود را همراه با ويژگي خاص طرح تا تاريخ اول شهريور 1392 به دفتر انجمن ارسال دارند. علاقمندان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با دبيرخانه همايش انجمن بتن ايران به شماره هاي 8 – 88230585 تماس گرفته و يا به سايت www.ici.ir مراجعه نمايند.
زمان برگزاري: 16 مهرماه سال 1392

تهران ـ شهرآرا، خيابان آرش مهر، بلوار غربي، پلاك13، طبقه اول
كدپستي : 1445843464
تلفن: 8 – 88230585 فاكس:88270059 www.ici.ir

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید