«اسکان غیررسمی در جهان و ایران» منتشر شد

http://www.callforpapers.ir/کتاب «اسکان غیررسمی در جهان و ایران»، تألیف دکتر محمد میره‌ای عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور، دکتر حسین حاتمی نژاد عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و مهندس زهرا خدائی دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس، توسط مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان البرز منتشر شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) با توجه به اهمیت مقوله اسکان غیررسمی، این کتاب در چهار فصل تدوین شده است. در فصل نخست با توجه به مباحثی که در زمینه حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی وجود دارد، سعی شده به بررسی این مفاهیم پرداخته شود.

در فصل دوم به مجموعه نظریه‌ها و دیدگاه‌های موجود در زمینه شکل گیری و ساماندهی اسکان غیررسمی اشاره شده است. همچنین فصول سوم و چهارم به شرایط و ویژگی‌های اسکان غیررسمی در جهان و ایران اختصاص دارد.

در پیشگفتار کتاب آمده است: «اسکان غیررسمی به عنوان معلولی کالبدی- فضایی ناشی از ساختار ناهنجار اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی است که با سرعت بسیار فراوانی در شهرها ظاهر می‌شود و زندگی سالم و پایدار شهری را به چالش می‌کشد. با حجم وسیع گسترش شهرنشینی و نبود برنامه مناسب اسکان در ایران، بسیاری از جمعیت کشور ایران، بویژه گروه‌های کم درآمد دست به تأمین مسکن خویش از طریق اسکان غیررسمی و حاشیه نشینی زده‌اند و طبق برخی برآوردها، در حال حاضر حدود هفت میلیون نفر حاشیه‌نشین در ایران وجود دارد.

 همواره تجارب برنامه‌ریزی و مدیریت شهر نشان داده باورها و پنداشت‌های فکری نوع مداخله و برخورد مدیران، برنامه‌ریزان و مردم شهر را با مسائل شهری تعیین می‌کند. بنابراین، تصحیح تفکرات یک جانبه و بی رحمانه نسبت به اسکان غیررسمی، یکی از ضروریات و وظایف جامعه علمی و اجرایی کشور محسوب می شود. آنچه مدیران شهری ایران باید به آن توجه بیشتری کنند، این است که امروزه توافقی جهانی وجود دارد که چاره‌جویی این مسأله در گرو ساماندهی است و نه تخریب و پاکسازی آن.»

این کتاب در 320 صفحه و شمارگان 1000 نسخه با قیمت 8500 تومان از سوی مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان البرز به چاپ رسیده است و علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه این کتاب با شماره تلفن 02177503824 تماس بگیرند.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید