کارگاه آموزشی داده کاوی در مراقبت های بهداشتی درمانی

http://www.callforpapers.ir/به دنبال همکاری های مشترک وتفاهم نامه هاي منعقده فیمابین پژوهشگاه شاخص پژوه و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،کارگاه آموزشی با حضور دکتر نخعی زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه های آلمان، تحت عنوان Data mining in health care system در تاریخ شنبه مورخ 04 .03 .92 ساعت 14 الي 17در پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی و پدافند غیر عامل شاخص پژوه برگزار خواهد شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) علاقمندان جهت شرکت در این کارگاه ها می توانند با شماره تلفن: 7932610 یا از طریق email address: mui_shakhes@yahoo.com ثبت نام فرمايند محل برگزاری کارگاه در پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی و پدافند غیر عامل شاخص پژوه در دانشگاه اصفهان می باشد.

www.bpshakhespajouh.ac.ir

Email: info@bpshakhespajouh.ac.ir
تلفن: 5-2616243

www.ssce.ir

Email:info@ssce.ir

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید