مشاهده مجموعه مقالات ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران در پایگاه مرجع دانش (سیویلیکا)

http://www.callforpapers.irمجموعه مقالات ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران 24 تا 25 آذر ماه 1390  توسط پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزش و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 402 عنوان مقاله تخصصی شامل 4185  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

تاثير هشت هفته تمرينات ورزشي تركيبي بر كيفوز پشتي و لوردوز كمري نوجوانان كم توان ذهني
تأثير 8 هفته اي برنامه هاي اصلاح پوسچر بر كاهش دردهاي مزمن گردن در زنان كاربر كامپيوتر
تأثير استفاده از سه روش ماساژ، آب درماني و تمرينات ثباتي بر كمر درد مزمن زنان 30 تا 50 سال استان تهران
تأثير 8 هفته تمرين يوگا بر انحناهاي ستون فقرات زنان مبتلا به كمر درد مكانيكال
اثر خستگي حاصل از مسابقه فوتبال بر حس عمقي غير فعال زانو
مقايسه كيفيت زندگي و ناتواني عملكردي ناشي از آسيب هاي اندام فوقاني در واليباليست هاي ناشنوا و سالم
ماساژ موضعي كوتاه مدت، موجب كندي فرايند بازگشت به حالت اوليه در پنجه جودوكاران مي شود!
تاثير شش هفته ماساژ سوئدي بر اضطراب و افسردگي ورزشكاران بسكتباليست جانباز شهر اصفهان
مقايسه تاثير دو نوع تمرين، آب درماني و تمرينات ثبات دهنده بر روي مردان داراي كمر درد مزمن شركت نفت اهواز
اثر ويبريشن كل بدن به عنوان بازيافت فعال بر بهبود چابكي و تعادل دختران فعال جوان
اثر تمرينات ثبات دهنده مركزي بر درد و عملكرد بيماران زن مبتلا به استئوآرتريت زانو
بررسي اثر چهار هفته تمرين تعادلي بر تعادل پوياي زنان ورزشكار مبتلا به اسپرين مچ پا
بررسي شيوع آسيب هاي شانه در دست برتر و غيربرتر شناگران
تاثير يك پروتكل بازتواني منتخب روي عملكرد هاي تعادلي و قدرتي سالمندان مبتلا به آرتروز پس از عمل تعويض مفصل زانو
تأثير 8 هفته تمرينات مقاومتي- پلايومتريك بر ميزان تغييرات تراكم مواد معدني استخوان در بازيكنان فوتبال
تاثير هشت هفته تركيبي ايزومتريك و ايزوتونيك بر تعادل ايستاي بيماران مبتلا به سكته مغزي
وضعيت قرار گيري پا در بازيكنان بسكتبال داراي سابقه ابتدا به شين اسپلينت
بررسي شيوع دردهاي عضلاني- اسكلتي و وضعيت ارگونوميك كيف و كوله پشتي دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدايي
مقايسه قوس ستون فقرات پشتي در ورزشكاران نخبه رشته هاي بالاي سر، رشته هاي پايين سر و غير ورزشكاران مرد و زن
بررسي ميزان شيوع آسيب هاي ورزشي و عوامل خطرزا در ليگ وزنه برداري كشور
بررسي اثر يك دوره درماني فيزيوتراپي بر درمان سندر درد كشكگ راني مردان ميان سال
تأثير برنامه تمريني عملكردي بر توانايي حركتي درشت و تعادل كودكان فلج مغزي دايپلژي اسپاستيك
بررسي علل و انواع آسيب هاي ورزشي در بين ورزشكاران پسر رشته هندبال و فوتسال شركت كننده در المپياد دانش آموزي خراسان رضوي
تاثير رفلكسولوژي كف پا بر ميزان كاهش كمر دردهاي ناشي از ديسكوپاتي
اثر تمرينات عملكردي بر تعادل و راه رفتن زنان سالمند
بررسي آسيب هاي چشمي در كشتي گيران
ناراستايي بالاتنه در زنان مبتلا به درد گردن و مقايسه آنها با زنان بدون درد
رابطه بين سرعت راه رفتن و قدرت عضلات اندام تحتاني در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
تأثير پروتكل تركيبي حركت درماني و ماساژ بر تعادل ايستاي مردان مبتلا به كمردرد مزمن ناشي از فتق ديسك كمري
ميزان فعاليت الكترومايو گرافي عضلات core در تمرينات يك طرفه
مقايسه اثر دو نوع بريس بر روي كنترل قامت پوياي واليباليست ها با مچ پاي ناپايدار در شرايط اعمال خستگي عملكردي
اثر يك دوره تمرينات پايداري ناحيه مركزي بدن بر مؤلفه هاي آزمون تعادلي Y در بازيكنان فوتسال
بررسي آسيب هاي فوتسال در اولين دوره جام باشگاه هاي آسيا 2010
مقايسه تمرينات استقامتي و مقاومتي بر شدت خستگي و تعادل زنان مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
تأثير هشت هفته تمرين ورزشي منتخب بر آمادگي جسماني مرتبط با سلامتي نوجوانان كم توان ذهني
بررسي ارتباط بين چابكي با لوردوز و كايفوز
بررسي شيوع اختلالات اسكلتي عضلاني بالاتنه در بين كارگران زن و ارتباط آن با برخي ابعاد آنترو پومتريك
مطالعه روش هاي شيوع سنجي آسم ناشي از ورزش در دانش آموزان دختر 10 تا 18 سال
ارزيابي انحناهاي ستون فقرات ورزشكاران تنيس روز ميز
تأثير هشت هفته تمرينات تركيبي ايزومتريك و ايزوتونيك بر قدرت عضلات فلكسور، اكستنسور، آبداكتور و آداكتور شانه بيماران مبتلا به سكته مغزي
ميزان شيوع ناهنجاري هاي اسكلتي- عضلاني در دو و ميداني كاران نخبه كشور
رابطه بين ريسك فاكتور ها با آسيب هاي ورزشي در دانش آموزان پسر شركت كننده در رشته هاي فوتسال و هندبال المپياد خراسان رضوي
مقايسه تأثير تركيب تمرينات ذهني و بدني بر قابليت تعادل دانش آموزان با اختلالات بينايي
مقايسه تأثير تمرين بدني بر قدرت چنگش دست برتر و غيربرتر دختران عقب مانده ذهني و سالم
تأثير 6 هفته تمرينات منتخب كششي قدرتي بر ناهنجاري شانه به جلوي دانش آموزان دختر
ميزان شيوع و مكانيسم ايجاد آسيب هاي حاد تكواندو كاران مرد نخبه ايراني
آيا رابطه اي ميان تصوير بدني و لومبار هايپرلوردوزيس در زنان وجود دارد؟
تاثير شش هفته تمرينات قدرتي بر تعادل پوياي نوجوانان پسر ورزشكار
مقايسه ناهنجاري هاي زانوي ضربدري و زانوي پرانتزي در دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمايي
مقايسه دانش دانشجويان دختر رشته هاي تيمي در مورد شناخت و مديريت آسيبهاي ورزشي
مدل سازي استعداد يابي بر پايه منطق فازي در رشته بسكتبال
تاثير 8 هفته فعاليت بدني بر الگوي توزيع فشار كف پايي بيماران نوروپاتي ديابت
فعاليت عصبي عضلاني در تمرين پرس سينه روي سطح ناپايدار
بررسي توزيع فشار كف پا طي فاز استانس راه رفتن در نوجوانان پسر داراي زانوي پرانتزي در مقايسه با همسالان نرمال
تاثير تمرين قدرتي و برنامه بازتواني قلبي بر پارامترهاي بيومكانيكي سرعت و شدت جريان خون و ارتباط آن با سختي رگ در عروق بازويي و راني در بيماران پيوند عروق
درصد چربي و عضله زنان جوان، ميانسال و سالمند
تاثير يك دوره تمرينات تعادلي- قدرتي بر تعادل بانوان سالمند مبتلا به استئوآرتريت زانو
بررسي اولتراسونوگرافي شاخص هاي معماري عضلاني در نقاط مختلف عضلات بازويي بازيكنان تنيس روي ميز مرد 60-40 ساله
طراحي و ساخت نرم افزار پيكر سنجي و استعداد يابي بيومتريكي تكواندو
ارتباط بين افتادگي استخوان ناوي و كينماتيك مچ پا در مرحله ي اتكا دويدن
تاثير هشت هفته برنامه تمريني ثبات مركزي بر تعادل ايستا و پوياي دختران نوجوان با تاكيد بر تيپ بدني
تاثير و ماندگاري تمرين كوتاه مدت و بلند مدت ثبات مركزي بر تعادل ايستا و پوياي دختران نوجوان
واكنش تعادلي ورزشكاران رشته هاي مختلف متعاقب آشفتگي ناگهاني قدامي- خلفي در سطح اتكا
تاثير يك دوره تمرين در آب وخشكي بر تعهادل ايستا و پوياي پسران نوجوان ورزشكار
مقايسه پارامترهاي كف پايي بدست آمده توسط دستگاه فوت اسكن هنگام راه رفتن در نوجوانان مبتلا به كف پاي صاف و نرمال
تأثير يك دوره تمرين دايره اي بر زواياي مفصل زانويي كودكان داي پلژي اسپاستيك
بررسي ارتباط شاخص هاي آنتروپومتريك با انحرافات مركز ثقل در ژيمناست ها، كشتي گيران و غير ورزشكاران
تاثير يك دوره برنامه تمرين هشت هفته اي ثبات ناحيه مركزي بر تعادل فوتباليست هاي جوان نخبه
حفظ پوسچر بدندر برابر شتاب ناگهاني: مقايسه واكنش تعادلي بيماران اسكوليوسيز وافراد سالم
طراحي و ساخت دستگاه سنجش چابكي ديجيتال
بررسي رابطه بين سرعت شناگر و ضريب دراگ با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي
ارتباط مشخصات ارگونوميكي دستگاه دوچرخه بيضي پاركي با شاخص هاي آنتروپومتري زنان ايراني
ارتباط بين تعادل و قدرت حداكثر در حركات قدرتي با زنجيره حركتي بسته در شرايط تحمل و عدم تحمل وزن بدن
تاثير هشت هفته برنامه تمريني منتخب بر ميزان اوج گشتاور، تعادل و دامنه حركتي زنان مبتلا به ام اس
تآثير خستگي عضله ذوزنقه فوقاني بر فعاليت الكترومايوگرافي (EMG) عضلات كمربند شانه افراد داراي شانه نامتقارن و افراد داراي شانه متقارن هنگام ابداكشن فعال
عوامل موثر بر وفاداري هواداران به برند تيم هاي پرطرفدار ليگ حرفه اي فوتبال ايران
تاثير تغيير ارتفاع پاشنه پا بر تغييرات فعاليت الكترومايوگرافي منتخبي از عضلات در حين انجام حركت اسكات
تاثير خستگي عضلات اندام تحتاني بر پايداري قامت ورزشكاران نخبه جوان
تاثير يك دوره تمرين كوتاه مدت و بلند مدت پيلاتس بر دامنه حركتي مفاصل زنان سالم غير ورزشكار 35-25 سال
تأثير يك دوره تمرين دايره اي بر عرض، طول و مدت گام كودكان داي پلژي اسپاستيك
تأثير يك دوره تمرينات اصلاحي ناهنجاري كف پاي صاف بر تعادل پوياي دختران جوان غير فعال
رابطه وراثت با تيپ بدني جوانان ورزشكار و غير ورزشكار
تأثير تمرين بالانس روي دست بر كنترل پاسچر در وضعيت استاده، هنگام مواجهه با شتاب ناگهاني در صفحه ساجيتال و فونتال در مردان غير ورزشكار
بررسي اثرات استفاده طولاني مدت از عصا بر برخي متغيرهاي كينماتيكي راه رفتن در مردان سالمند
آيا داشتن ناهنجاري زانوي پرانتزي بر اجراي تكنيك دريبل در پسران فوتباليست تاثير گذار است؟
اثر يك جلسه فعاليت هوازي بر تعادل دختران غير ورزشكار
فعاليت الكتروميوگرافي حداكثر انقباض ارادي ايزومتريك عضلات بيماران اسكوليوز ايديوپاتيك و مقايسه آن با افراد سالم
بررسي اثر فوري توكفشي Arch support بر جابجايي هاي مركز فشار پا در افراد سالمند
طراحي آزمون ميداني ويژه (FAST1 ) جهت بر آورد توان هوازي بازيكنان فوتسال
تأثير تمرين استقامتي در دوره هاي مختلف زماني، بر تغيير فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيداني كبد موش صحرايي
تأثير يك دوره تمرين در آب بر روي هورمون رشد و عامل رشد شبه انسوليني 1 (IGF-1 و GH) كودكان
تاثير دوازده هفته تمرين استقامتي بر وزن، دريافت غذا و نسفاتين- 1 پلاسماي رت هاي نر چاق
مقايسه تأثير 7 هفته تمرينات الاستيك( دستگاه VertiMax)، پلايومتريك و مقاومتي بر عوامل منتخب بي هوازي در واليباليست هاي مرد باشگاهي
مقايسه شاخص هاي ابتلاي به سندرم بيش تمريني و تركيب بدني فوتباليست هاي تيم ابومسلم خراسان رضوي طي فازهاي آمادگي عمومي، اختصاصي و پيش از مسابقه
اثر موقت نوع و شدت انقباض هاي ارادي بر برخي از متغير هاي الكتروفيزيولوژيكي پرش عمودي ورزشكاران دو و ميداني
فعاليت هوازي و سطوح لپتين پلاسما در بازماندگان سرطان پستان پس از يائسگي
اثر 6 هفته تمرين با وزنه در اندام تحتاني و اندام فوقاني بر شاخص مقاومت انسولين در مردان داراي اضافه وزن
مقايسه شدت فعاليت متناسب با حداكثر اكسيداسيون چربي (FATmax) طي يك تمرين فزاينده در دانشجويان پسر تمرين كرده و تمرين نكرده
بررسي تأثير رشته ورزشي بر سطوح استراحتي متغيرهاي همورئولوژيكي ورزشكارات رشته هاي ورزشي مختلف
تغييرات نيمرخ سطوح ايمونوگلبولين هاي (IgM IgG IgA) سرمي دوندگان نيمه استقامت نخبه
تاثير تمرينات مقاومتي و استقامتي بر عامل نشانگر بيماري هاي عروق كرونر
اثر هيپوكسي تناوبي بر غلظت انسولين و برخي شاخص هاي هماتولوژيك در افراد چاق مبتلا به ديابت نوع دو
ارزيابي مصرف مكمل EPA و DHA بر سطوح پلاسمايي شاخص هاي التهابي سيستميك و آسيب عضله اسكلتي در موش هاي نر تمرين كرده بدنبال هشت هفته فعاليت ورزشي شديد هوازي
تاثير حاد يك جلسه تمرين تداومي روي نوار گردان بر ميزان HSP72 و TAC هيپوكامپ موش هاي ديابتي شده توسط استرپتوزوتوسين
اثر يك جلسه تمرين هوازي همراه با مصرف مكمل زعفران بر وضعيت ضد اكسايشي زنان جوان تمرين كرده
تاثير مكمل كارنيتين و ورزش بر ميزان كاهش وزن در افراد تحت برنامه رژيم درماني كاهش وزن: كارآزمايي باليني
تآثير يك دوره تمرينات پيلاتس و رژيم كام كالري بر سطوح لپتين و WHR در زنان چاق
تاثير تمرين برونگرا در خشكي و آب بر HSP70 و آنزيم هاي كبدي در دختران ورزشكار
تاثير تمرين هايپوكسي اينتروال بر شاخص هاي هماتولوژيكي و عملكرد هوازي در دختران غير فعال
مقايسه اثرات دوره هاي مختلف تمرين هوازي بر حفاظت از سميت قلبي ناشي از القاي حاد ضد توموري ابدوكسو
اثر تركيبي تمرين هوازي و مكمل باريجه بر آپلين قلبي در طي پرفشار خوني ناشي از نيتروال آرژانين متيل استر
تأثير افزايش سن بر ميزان قدرت عضلاني و توانايي هاي عملكردي مردان 17-20 ساله شهر تهران
تأثير تمرينات ورزشي در حين دياليز بر عملكرد عضلاني بيماران همودياليزي
تأثير يك جلسه فعاليت هوازي و مصرف مكمل گلوتامين بر پاسخ HSP72 در مردان ورزشكار جوان
اثر يك دوره برنامه تمريني شنا بر سطوح فاكتور القايي هيپوكسي ( hif-1α) ريه ي نوزادان موش هاي باردار
تأثير تزريق درون بطني مغزي اركسين A بر عملكرد شناي موش هاي صحرايي
تأثير 9 هفته برنامه تمرين هوازي و مصرف مكمل مولتي ويتامين بر بيوماركرهاي التهابي خطر قلبي- عروقي در زنان چاق غير ورزشكار
تاثير مصرف كوتاه مدت HMB بر برخي ماركرهاي آسيب عضلاني ناشي از يك جلسه فعاليت ورزشي مقاومتي شديد در دانشجويان پسر غير ورزشكار
مقايسه تاثير 8 هفته تمرينات پلايومتريك در آب و خشكي بر پرش عمودي و كوفتگي عضلاني تأخيري كاراته كاران مرد
بررسي تاثير مكمل كراتين بر عملكرد سرعتي و مهارتي بازيكنان جوان فوتبال
تاثير مكمل سازي گلوكز و گلوتامين طي چهار هفته تمرين تاوبي- استقامتي وامانده ساز بر HSP72 سرم مردان غير ورزشكار
تاثير شانزده هفته تمرين استقامتي بر پروتئين وابسته به اگوتي (AGRP) پلاسماي رت هاي نر ويستار
اثر فعاليت هوازي بر تغييرات برخي آنتي اكسيدانهاي بزاقي مردان ورزشكار
تحليل روش ها و تكنيك هاي اجرا شده در مسابقات جهاني كاراته در گروه هاي برنده و بازنده
تآثير گرم كردن با دو شدت متفاوت بر ميزان پلاسمايي آنزيم هاي ضد اكسايشي و شاخص هاي تخريب ليپيدي، پروتئيني و DNA بعد از فعاليت شديد در دانشجويان غير ورزشكار
بررسي تأثير مصرف كافئين بر يك تكرار بيشينه و استقامت عضلاني مردان قدرتي كار
رابطه ميزان تراكم استخواني با برخي شاخص هاي آمادگي جسماني و رفتارهاي تغذيه اي و علايم يائسگي در زنان يائسه 47-60 ساله
تغييرات شاخص هاي التهابي پس از 12 هفته تمرين هوازي در زنان يائسه مبتلا به سرطان سينه
تاثير 6 هفته فوتسال تفريحي بر تركيب بدن و عوامل خطر زاي بيماري هاي قلبي عروقي دختران غير ورزشكار
تآثير 12 هفته برنامه تمريني منتخب همراه با مصرف مكمل امگا 3 برميزان تغييرات سطوح سرمي هورمون هاي گرلين و لپتين در زنان فعال و غير فعال
بررسي تاثير 6 هفته تمرين تركيبي(ذهني- جسمي) بر قدرت عضلات چهار سر راني
مقايسه اثر سه نوع تمرين مقاومتي، استقامتي و تركيبي بر ميزان خستگي و آسيب سلول هاي قلبي افراد فعال
مقايسه نيمرخ فيزيكي و فيزيولوژيكي فوتباليستهاي مرد نخبه ايران با فوتباليستهاي مرد نخبه دنيا
ارزشيابي برخي ويژگيهاي آمادگي جسماني و حركتي بازيكنان تيم ملي هندبال مردان ايران و مقايسه با استانداردهاي ملي مربوطه
مقايسه اثر يك جلسه تمرين مقاومتي دايره اي و تمرين هوازي بر بيان ژن گرلين لنفوسيت زنان جوان تمرين كرده
بررسي تاثير دو نوع تمرين مقاومتي و هوازي بر بيان ژن ABCA1 لنفوسيت در دختران تمرين كرده
ورزش هوازي سبك سطوح پروتئيني BDNF را در هيپوكمپ رت هاي بالغ افزايش مي دهد
پاسخ گرلين آسيل دار پلاسما به يك جليه تمرين مقاومتي دايره اي در حالت ناشتايي و تغذيه پركربوهيدرات در مردان جوان سالم
اثرات يك برنامه راه رفتن در آب بر عملكرد و تركيب بدن زنان چاق مبتلا به سرطان سينه
اثر هيپوكسي تناوبي بر عملكرد تست هيپوكسي كوهنوردان
تاثير تمرينات منتخب استقامتي بر توان هوازي و شاخص كارايي فعاليت بدني بازيكنان فوتبال
واكنش ها و سازگاري هاي كاتكولاميني و متابوليكي دوندگان استقامتي
رد يابي برخي عوامل التهابي متعاقب دو روش تمرين مقاومتي- مطالعه اثر مكمل دهي كوتاه مدت زنجبيل
تاثير تمرين هوازي بر مقاومت به انسولين و تركيب بدني در زنان سالمند داراي اضافه وزن
پاسخ هاي تستوسترون و دهيدروپي آندروسترون به عملكردهاي جسماني و مهارتي در بازيكنان نوجوان فوتبال
شيوه سالم زندگي غلظت افزايش يافته سايتوكين هاي قلبي ناشي از مسموميت با سرب را كاهش مي دهد
اثر 8 هفته فعاليت ورزشي بر تغييرات هموسيستين، آپوپروتئين A، ليپو پروتئين، فيبرينوژن، لكوسيت ها و آمادگي قلبي تنفسي در مردان غير فعال پس از ترك مواد مخدر
تاثير ده روز كاهش تدريجي تمرين متعاقب هشت هفته تمرين استقامتي بر برخي از پارامترهاي بيوشيميايي سرم و ركورد شناي 200 متر آزاد شناگران پسر رده سني 17-11 سال كرمان
مقايسه اثر آب درماني در دماهاي مختلف، بر تغييرات IgA بزاقي شناگران، به دنبال فعاليت شديد
تاثير 12 هفته تمرين هوازي، مقاومتي و تركيب دو نوع تمرين بر ميزان قند خون و عوامل خطرساز بيماري قلبي- عروقي در بيماران ديابتي نوع 2
اثرات تمرين هوازي بر نيمرخ ليپيدي و آپوپروتئين A و B در زنان سالمند داراي اضافه وزن
تأثير زيره سياه (Caraway) بر نيمرخ ليپيدي متعاقب فعاليت هوازي در زنان جوان غير فعال
رابطه قد و توده ي بدني با عملكرد بازيكنان فوتبال مرد نخبه با تأكيد بر پست بازي
تاثير برگشت به حالت اوليه در آب هاي سرد، گرم و معتدل بعد از يك دوره شناي 200 متر بر سطوح كورتيزول برخي از شاخص هاي خستگي
اثر تمرين مقاومتي بر ميزان FGF- 2 و ميواستاتين پلاسمايي در موش هاي نر ويستار
اثر تعاملي 8 هفته تمرين هوازي و مكمل اسيدهاي چرب امگا 3 بر غلظت مولكول چسبان بين سلولي در مردان سالمند
تاثير حاد تمرين قدرتي بر پروتئين واكنشگر سي و فيبرينوژن در مردان ميانسال سالم و غير فعال
تأثير 8 هفته ورزش در آب بر فاكتورهاي فيزيولوژيكي منتخب و قند خون بيماران مبتلا به ديابت نوع II
تأثير 8 هفته ورزش ايروبيك بر تركيب بدني بيماران ديابتي نوع 2 مبتلا به پرفشار خوني
تاثير هشت هفته تمرين هوازي و بي هوازي بر قابليتهاي جسماني پسران 12 تا 14 سال
تاثير تمرينات پيلاتس بر اتساع قفسه سينه در بيماران ماستكتومي شده
تأثير يك برنامه تمريني در صبح و عصر بر شاخص هاي آمادگي جسماني
تاثير يك دوره تمرين منتخب پلايومتريك روي برخي از عوامل آمادگي حركتي دختران دانشجو
تاثير فعاليت زير بيشينه در شرايط هيپوكسي و نورموكسي بر تستوسترون، كورتيزول و نسبت تستوسترون به كروتيزول سرم در مردان جوان فعال
تاثير دو هفته بي تمريني بر ظرفيتهاي هوازي و بي هوازي دانش آموزان دختر غير ورزشكار
اثر تمرين مقاومتي و استقامتي بر سايتوكاين هاي پيش التهابي در مردان داراي اضافه وزن
بررسي تاثير تمرين هوازي در آب بر سيستاتين C و برخي ديگر از عوامل خطرزاي قلبي عروقي در زنان يائسه
مقايسه Hs – CRP و WHR به عنوان عوامل پيشگويي كننده بيماري هاي قلبي- عروقي در زنان ميانسال فعال و غير فعال
اثر تعاملي تمرين استقامتي و امگا 3 بر غلظت آديپونكتين پلاسما در افراد مسن
شيوع استفاده از مواد نيروزا و آگاهي نسبت به عوارض آن در بين مردان ورزشكار پرورش اندام تهران(1390)
تاثير يك دوره فعاليت پياده روي بر آديپوكين ها و شاخص مقاومت به انسولين
انگيزه دانشجويان تربيت بدني از شركت در فعاليتهاي ورزشي و ورزش
مطالعه عملكرد قلبي عروقي در اثر فعاليت بدني در هواي سالم و آلوده
اثر 12 هفته تمرين استقامتي بر مولكول چسبان بين سلولي sICAM-1(عامل التهاب عروقي) و نيمرخ ليپيدي مردان سالمند
تأثير تغييرات حجم پلاسما در برآورد توان هوازي بيشينه
تاثير اختلالات خوردن بر آمنوره دانشجويان دختر ورزشكار دانشگاه تبريز
تأثير يك جلسه تمرين كاراته بر گاماگلوتاميل ترانسفراز اداري در مردان كاراته كاي نخبه
بررسي اثر مكمل گيري كوتاه مدت گلوتامين بر VO2max و ضربان قلب در دوره بازيافت پس از يك فعاليت بيشينه در پسران ورزشكار
تاثير تمرينات قهرماني بر واكنش هورمون رشد و قند خون نوجوانان دختر رزمي كار قهرمان
تاثير محلول 6% كربوهيدراتي(ساكارز) بر عمكرد ورزشكاران رشته تير و كمان
تاثير تمرين حاد مقاومتي بر غلظت سرمي هموسيستئين و مقاومت به انسولين در زنان غير فعال
تأثير تمرين هوازي بر شاخص هاي آنتروپومتريكي و هماتولوژيكي در زنان چاق غير ورزشكار
اندازه گيري و تعيين نورم آمادگي جسماني مرتبط با تندرستي دانش آموزان پسر 17-9 سال شهرستان اقليد شهر سده و مقايسه آن با نورم استاني و ملي
بررسي رابطه بين VO2max BMI و حداكثر اكسيداسيون چربي متعاقب يك جلسه فعاليت هوازي با دو شدت متفاوت در دانشجويان دختر غير ورزشكار
مقايسه تأثيرات تمرينات مقومتي و استقامتي همراه با مصرف مكمل آهن روي شاخص هاي خوني منتخب در هنرجويان دختر رشته تربيت بدني شهرستان خرم آباد
تأثير 8 هفته ورزش مقاومتي در آب بر تعادل و كيفيت زندگي زنان يائسه
تأثير يك دوره تمرين با شدت متوسط بر غلظت لپتين در موش هاي چاق نژاد اسپراگوداولي
تأثير تمرين استقامتي بر پاسخ هورمون Pyy زنان چاق غير ورزشكار
تأثير يك دوره تيپر كوتاه مدت همراه با تمرينات منتخب HIIT بر برخي از فاكتورهاي و عملكرد دوندگان نيمه استقامت تمرين كرده
پلاسمايي به يك وهله فعاليت صبحگاهي IL-6 و CRP پاسخ سطوح استراحتي و عصرگاهي در زنان جوان سالم
مقايسه اثر سه روش تمرينات هوازي، ماساژ و تركيبي بر درصد چربي، محيط دور كمر و باسن زنان داراي اضافه وزن
مقايسه تأثير فعاليت ورزشي در شرايط محيطي سرد، گرم و طبيعي بر شمار تام لكوسيت ها و پلاكت هاي خون ورزشكاران
طراحي آزمون چابكي ويژه كشتي گيران آزادكار
تاثير مصرف ال- كارنتين و تمرينات منتخب بر توان هوازي و درصد چربي بدن مردان ورزشكار
بررسي تاثير هدفمند كردن يارانه ها بر ميزان سطوح مشاركت افراد در برنامه هاي ورزشي، از ديدگاه مديران مجموعه ها و باشگاه هاي دولتي و خصوصي غرب تهران
نقش اينترنت در توسعه راهبردهاي اقتصادي ورزش قهرماني كشور
بررسي تاثير هدفمندي يارانه ها بر عملكرد استخرهاي شنا
توجه به گردشگري ورزشي در سال جهاد اقتصادي
طراحي الگوي استراتژيك اشتغال فارغ التحصيلان رشته تربيت بدني و علوم ورزشي ايران
تاثير هدفمندي يارانه ها در ورزش كشور
تحقق جهاد اقتصادي در ورزش از طريق شناسايي عوامل جذب كننده سرمايه گذاري مستقيم خارجي در صنعت ورزش كشور
توازن قدرت: تحليل روند تعادل رقابتي ليگ حرفه اي فوتبال ايران و ليگ هاي برتر اروپا با استفاده از شاخص HICB
مطالعه محتواي كنداكتورهاي برنامه هاي ورزشي شبكه ورزش و جوانان(شبكه 3)
عوامل موثر بركيفيت خدمات گردشگري ورزشي از ديگاه گردشگران حاضر در شهرآورد استقلال و پرسپوليس
بررسي هوش فرهنگي داوطلبان ورزشي
تحليل عاملي متغيرهاي استرس زاي مربيان فوتبال ايران
رابطه بين انگاشت قدرت مربيان و تعهد ورزشي در هندباليست هاي نخبه زن كشور
بررسي ارتباط ميان شاخص هاي جمعيتي- اقتصادي با ميزان موفقيت كشورهاي آسيايي حاضر در بازي هاي المپيك 2008 پكن
بررسي تأثير اخلاق حرفه اي ورزشكاران و مربيان روي اعتماد و تعهد هواداران نسبت به باشگاه (مطالعه موردي باشگاه سپاهان)
اعتباريابي ابزار ارزيابي فرهنگ سازماني (OCAI) فدراسيون هاي ورزشي جمهوري اسلامي ايران
شناسايي عوامل سازماني مرتبط با عملكرد كاركنان كميته ملي المپيك بر اساس مدل و ايزوبورد
رابطه چندگانه ذهنيت فلسفي و راهبردهاي مديريت تعارض مديران سازمان تربيت بدني و روساي فدراسيون هاي جمهوري اسلامي ايران
توصيف ميزان فعاليت هاي حركتي، سلامت عمومي و تحليل رفتگي و مقايسه آن ها در بين افراد فعال و غير فعال حركتي نيروي انساني كشتيراني جمهوري اسلامي ايران
بررسي سهم فارغ التحصيلان تربيت بدني از اشتغال ادارات تربيت بدني دانشگاه هاي تبريز
رابطه بين شخصيت مديريتي مربيان با ميزان موفقيت تيم هاي ورزشي
رابطه بين عوامل نگهدارنده شغلي و تعهد سازماني دبيران تربيت بدني
تاثير عامل اولويت هاي تماشاگران بر جذب آنان به مسابقات ليگ برتر ايران
مقايسه ميزان پذيرش اصول TQM در سازمان تربيت بدني و كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران
مقايسه نقش رسانه هاي ديداري و نوشتاري در توسعه بازاريابي ورزش قهرماني
ارزيابي عملكرد اداره هاي تربيت بدني خراسان بزرگ با استفاده از مدل ارزيابي 360 درجه
تاثير هوش هيجاني بر عملكرد تيم هاي فوتسال دانشجويي و ارتباط آن با برخي ويژگي هاي دموگرافيك
پيشگويي توان صحه گذاري ورزشكاران بر قصد خريد مشتريان
تحليل محتواي مقالات مديريت ورزشي نشريه پژوهش در علوم ورزشي: حوزه هاي مطالعاتي
مقايسه تحليل رفتگي داوران فوتبال بر اساس درجات و پست هاي آنان
تحليل مسير برنامه سوم و چهارم توسعه كلان ورزش استان آذربايجان غربي در بعد عمراني و قهرماني
مطالعات تطبيقي شاخص هاي ارزيابي فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در سازمان تربيت بدني ايران
بررسي رابطه بين خلاقيت و فرهنگ سازماني در مديران واحدهاي مختلف اداره كل تربيت بدني استان يزد
مقايسه نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان پذيرفته شده كنكور با رتبه بالا و پذيرفته نشده مدارس استان يزد با تاكيد بر فعاليت جسماني
رابطه بين كيفيت زندگي كاري و بهره وري كاركنان اداره كل تربيت بدني استان يزد
ارتباط كيفيت زندگي كاري و دلبستگي شغلي دبيران تربيت بدني
بررسي رابطه زير سيستم هاي مديريت دانش در سازمان يادگيرنده و بهره وري منابع انساني در فدراسيون هاي ورزشي منتخب
نقش تلويزيون در ايجاد تعهد در مخاطبان تلويزيوني فوتبال نسبت به حاميان مالي ورزشي
ارتباط بين فرهنگ سازماني با مديريت دانش در كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران
تحليل عاملي موانع حمايت ورزشي شركت ها(خصوصي و دولتي) در استان خراسان شمالي
ارتباط ميان استفاده از فناوري اطلاعات با اثر بخشي كاركنان سازمان هاي ورزشي
بررسي اماكن ورزشي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) (مطالعه موردي: اماكن ورزشي شهر رشت)
بررسي رابطه فناوري اطلاعات با مولفه هاي مديريت كيفيت جامع (TQM) در فدراسيون هاي ورزشي
رابطه هوش هيجاني با فرسودگي تحصيلي در دانشجويان كارشناسي تربيت بدني دانشگاه تبريز
ارتباط بين فرهنگ يادگيري سازماني، انگيزه براي يادگيري و كيفيت خدمات داخلي در فدراسيون هاي منتخب
بررسي مقايسه اي وضعيت رفتار شهروندي سازماني كاركنان دانشكده تربيت بدني با دانشكده مديريت دانشگاه تهران
تبيين عوامل مؤثر بر احراز پست هاي مديريتي ورزش كشور توسط زنان
شناسايي عوامل موثر بر بروز پرخاشگري در بين تماشاچيان تيم هاي فوتبال
مطالعه ي تجربيات دانشجويان جديدالورود رشته ي تربيت بدني دانشگاه تبريز، در سال تحصيلي 91-90 در خصوص آشنايي با رشته ي تحصيلي خود و ارتباط آن با نگرش آنها(يك مطالعه ي پديدار شناختي)
رابطه بين نوآوري سازماني با مديريت دانش در كاركنان آكادمي ملي المپيك و فدراسيون هاي ورزشي منتخب
ارتباط بين ادراك از سبك رهبري مربيان با تحليل رفتگي ورزشكاران ليگ برتر دو و ميداني ايران
توصيف عدالت سازماني از ديدگاه كاركنان فدراسيون هاي ورزشي جمهوري اسلامي ايران
رابطه بين آموزش هاي ضمن خدمت وعملكرد معلمان تربيت بدني استان فارس
تحليل عاملي متغيرهاي استرس زاي ورزشكاران تيم هاي ملي ايران
تحليل عاملي عوامل بازدارنده تاثير گذار بر توسعه توريسم ورزشي با تأكيد بر رويكرد صنعتي در استان آذربايجان شرقي
ارتباط فرهنگ سازماني با اثر بخشي كاركنان ادارات بيست گانه ي تربيت بدني استان آذربايجان شرقي
ارتباط بين انگيزه احراز پست هاي مديريتي با عوامل فردي و سازماني در كاركنان زن ادارات كل تربيت بدني منطقه غرب كشور
بررسي ويژگي هاي ساختاري و محتوايي وب سايت سازمان هاي ورزشي ايران
بررسي نقش اصول خصوصي سازي در توسعه ورزش استان آذربايجان شرقي
تدوين برنامه عملياتي ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي
ارتباط تعهد سازماني و دلبستگي شغلي با برخي از متغيرهاي جمعيت شناختي در كارشناسان سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران
بررسي ميزان رضايتمندي مشتريان از كيفيت خدمات ارائه شده در استخرهاي سرپوشيده خصوصي و دولتي شهر آمل
ضرورت سرمايه گذاري شركت هاي بيمه در ورزش همگاني و نقش آن در: گسترش زيرساخت هاي ورزشي، اشتغال زايي، افزايش سطح سلامت و كاهش هزينه هاي درماني
بررسي موانع ساختاري اثر گذاري بر جذب سرمايه گذاري هاي خارجي در صنعت فوتبال جمهوري اسلامي ايران
رابطه جو سازماني و سلامت روان كارشناسان شاغل در سازمان تربيت بدني
بررسي ارتباط كيفيت خدمات با قصد حضور آتي در مشتريان مدارس فوتبال شهر تهران
ارتباط بين توانمندسازي با رفتار شهروندي سازماني معلمان تربيت بدني شهر كرمان
ميزان كاربرد و رابطه ي بين مؤلفه هاي تصميم گيري و كنترل الگوي سايبرنتيك در اداره كل تربيت بدني استان اصفهان
تعيين وضعيت عدالت سازماني و ارتباط آن با توانمندسازي كاركنان در ادارات تربيت بدني استان خراسان رضوي
بررسي مهارت هاي اعضاي هيات علمي رشته تربيت بدني وعلوم ورزشي در فرايند بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات
تحليل مكان يابي فضاهاي ورزشي شهر كرمانشاه با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS)
بررسي ارتباط بين اجراي مديريت كيفيت جامع و تعهد سازماني در ادارات تربيت بدني شهرداري تهران
عوامل اقتصادي- سياسي تعيين كننده جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در صنعت ورزش كشور
تبيين استراتژي تربيت بدني دانشگاه علوم پزشكي جهرم
مقايسه اداراك از كيفيت محل اقامت و ميزان رضايت مندي در گردشگران ورزشي غرب و شرق آسيا در ايران
بررسي تفاوت بين حمايت اجتماعي و فعاليت جسماني بين دانشجويان دانشگاه تهران و چند دانشگاه حومه
ارزيابي وضعيت شاخص هاي مطلوبيت ايستگاه هاي تندرستي از ديدگاه شهروندان
بررسي رابطه بين استرس شغلي با كيفيت زندگي كاري داوران فوتبال ليگ برتر
اندازه گيري ملي گرايي بعنوان انگيزه هواداران تيم ملي فوتبال ايران
تعيين درجه اهميت شاخص هاي مهارتي در استعداديابي دانش آموزان فوتباليست مدارس راهنمايي، از نظر مربيان ورزش مدارس راهنمايي استان لرستان
ارتباط بين مديريت مشاكرتي و رفتار شهروندي سازماني كاركنان باشگاه فولاد مباركه سپاهان
تاثير عامل امكانات و تسهيلات بر جذب تماشاگران به مسابقات ليگ برتر ايران
تبيين رابطه عدالت سازماني با رفتار شهروندي سازماني در ورزشكاران مرد نخبه كشور 88-89
ارتباط بين ايجاد برند برتر در فروش محصولات ورزشي
ارتباط عدالت سازماني و سرمايه اجتماعي در كاركنان ادارات تربيت بدني استان آذربايجان غربي
رابطه هوش سازماني با تعالي سازماني بر مبناي مدل تعالي سازماني EFQM در هيات هاي ورزشي استان اصفهان
آسيب شناسي مديريت ورزش كشور از ديدگاه اساتيد مديريت ورزش و روساي فدراسيون هاي ورزشي
مقايسه و تحليل برنامه هاي سوم و چهارم توسعه كلان ورزش استان آذربايجان غربي و تحليل يافته ها با رويكرد متدولوژي مهندسي ارزش
بررسي وضعيت ايمني فضاهاي ورزشي روباز مدارس راهنمايي دولتي استان اردبيل در سال تحصيلي 90-89
ارتباط بين ويژگي هاي جمعيت شناختي با كارآفريني سازماني در اداره كل تربيت بدني استان سيستان و بلوچستان
رابطه ي كاربرد مؤلفه هاي فناوري اطلاعات با خلاقيت كاركنان در اداره كل تربيت بدني استان لرستان
جذب و نگهداري داوطلبان ورزشي
بررسي عملكرد كشورهاي شركت كننده در بازي هاي آسيايي(2010-1951)
رابطه وضعيت اقتصادي – اجتماعي (SES) با ميزان فعاليت بدني دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز
سنجش ميزان تعهد سازماني معلمان تربيت بدني جديدالاستخدام استان خراسان رضوي در سال 1389
بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت و رابطه آن با فرسودگي تحصيلي دانشجويان دانشگاه مراغه با تاكيد بر فعاليت بدني
ارتباط رفتارهاي مديريت خطر و ويژگي هاي فردي مديران مجموعه هاي ورزشي استان آذربايجان غربي
رابطه مهارت هاي ارتباطي و راهكارهاي مديريت تضاد مديران ادارات تربيت بدني استان اصفهان
ارتباط بين فن آوري اطلاعات با درجه تحقق ابعاد سازمان يادگيرنده در ادارات تربيت بدني استان هاي منتخب
ارتباط بين شخصيت با سبك مديريت تعارض رؤساي هيأت هاي ورزشي استان تهران
مقايسه آمادگي كارمندان ادارات كل تربيت بدني استان هاي خراسان شمالي، رضوي و جنوبي در پذيرش مديريت كيفيت جامع
بررسي تجارب، اقدامات،الزامات و ملاحظات كشورهاي منتخب در زمينه خصوصي سازي و توسعه مشاركت بخش خصوصي در حوزه ورزش
ارتباط بين سبك رهبري مديران مدارس و شادكامي مربيان تربيت بدني
رابطه بين كيفيت خدمات ادارك شده و وفاداري مشتريان استخرهاي سرپوشيد شهر اصفهان
رابطه عوامل شناخت سازماني و موفقيت سازمان بر اساس مدل شش بعدي وايزبورد در بين مديران ورزشي دانشگاههاي ايران
بررسي تاثير اجراي زنگ سلامت بر اعتماد سازماني اداره تربيت بدني شهرستان اروميه
تاثير فناوري اطلاعات بر كاركردهاي علمي-پژوهشي اعضاي هيأت علمي دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
شناسايي و الويت بندي عوامل موثر بر توسعه گردشگري
بررسي نگرش كاركنان سازمان ورزش شهرداري تهران درباره سقف شيشه اي و جامعه پذيري ضعف در زنان
تعيين ميزان مهارت هاي سه گانه مديران اداره هاي تربيت بدني شهرستان هاي استان خوزستان و بررسي رابطه آن با ويژگي هاي دموگرافيكي آنان
نقش تماشاي مسابقات ورزشي روي فعاليت بدني تماشاگران و ارتباط آن با امكانات و تجهيزات ورزشي(با تاكيد بر واليبال)
بررسي ارتباط وضعيت بهداشتي و زيست محيطي اماكن ورزشي با ميزان مشاركت در فعاليت بدني شهروندان خراسان بزرگ
بررسي عوامل و منابع تنش زاي شغلي در بين مشاغل رشته ي تربيت بدني در مقايسه با ساير مشاغل
بهبود در تعامل اجتماعي كودكان اتيستيك متعاقب آموزش تكنيك هاي كاتا
اثر يك دوره تمرينات منتخب ژيمناستيك بر هماهنگي و اختلال بيش فعالي و كمبود توجه دركودكان ۳ تا ۶ ساله
مقايسه تأثير سه روش مختلف آموزش بر دانش، نگرش و مهارت عملي شوت بسكتبال در دانش آموزان دختر
بررسي موانع پيش روي روانشناسان ورزشي براي ورود به تيم هاي ورزشي
مهارت هاي ويژه در نقاط دلخواه بازيكنان نخبه: مدل موازنه و چالش در اصول تغييرپذيري نيرو
بررسي تأثير شش ماه تمرين يوگا بر اضطراب زنان سالمند غير ورزشكار
شناخت نام مواد نيروزا و آگاهي از دوپينگ
بررسي شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان در بين دانش آموزان و دانش جويان شهرستان خدابنده
آزمايش فرضيه ويژگي تمرين در رفتار حركتي از طريق متغير انگيزشي رقابت
تاثير 8 هفته فعاليت بدني بر آمادگي جسماني و رشد اجتماعي دانش آموزان دختر پايه چهارم و پنجم ابتدايي منطقه 11 تهران
تآثير دو نوع فعاليت بدني حاد، هوازي و بي هوازي بر حافظه بلند مدت دانشجويان پسر تربيت بدني دانشگاه بيرجند
تاثير آگاهي از نتيجه خودكنترلي بر يادگيري مشاهده اي در يك برنامه تمريني دو تايي
تاثير عصبانيت و اضطراب رقابتي بر انگيزش و عملكرد هدباليست هاي ليگ 1 كشور
ارتباط بين اجزاء تيپ بدني و سن رسيدن به PHV
تاثير تركيب تمرين مشاهده اي و تصوير سازي بر اكتساب و يادداري سرويس بلند بدمينتون
تاثير فاصله كانون توجه بر اكتساب، يادداري و انتقال مهارت سرويس كوتاه بدمينتون
بررسي كاربست مهارت هاي رواني، هوش هيجاني و ارتباط آن با ارتقاي سطح ورزشي زنان ورزشكار شهرستان گنبد
مقايسه احساسات جسماني، انگيزشي و عاطفي حين دو تكليف فشار آور
رابطه ابعاد شخصيت(درونگرايي، برونگرايي) و عملكرد رواني- حركتي ورزشكار نخبه، غير نخبه و غير ورزشكار
تآثير توزيع تمرين بر يادگيري و انتقال مهارت بنيادي دريافت كردن در كودكان 6 ساله
بررسي رابطه بين انتظار درد و اضطراب رقابتي در واليباليست هاي دختر نوجوان
اثر افزايش سن و تجربه واليبال بر عملكرد تكليف هماهنگي دودستي مداوم
تآثير آموزش هوش هيجاني بر مهارت هاي رواني ورزشكاران ماهر و مبتدي رشته كاراته
بررسي و مقايسه مدلسازي ويدئويي با كلام و بدون كلام بر اكتساب و يادداري سرويس بلند بدمينتون دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر
ارتباط ويژگيهاي آنتروپومتريكي، آمادگي حركتي و بهره هوشي با يادگيري مهارت هاي پايه بسكتبال
ارتباط بين فعاليت بدني با عملكرد شغلي و خودكارآمدي پرستاران زن بيمارستان هاي دولتي شهر تهران
اثر يك دوره تمرينات ريتميك بر برخي فاكتورهاي خود ادراكي بدني دختران نوجوان
مقايسه نگراني از تصوير بدني زنان سالمند ورزشكار و غير ورزشكار و نقش ميانجي گر شاخص توده بدني در ارتباط بين عزت نفس و نگراني از تصوير بدني آنها
بررسي تأثير يك برنامه طناب زني بر توانايي هاي اداركي- حركتي دانش آموزان دختر پايه ي سوم ابتدايي
ارتباط بين ابعاد رضايت زناشويي و بهداشت رواني در مردان ورزشكار و مقايسه آن با افراد عادي
تأثير تداخل زمينه اي بر عملكرد و يادگيري برنامه حركتي تعميم يافته و پارامتر در شرايط باز خورد آزمونگر كنترل
بررسي و مقايسه درون گرايي و برون گرايي دانشجويان دختر ورزشكار و غير ورزشكار
بررسي مقايسه اي تاثير تمرينات ورزش بادي بالانس بر روي فاكتور افسردگي زنان در باشگاههاي ورزشي مشهد
آموزش نروفيدبك و تأثير آن بر ويژگي هاي رفتاري تير وكمان كاران مبتدي: يك مطالعه دوسو كور
بررسي تفاوت ترس از موفقيت و منبع كنترل در ورزشكاران موفق و ناموفق استان آذربايجان شرقي
تأثير اضطراب غير قابل پيش بيني بر ميزان نوسان قامتي در افراد ورزشكار و غير ورزشكار
بررسي رابطه تعالي معنوي با اضطراب رقابتي در ورزشكاران مرد
مقايسه سبك هاي مقابله با استرس دانشجويان پسر ورزشكار رشته هاي مختلف ورزشي دانشگاه اصفهان
مقايسه تأثير چهار برنامه حركتي بر تبحر حركتي پسران 9-7 ساله
مواد نيروزا در دانشجويان دانشگاه هاي آزاد استان خوزستان: شيوع مصرف، شناخت نام مواد نيروزا و آگاهي از دوپينگ
روايي يابي و پايايي سنجي آزمون راهبردهاي عملكردي (TOPS) در جامعه ي ورزشكاران بزرگسال ايراني
بررسي رابطه بين نحوه گذران اوقات فراغت با آمادگي جسماني مرتبط با سلامت در پسران 15 تا 17 سال
بررسي نحوه استفاده از تصوير سازي شناختي و انگيزشي در كودكان و نوجوانان ورزشكار
تغييرات ناشي از فشار در مهارت هاي حسي-حركتي: تقليل منابع توجه و فرايندهاي انگيزشي
مطالعه تغييرات آديپونكتين، لپتين و نيمرخ ليپيدي پلاسماي خون مردان غير فعال بر اثر 24 جلسه بازي فوتسال
بررسي و مقايسه ميزان اظطراب رقابتي بين ورزشكاران پسر و دختر رشته هاي تيمي و انفرادي مدارس
تاثير آرايش تمرين انتقالي بر تداخل زمينه اي در يادگيري مهارت بدمينتون
مقايسه مهارت هاي حركتي درشت و شركت در فعاليت هاي ورزشي كودكان با آسيب بينايي با كودكان بيناي 7 تا 11 ساله
تأثير دشواري تكليف و دستورالعمل كانون توجه بر اجراي تكليف تعادل در دانش آموزان پايه سوم مقطع متوسط
بررسي ارتباط بين فعاليت بدني با ويژگي هاي شخصيتي در دانشجويان دختر ورزشكار و غير ورزشكار
رابطه انگيزه مشاركت ورزشي با ميزان فعاليت بدني دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز
بررسي كيفيت زندگي شركت كنندگان در كلاس هاي آمادگي جسماني و ايروبيك استان آذربايجان شرقي
ارتباط بين اضطراب بدني اجتماعي و ويژگيهاي آنتروپومتريكي دانشجويان دختر غير ورزشكار
تأثير خلقيات منفي بر ميزان انسجام تيمي و موفقيت دانشجويان ورزشكار نخبه و غير نخبه
بررسي عوامل اجتماعي- فرهنگي و رواني- ذهني انگيزاننده دانشجويان تربيت بدني به تحقيق و پژوهش
بررسي تأثير دوره هاي مربيگري بر خودسودمندي مربيان
تآثير تواتر بازخورد آگاهي از نتيجه بر اكتساب و يادداري مهارت حركتي افراد مبتلا به اختلال شنوايي
انگيزه دانشجويان تربيت بدني از شركت در فعاليتهاي ورزشي و ورزش
بررسي اثر تصوير سازي ذهني بر عملكرد تعادلي دانش آموزان 15-10 سال و مقايسه بين دختران و پسران
مقايسه تاثير انواع مختلف بازخورد متواتر، خلاصه و خودكنترلي بر اكتساب و يادداري مهارت تير اندازي
تمرينات انبوه و مهارت هاي ويژه در دارت، ظهور مدل موازنه
تاثير يك برنامه حركتي ريتميك بر حافظه عددي دختران كم توان ذهني
مقايسه عزت نفس دانش آموزان دختر فعال و غير فعال مدارس راهنمايي شهر اصفهان
مقايسه تاثير تلقين كلامي و تلقين با استفاده از دارونما روي عملكرد جسماني دانشجويان دختر ورزشكار
مقايسه انگيزه شركت زنان و مردان سالمند شهر تهران در فعاليت بدني
تآثير طرح سباح، بر يادگيري مهارتهاي شنا در دانش آموزان و موانع اجراي بهينه اين طرح از ديدگاه مربيان و كارشناسان
تبيين شاخص هاي ارزيابي عملكرد معلمان تربيت بدني
بررسي چهار برنامه حركتي(مختص ساعات ورزش مدارس) بر تبحر حركتي دانش آموزان دبستاني
تاثير دو الگوي تدريس تربيت بدني بر مهارت هاي منتخب فوتبال دانش آموزان پسر 14 تا 16 ساله
توصيف و مقايسه ميزان تحقق اهداف تربيت بدني در دانش آموزان پسر در پايه هاي تحصيلي دوره متوسطه
بررسي تأثير آموزش هاي ضمن خدمت بر توانمندسازي شغلي دبيران تربيت بدني ورزش
آمادگي جسماني دانش آموزان پسر و دختر كلاس هاي پنجم ابتدايي و سوم مقايسه ي راهنمايي مختلط و غير مختلط
هوش هيجاني و فرسودگي شغلي معلم هاي ورزش در مقايسه با ساير معلم ها
ارتباط سبك رهبري( وظيفه مدار و رابطه مدار) مديران مدارس باكارايي دبيران تربيت بدني مقطع متوسط
بررسي علل عدم شركت دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بجنورد در فعاليت هاي ورزشي خارج ازمدرسه
مقايسه امكانات(تجهيزات، فضاهاي ورزشي) و نيروي انساني تربيت بدني مدارس پسرانه و دخترانه دوره متوسط استان اردبيل با استانداردها
بررسي فعاليت جسماني بر اساس مدل فرانظريه اي (TTM) در دانش آموزان شهر تنكابن در سال 1390
بررسي اثر بخشي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت از ديدگاه دبيران ورزش استان آذربايجان شرقي
تاثير سطوح مختلف آهن سرم بر توان هوازي دانش آموزان دختر 14-17 سال
ارتباط عوامل مؤثر بر بهره وري با تعهد سازماني معلمان تربيت بدني استان خراسان جنوبي
نقش ورزش درايجاد جامعه سالم با رويكرد پيشگيري از اعتياد
بررسي رابطه كاركرد نيروي انتظامي و رفتارهاي پر خاشگرانه تماشاگران فوتبال
تأثير يك دوره ورزش صبحگاهي منظم بر شاخص هاي چاقي شكمي مردان شاغل در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
بررسي وضعيت آمادگي جسماني كاركنان ناجا و ايجاد نورم با توجه به گروه هاي سني
اثر كانون توجه تصوير سازي بر توان عضلاني مچ پا طي گام برداري سالمندان غير فعال
استفاده از الكترومايوگرافي سطحي در استعداديابي جسماني نيروهاي پليس
بررسي نقش ورزش بر فرسودگي شغلي كارمندان نيروي انتظامي استان كردستان
مقايسه ي اثرات فعاليت مقاومتي ايستا و پويا بر برخي شاخص هاي عملكردي قلبي- عروقي، لاكتات پلاسما و لكوسيت هاي خون محيطي زنان سالم غير ورزشكار
مقايسه ميزان عزت نفس در بين كارمندان ورزشكار و غير ورزشكار نيروي هاي مسلح استان گيلان
تأثير دوره آموزش نظامي بر ويژگي هاي شخصيتي دانشجويان نظامي غير ورزشكار
مقايسه بهزيستي روانشناختي و تاب آوري در نيروهاي پليس ورزشكار و غير ورزشكار شهر تهران
نقش ورزش مادران در موفقيت يا افت تحصيلي و ورزشي فرزندان شان
ارتباط بين هيجان طلبي و ميزان رفتارهاي خشونت آميز تماشاگران آشوبگر در فوتبال حرفه اي ايران
تفاوتهاي مرتبط با سبك هاي شناختي بر اجراي تيراندازي با اسلحه كلاشينكف
بررسي ميزان شيوع آسيب هاي جسماني در فعاليت هاي ورزشي منتخب و رژه نظاميان

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید