نمایه سازی مجموعه مقالات اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست در بانک مقالات تخصصی کشور (سیویلیکا)

مجموعه مقالات اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست ۳ اسفند ماه 1391  توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان و همکاری شرکت هم اندیشان محیط زیست فردا و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر همدان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس ۸۷۷ عنوان مقاله تخصصی شامل ۹۴۵۰  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

واکاوی امپرسیونهای انواع سوخت بر حیطه های زیست محیطی
تأثیرات آلودگی های هوا بر محیط زیست در جهت توسعه پایدار
تیپولوژی منطق گفتگویی بهداشت و سلامت با حیطه های زیست محیطی
مروری بر اثرات آلودگی صوتی ناشی از ترافیک جادهای
تاثیر روشهای مختلف خاکورزی بر مصرف سوخت، مواد آلی و ناهمواری سطح خاک
باغچه کشت گیاه فناوری نوین پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
مدل هاضم بی هوازی شهری و تدوین استراتژی چهارساله در مدیریت پسماندها
تحلیل و سنجش استراتژی گردشگری کنونی در شهرها و ارائه رهیافتی نوین مبتنی بر حفظ محیط زیست
ارزیابی تهدیدات زیست محیطی در امنیت ملی کشورها
اثر کاشت شبدر قرمز در افزایش قابلیت دسترسی سرب توسط گیاه ذرت
بررسی میزان عناصر موجود در ورمی کمپوست در دو بستر متفاوت حاصل از کود دامی و زباله و مقایسه آن با کود دامی
بررسی میزان عناصر موجود در ورمی کمپوست حاصل از کود دامی ، برگ ، کارتن ومقایسه آنها با یکدیگر
برآورد میزان ضریب انتشار آلاینده های شاخص هوا در بخش حمل و نقل شهر تهران
بررسی مولفه های گردشگری پایدار
بررسی میزان نیترات و نیتریت در آب شرب شهر لاهیجان و اثر آن بر بوم سازگان شهری
زلزله، آلودگی آب های زیرزمینی و اثرات آن بر محیط زیست
تجمع عناصر سرب، کادمیوم و وانادیم بوسیله ترشک و دم روباهی در شرایط صحرایی مطالعه موردی شهرستان رامسر
بررسی و معرفی تنوع فلورستیک مراتع حوزه آبخیزاصفاک
ارزیابی و تشریح تیپ های گیاهی حوزه آبخیز آقا چربی
بررسی میزان کیفیت شیمیایی آبهای زیر زمینی حوزه آبخیز اصفاک
توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
مهندسی اکولوژیکی: احیاء اکوسیستمهای طبیعی از مفهوم تا کاربرد
آلاینده های عمده هوا،منابع و اثرات بهداشتی آنها بر سلامت انسان
استفاده از ضایعات کاه گندمبه عنوان منبع لیگنوسلولزی تجدید پذیردر ساخت تخته خرده چوب
استفاده از پسماند نیشکر در ساخت تخته خرده چوب تجاری
بایسته های حقوق محیط زیست
توسعه پایدارو محیط زیست بر پایه عدالت اجتماعی
بررسی اثر تاریخ کاشت و کود ازت روی دورقم داخلی و خارجی اسفناج.
بررسی عملکرد سیستم اکسیداسیون پیشرفته فنتون درتصفیه فاضلاب با بار آلودگی بالا
مقایسه راندمان حذف نیترات و نیتریت از آب آشامیدنی به دو روش اسمز معکوس والکترودیالیز در منطقه ۳ تهران در پائیز ۸۹
آثار اقتصادی تخریب محیط زیست
ارزیابی امکان توسعه نیروگاه های زمین گرمایی از دیدگاه مدیریت اقتصاد محیط زیست
بررسی منشاء و پراکنش گردوغبار ریزگرد و اثرات زیست محیطی آن نمونه موردی: غرب کشور
پیشگیری از جرم و نقش آن در جرایم علیه منابع طبیعی
علل و انگیزه ارتکاب جرم در جرایم علیه منابع طبیعی
تعریف مراحل، مفهوم و معیارهای ارزیابی ریسک حوادث فرآیندی
مدلسازی پیامد رهایش مواد در دو ارتفاع متفاوت
ارزیابی کارآیی تصفیه خانه فاضلاب شیراز
ارزیابی اثرات محیط زیستی گردشگری شهری مطالعه موردی : شهر ساری
اثرات زیست محیطی خطوط برق فشار قوی بر ساکنان شهرها
مدیریت پایدار فاضلاب سطحی شهری با رویکرد راهکارهای برتر مدیریتBMP
بازیافت پسماند کشاورزی مطالعه موردی: روستای شهنیا
بررسی گردشگری ساحلی با تاکید بر توسعه پایدار و ضرورت حفاظت از محیط زیست در نواحی شمال ایران
سنجش سطوح توسعه در لرستان به تفکیک شاخصهای آموزشی و زیربنایی
تحلیلی از وضعیت شکاف در فرایند توسعهیافتگی شهرستانهای استان لرستان به تفکیک شاخصهای بهداشتی درمانی و کشاورزی
ضرورت ترویج آموزه های زیست محیطی در جهت توسعه پایدار شهری
بررسی تکنیک ها و فنون مدیریت پسماندهای شهری در دستیابی به توسعه پایدار
تهیه و بررسی لیست فلورستیک حوزه آبخیز لویین شهرستان ساوهاراک
امکانات اقتصادی مستقل از قابلیت تولید اراضی در بیابان معیشت های جایگزین
بررسی تاثیر آلودگی سرشاخه آهنگرکلارود بر کیفیت آب رودخانه سیاهرود با استفاده از شاخص هیلسنهوف (بررسی پاییز ۱۳۹۰-۱۳۹۱)
بررسی و شناخت روش های مناسب دفن مواد زائد جامد روستاییمدیریت پسماند
بررسی مقایسه ای میکروکلیمای منطقه مازندران و تهران در محیط GIS
بررسی آلودگی صوتی و میزان آزردگی مردم در نواحی مسکونی و تجاری شهر دزفول
رژیم های بین المللی مسئولیت و جبران خسارات زیست محیطی
بررسی نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار شهری، مطالعه موردی شهر ساری
معیارها و ملاحظات زیست محیطی در مکانیابی نیروگاههای بادی
آیا نوآوری و مسوولیتپذیری در برابر محیط زیست در شرکتهای تولیدی با یکدیگررابطه مستقیم دارند؟ مورد پژوهشی شرکتهای تولیدی حاضر در بورس تهران
آیا اگر شرکتهای تولیدی از سیستم کنترل مدیریت استفاده کنند، در انجام مسئولیتهای محیط زیستی عملکرد بهتری خواهند داشت؟ مورد پژوهشی شرکتهای تولیدی بورس تهران
آیا میزان استفاده از سیستم حسابداری مدیریت محیطی در شرکتهای تولیدی متاثر از سبک مدیریت مدیران آنهاست
نگاهی بر زیست شناسی , تهدیدها و راه کارهای حفاظت از سمندر لرستانی
اهمیت اکولوژیکی حفرههای تاج پوشش در جنگل
تأثیر پتاس و روی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سینگل گراس ۴۰۷ تحت تنش خشکی
بررسی قابلیت گردشگری سامانهای عرفی سرشینه، سرمرنگ وخداوردی شهرستان دلفان با GIS
بررسی برخی خصوصیات شیرابه حاصل از زباله خانگی جهت کاربرد آن در کشاورزی
باکتری سودوموناس و تاثیر آن در کاهش اتیلن در شرایط تنش شوری


بررسی وضعیت مکانیزاسیون شهرستان میاندوآب با استفاده از نرم افزار GIS و ارائه راهکارهای توسعه آن
بررسی نقش مدیریت پسماند بر انتشار گازهای گلخانه ای
فناوریهای نوین در دفع پسماندهای بیمارستانی
مدیریت وبهینه سازی مصرف انرژی با استفاده از فناوری بیوگاز؛گامی در جهت توسعه پایدار روستایی
کاربرد نانو تکنولوژی در علوم زیستی و کشاورزی
به کارگیری مدیریت دانش محیط زیستی از طریق EKCP
کمپوست آزولا گامی در جهت کاهش استعمال کودهای شیمیایی
مروری بر فرایند تولید بیوگاز از پسماندهای جامد
مدیریت ریسک های زیست محیطی از طریق بیمه
ضرورت شناسایی ، تدوین و اولویت بندی مؤلفه های مدیریت و بهره وری سبز درپالایشگاه های گازی
تحلیلی بر مصرف آفت کشها در استان ایلام
ارزیابی سطوح آگاهی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از سری استانداردهای ISO 14000 در نظام مدیریت محیط زیست
امکان سنجی تصفیه پساب صنایع غذایی به منظور استفاده در بخش کشاورزی مطالعه موردی: کارخانجات نوشابه سازی خوش نوش همدان
بررسی غلظت عنصر مس در حوضه های آبریز معدن مس سونگون در منطقه آذربایجان شرقی
ارزیابی پتانسیل های اکوتوریسم روستایی با استفاده از GIS مطالعه موردی: روستای ایستگاه بیشه
بررسی اثرات زیست محیطی معادن ایران
ارزیابی شوری منابع آب دشت زیرراه از دیدگاه کشاورزی و تعیین ارقام گیاهی متحمل به شوری این منابع
بررسی توان های محیطی در اقتصاد گردشگری
بررسی حقوق محیط زیست در دیوان عدالت اداری
بررسی و تحلیل روند گردشگری شهرلالجین در تناسب با اقلیم آن با استفاده ازشاخص TCI
ارزش گذاری اقتصادی منابع اکولوژیک شهرستان بویراحمد مطالعه موردی : تنگ تامرادی
پسماند ، تهدید یا فرصت
گرمایش جهانی و بررسی عوامل موثر بر انتشار وکاهش CO2 در ایران
گاز رادن و اثرات آن
بررسی و مقایسه تنوع گونه های چوبی در دو منطقه مدیریت شده و مدیریت نشده درجنگل های شمال ایران
بررسی پتانسیل اکوتوریسم منطقه اشکورات و نقش آن در حفظ تنوع زیستی با استفاده از مدل تحلیلی SWOT
بررسی مولفه های تاثیر گذار بر تفکیک از مبداء و جدا سازی پسماندها در کلانشهر اصفهان
ارزیابی زیستگاه بز و پازن Capra aegagrus aegagrus در منطقه حفاظت شده تنگ سولک به کمک روش HEP
نقض تعهدات زیست محیطی به مثابه تهدید صلح و امنیت بین المللی
مسئولیت کشور صاحب پرچم در قبال کشتی آلاینده
تدابیر بین المللی راجع به نقش کشتی ها در آلودگی نفتی آبها
ارزیابی آلودگی صوتی در یکی از شرکت های منطقه صنعتی عسلویه و مقایسه آن با استانداردهای زیست محیطی
تحلیلی بر مساحی و طبقهبندی فضاهای سبز شهری با استفاده از سامانه گوگل-ارثمطالعه موردی: فضای سبز شهری منطقه یک شهرستان خرمآباد
بررسی تاثیر پ هاش بر همدمای جذب عناصر کادمیوم، روی و کبالت از محلولهای -آبی توسط یک نمونه کانی سپیولیت ایران
مکان یابی محل دفن مواد زائد جامد شهری با استفاده از روش AHP در محیط GIS نمونه موردی شهر همدان
Water quality analysis of KASHAFROOD River in Mashhad city Using US National Sanitation Foundation water quality index NSFWQI
حذف همزمان So2 ,No ازگازدودکش زغال سوز به وسیله فرایند اکسیداسیون پیشرفته
استفاده از لجن و کمپوست لجن در کشاورزی ارگانیک
تصفیه فاضلاب با استفاده از گیاهان
بررسی میزان تولید ،وضعیت جمع آوری و حمل،بازیافت و دفع مواد زائد ساختمانی شهر کرمان درسال ۱۳۸۷
ارزیابی مدیریت پسماندهای صنعتی و خطرناک شهرک صنعتی خضراء کرمان
تاثیر لجن فاضلاب و بقایای یونجه بر برخی خصوصیات فیزیکی دو خاک با بافت متفاوت
مکان یابی محل دفن پسماندهای شهری با استفاده از GIS « و تکنیک Ahp و TOPSIS
مروری بر مهمترین انرژی های زیستی و مزایای محیط زیستی آنها
مدیریت مواد زائد خطرناک ، پسماندهای شیمیایی و نحوه دفع آن
بررسی کمی و کیفی پسماندهای شهر آبادان و ارائه راهکارهای مدیریتی
اثرات زیست محیطی بر سیستم های آبیاری زهکشی وراه های کاهش آلودگی آن
اثرات زیست محیطی استفاده مجدد از پساب در آبیاری
بررسی و مدیریت انرژیهای نو و تجدید پذیر در ایران
بررسی وجود رابطه علّیت میان ارزش افزوده بخش صنعت و آلودگی هوا
کاربرد غشاها در حذف گاز گلخانه ای دی اکسید کربن
بررسی ضرورت و اهمیت کاربرد بیوتکنولوژی در کشاورزی
ضرورت تدوین استانداردهای کشاورزی در تولید محصول سالم
ارزیابی اثرات توسعه اکوتوریسم بر محیط زیست کشور ایران
مطالعه فراوانی جرم شکار غیر مجاز در شهرستان بهمئی
آلودگی های هوا
حقوق محیط زیست
بررسی راه های کاهش آلاینده NOx از خروجی توربین های گازی در حفظ اکوسیستم زیستی
بررسی نقش سرباره فولاد بر محیط زیست و بازیافت آن در تولیدات کشاورزی
بررسی اپیدمیولوژیک موارد حیوان گزیدگی در شهرستان رشتخوار طی سالهای ۱۳۸۳ لغایت پایان ۱۳۸۹
بررسی اپیدمیولوژیک انگلهای روده ای متصدیان مراکز تهیه ،توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی ازابتدای سال ۱۳۸۷ لغایت پایان سال ۱۳۸۹ در شهرستان رشتخوار
بررسی رابطه بین شهرنشینی، مصرف انرژی و تولید دی اکسید کربن
بررسی روشی مقرون به صرفه در احیای خاک های آلوده به فلزات سنگین با استفاده از کمپوست
حذف ترکیبات آلی مقاوم POPs با اصلاح زیستی با پوشش گیاهی
اهمیت ارزشگذاری منابع طبیعی و محیط زیست نمونه موردی برآورد ارزش تفرجی سد طالقان
بررسی محدوده رویشگاهی گونه سوسن چلچراغ Lilium Ledebourii Baker و عوامل اکولوژیکی موثر در پراکنش آن در استان اردبیل
مکان یابی دفن پسماند جامد شهر گرمی مغان، با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP
واسنجی مدل DRASTIC جهت ارزیابی آسیبپذیری آبخوان دشت اندیمشک با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
برآورد ارزش غیربازاری آب گرم گنو در استان هرمزگان
بررسی وضعیت زیستی گوزن زرد ایرانی Dama mesopotamica در منطقه حفاظت شده دنا و چالش های پیش رو
بررسی وارونگی دمایی ایستگاه خرم آباد با استفاده از داده های RASS سیستم تحلیلگر دمادر روزهای همراه با گردوغبار
تأثیر افزایش ارتفاع دودکش بر روی کنترل آلودگی هوا برای گازهای خروجی کارخانهها
بررسی وضعیت پسماندهای خانگی تولید شده توسط شهروندان بیرجندی در سال ۱۳۸۹
بررسی ریزگردها، به عنوان یک مشکل محیط زیستی
بررسی شاخص های کیفی آب شرب چاه های عمیق مطالعه موردی: شهر شیراز
ابداع روش جدید جهت کنترل آلودگی به تصفیه خانه فاضلاب شرکت سایپا
بررسی آلودگی سرب ناشی ازعبور ومرور وسایط نقلیه در هوای شهر اهواز
بررسی میزان مصرف سموم و کودهای شیمیایی و مقایسه آن با حد مجاز توصیه شده در روستای گرجان
بررسی اثرات ریزگردها بر محیط زیست شهری
بازنگری کیفیت گزارشات ارزیابی پیامد های زیست محیطی در کشور
اهمیت مصرف کود های حیوانی بر افزایش عملکرد خرما در خاکهای شنی
درختچه توج پوششی مناسب برای اراضی شور،ساحلی وتالاب های جنوب وجنوب شرق ایران
احتیاط درمصرف بی رویه کودهای فسفره خاک های سبک وارزیابی نتایج بر کاهش آلودگی خاک افزایش کیفیت محصولات تولیدی
بررسی قابلیت کربن فعال تولید شده از پوسته سخت گردو در حذف فلزات سنگین سرب وجیوه از پساب ها
بررسی تأثیرات شهرنشینی بر محیط زیست شهری با تأکید بر توسعه پایدار شهری
بررسی مسائل زیست محیطی شبکه وتصفیه خانه فاضلاب شیراز
تعیین اولویت بازیافت مواد زائد جامد درمناطق مختلف شهر نجفآباد
بررسی نگرش های زیست محیطی دانش آموزان راهنمایی و متوسطه مدارس آموزشی جزیره کیش
بررسی عوامل درونی و بیرونی آلودگی صوتی در شهرتهران با استفاده از روش SWOT و ماتریس QSPM
نقش مؤلفه های زیست محیطی در ارتقاء کیفی فضاهای شهری نمونه موردی :رودخانه بالیقلو اردبیل
تشخیص میزان آلودگی و شوری آب های زیرزمینی به روش ژئوفیزیکی، مطالعه موردی و مقایسه در شهرستان های ورزنه و تیران
برآورد تبخیر تعرق با استفاده از الگوریتم سبال مطالعه موردی: دشت همدان بهار
بررسی نقش حمل و نقل در کاهش آلایندگی آب و خاک و بهبود محیط زیست
آثار شبکه حمل و نقل بر محیط زیست و سلامت جامعه شهری
ارز شگذاری اقتصادی جنگل حرا در استان هرمزگان
مقایسه اقتصادی سیستم اسمز معکوس والکترودیالیز جهت حذف نیترات از آب آشامیدنی
شناسایی ابعاد آلودگیهای محیط زیست ناشی از اجرای طرح های توسعه مناطق نمونه گردشگری با تاکید بر مدیریت آلودگی پساب و پسماند مطالعه موردی: منطقه نمونه گردشگری آبشار شاهلولاک چرمهین
بررسی گازهای آلاینده حاصل از فعالیت صنعت کاشی و سرامیک به عنوان اصلی ترین عامل تغییر اقلیم در ایرانمطالعه موردی کارخانه کاشی نجف آباد
بررسی اثر استفاده از کنجد کارخانجات حلواشکری بر ضریب تبدیل وخصوصیات لاشه گوسفند نژاد زل مازندران بررسی
معرفی پوشش گیاهی منطقه گردنه سرخ از توابع شهرستان آشتیاناستان مرکزی
راههای نهادینه کردن ارزش های زیست محیطی از طریق دبیران
ارزیابی برخی صفات ارقام نخود تحت شرایط تنش کم آبی
بررسی حذف فلزات سنگین Ni ، Pb به وسیله جاذب طبیعی کیتوسان استخراج شده ازضایعات میگو ازمحلول آبی
نقش آموزش قوانین و مقررات زیست محیطی بر نگرش محیط بانان استان اردبیل
ارزیابی ریسک اکولوژیکی آلاینده های آلی کلره در پرندگان تالاب بین المللی فریدون کنار
تنوع زیستی خلیج فارس، مخاطرات و راهکارها
بررسی انواع آلاینده ها ی شهری و تأثیر آنها بر سلامتی ساکنان این مناطق
بررسی پیامدهای ناشی از آلودگی هوا ،همراه با بیان راهکارهایی جهت مقابله با آن
بررسی چگونگی رخداد بحران خشکسالی تالاب بین المللی هامون طی سالهای اخیر
بررسی عوامل مؤثر در بحرانهای زیست محیطی اکوسیستم های حساس و دریایی استان بوشهر
بررسی عوامل مؤثر در بروز خشکسالی دریاچه ی ارومیه در طی سالهای اخیر
بررسی علت وقوع بحران زیست محیطی در رودخانه ی کارون طی سالهای اخیر
بررسی عوامل مؤثر در کیفیت آبهای زیر زمینی حوضهآبی گردنه رخ
بررسی منابع آلوده کننده آبهای زیر زمینی وکیفیت میکربی آب حوضه آبی گردنه رخ۱۳۸۹-۱۳۸۸
ارزیابی گونههای در معرض خطر انقراض و آسیب پذیر منطقه حفاظت شده کولگ در استان ایلام
تحلیل ژئوشیمیایی و آماری آلودگی خاک در شهرک صنعتی بزرگ شیراز
مقایسه توزیع ژئوشیمیایی فلزات آلاینده در خاک شهرک های صنعتی شیراز
مدیریت فاضلاب بیمارستانی با اهمیت تر از فاضلاب خانگی- مطالعه موردی: بیمارستان های استان کرمانشاه
ارزیابی کاهش اثرات زیست محیطی استفاده از سلولهای فتوولتائیک جهت تامین برق روستاها و معابر استان لرستان
بررسی اثر بازدارندگی عصاره الکلی گیاه سنبل بیابانی ترکمنستانی بر روی باکتری عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی
ارزیابی آلودگی صوتی در خیابان های پرترافیک شهر بیرجند
ارزیابی استطاعت اراضی شهرستان چاروایماق در دفن بهداشتی زبالههای جامد با استفاده از تکنیکهای اطلاعات مکانی و AHP تحت GIS
تصفیه و جداسازی جامدات از آب و هیدروکربن همراه در زمان حفاری و بهره برداری ازمنابع هیدرکربوری
حفاظت از محیط زیست با مهار و کنترل پرتوهای هسته ای
دفع پسماند و ضایعات هسته ای در غنیسازی اورانیوم
انرژی هستهای، نیاز روز و حامی محیط زیست با کمترین پسماند
اندازه گیری مقادیر کم و مضر نیکل در پساب صنعتی توسط دیسک های غشایی اکتا دسیل سیلیکای
بهینهسازی عوامل مؤثر در اندازهگیری مقادیر ناچیز نیکل درپسابهای صنعتی با دیسکهای غشایی
اثرات ناشی از زیرساختها به خصوص جادهها بر جامعه پرندگان
ارتباط متقابل نسل سوم حقوق بشر و حقوق محیط زیست ؛تقابل یا تعامل
بررسی تاثیرعناصر آلوده کننده خاک بر سطوح کلروفیل و پرولین درگیاه سیب زمینیL. Solanum tuberosume
بررسی تاثیر عناصر آلوده کننده خاک بررشد رویشی و برخی صفات مورفولوژیکی در گیاه Solanum tuberosume L
بررسی تاثیر الگوهای استقرار شهرک های صنعتی در توسعه پایدار منطقه ای نمونه موردی شهرک صنعتی طوس مشهد
بررسی تأثیرآموزش های زیست محیطی بر تغییر رفتار دانش آموزان پایه ی پنجم ناحیه ی ۳ شهر کرمانشاه
ارزیابی خطرات بالقوه گندزدایی آب
کاربرد GIS در مکان یابی محل های دفن پسماندهای شهری
کاهش از مبداوکمینه سازی مواد زاید جامد
طراحی مجدد تصفیه خانه فاضلاب شهر ارومیه راهکاری کارگشا در کاهش هزینه ها با رویکرد حمایت از کار و سرمایه داخلی
بازنگری هیدرولیکی طراحی تصفیه خانه فاضلاب پردیس دانشگاه ارومیه با رویکرد اقتصاد مقاومتی
جداسازی گاز گلخانه ای دی اکسید کربن به کمک جاذب ها
تجزیه حرارتی ضایعات پلاستیک شهری برای تولید سوخت های مشابه هیدروکربن ها
پیرولیز کاتالیستی پلاستیک های پسماند توسط کاتالیست های زئولیت ZSM-5 وRed Mud
نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند آموزش محیط زیست به دانش آموزان
آمایش آموزش های مهارتی با تاکید بر بخش کشاورزی
تاثیر آلاینده های فلز ی بر آبزیان
نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار روستایی مطالعه موردی روستای امام زاده ابراهیم شهرستان شفت
شیوه رانندگی و نقش آن در کاهش میزان آلاینده های ناشی از خودرو
بررسی مفاهیم بازیافت موادزائد و تجارب مرتبط با نحوه بازیافت زباله درایران و جهان کشورهای توسعه یافته
بررسی تغییرات جمعیتی، نرخ تولیدمثل و پراکنش کل و بز و قوچ و میش در منطقه حفاظتشده لشگردر در راستای برنامهریزی و مدیریت بهتر این گونه
نقص دولت الکترونیک در حفظ محیط زیست وتوسعه پایدار
شناسایی تنوع زیستی فونستیک و فلورستیک منطقه ازاد چاهو رهیافتی جهت ارتقای سطححفاظتی آن
ضرورت انجام مطالعات روندجهانی شدن درشهرداری تهران برای تبدیل تهرانب ه شهرجهانی
بررسی عوامل موثر در انتخاب نوع و طراحی زباله سوزها
بررسی فون حشرات آبزی راسته یکروزه های Ephemeroptera شهرستان آستارا
بکارگیری عرصه روندکاری رهیافت برنامه ریزی محیطی همکارانه برای رویارویی با آلودگی های محیط زیستی در نواحی شهرها: منطقه شش شهر تهران به عنوان نمونه موردی
کاربرد نانوتکنولوژی درحذف گاز سیانید هیدروژن ازمحیط زیست شبیه سازی مونت کارلو
مطالعه اثرات آلودگی آفت کش دیازینون بربافت کبد بچه ماهی سیم دریای خزر
بررسی آلودگیهای زیست محیطی کارخانه چوب و کاغذ ایران چوکا
بررسی تنوع گیاهی شهرستان دنا مطالعه موردی منطقه تفرجی تنگ پوتک آبسپاه
بررسی وضعیت مدیریت پسماند درتهران و شهراستانبول – ترکیه
بررسی تاثیر آروماتیک بر روی میزان فسفر خاک
بررسی غلظت فلزات سنگین کادمیوم، نیکل وکبالت در پوشش گیاهی محدوده اطراف شرکت فولاد خوزستان
حل عددی معادلات انتقال آلودگی درآبهای زیرزمینی با استفاده ازروش ایزوژئومتریک درفضای دو بعدی
تاثیرآبیاری تکمیلی برمیزان قندهای محلول ونامحلول سه رقم گلرنگ Carthamus tinctorius پدیده گلدشت و ورامین ۲۹۵
آموزش محیط زیست ،رهیافتی در نهادینه سازی فرهنگ زیست محیطی
اثرات کاربرد کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر میزان فرمهای نیتروژن معدنی خاک وعملکرد گندم در دو بافت خاک
بررسی تأثیر کودهای بیولوژیکی بر تغییرات برخی پارامترهای بیولوژیکی و شیمیایی دردو نوع بافت خاک تحت کشت گندم
بررسی وضعیت آلودگی صوتی دربلوار سفیرامید آستارا و ارایه راهکارهای مدیریت زیست محیطی
بررسی آلاینده های زیست محیطی پساب واحدهای کشتارگاهی طیورمطالعه موردی کشتارگاه پرندک خزرصومعه سرا
ارزیابی زیست محیطی شهرک صنایع غذایی مطالعه موردی شهرک صنایع غذایی برگ سبز نمین دراستان اردبیل
A Versatile and Regioselective method for Synthesis of vicinal Azidoalcohols via Azidolysis of Epoxides by Using Cross-linked Poly 4-vinylpyridine Supported Azide Ion under Solvent-Free Conditions
بررسی تاثیر احتراق کنترل شده درموتورهای دیزل جهت کاهش آلاینده های زیست محیطی خروجی ازاگزوز خودروهای احتراق دیزل
بررسی رابطه حفاظت ازمحیط زیست باتوسعه پایدارباتاکید براسنادبین المللی و محیط زیستی
بررسی امکانات و خدمات پارکهای شهری درراستای شناسایی علل مراجعه به آن نمونه موردی: پارک ملت مشهد
مدیریت پسماند الکترونیک در محله پایدارشهر اصفهان
بررسی عوامل تهدید کننده مناطق تخمگذاری لاکپشت های دریایی در شهرستان قشم
حذف فلزسنگین سرب ازیک خاک رسی آلوده توسط پدیده الکتروکینتیک
مقایسه عملکرد دونوع ارزن معمولیPanicum miliaceumm و ارزن دم روباهی Setaria italica درشرایط مختلف خاک ورزی خاک درشهرستان اقلید
بررسی کارایی بازیافت کود نیتروژنه تحت تأثیر زئولیت غنیشده با آمونیوم در کشت گندم
بررسی مقدار نگهداشت یون پتاسیم در حضور زئولیت غنیشده با آمونیوم در دو نوع بافت خاک در کشت گیاه گندم
زیست ردیابی آلودگی هوای راکتورتحقیقاتی تهران
بررسی آشفتگی ها تعارضات انسانی در پارک ملی خجیر
بررسی سمیت حاد نانوذرات SiO2 برCyprinus carpio
راهکارهای مقابله با زباله های الکترونیکی ازنظر محیط زیستی و اقتصادی
پایش کیفیت آب رودخانه مارون با نگرش برتحلیل روند تغییرات پارامترهای کیفی
تجزیه و تحلیل اثرات ناشی ازفرآیند کارخانه ایران خودرو دیزل برآلودگی هوای منطقه تحت تاثیر با استفاده ازروش های تصمیم گیری چندشاخصه
بازنگری طراحی هیدرولیکی سیستم آشغال گیرتصفیه خانه فاضلاب ارومیه با رویکرد اقتصادی مقاومتی جهت کاهش هزینه ها
تاثیر آلودگی زاینده رود برتالای گاوخونی
شناسایی فلورگیاهان دارویی شهرستان لالی استان خوزستان
برنامه ریزی محیطی با استفاده از فن تحلیل مناسبت محیطی برای توسعه جدید در نواحی قابل تخریب، پاکسازی و توسعه مجدد در ناحیه خرد شهری: منطقه ۱۷ شهرتهران به عنوان نمونه موردی
ارزشهای حفاظتی منطقه حفاظت شده کوه بافق و موضوع ساخت جاده در این منطقه
بررسی روند تغییرات سرعت باد و گردوغبار در غرب کشور طی ۲۰ سال گذشته
مقایسه پنج شاخص آماری برای تعیین فرکانسهای خشکسالی هواشناسی
مکان یابی محل دفن زباله با استفاده ازنرم افزار GIS وروش AHP مطالعه موردی شهرستان نیراستان اردبیل
قراردادهای حقوقی بین دولت و شرکت های خارجی دررابطه با منابع نفتی برپایه اسناد حقوق بین الملل
مقایسه دوروش سلسله مراتبی AHP و شبکه ای ANP درمکانیابی محل دفن بهداشتی زباله
مدیریت مناطق ساحلی دریای مازندران با مطالعه روند تغییرات زمانی تبخیر تعرق گیاه مرجع و بارندگی
مدلسازی مطلوبیت زیست گاه پاییزه قوچ و میش اوریال درپارک ملی سالوک با استفاده ازروش تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی ENFA
تهیه نقشه مطلوبیت زیستگاه بهاره آهوی ایرانی با استفاده ازروش تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی ENFA درپارک ملی سالوک
اثرآللوپاتیک اسانس چهارگیاه دارویی برجوانه زنی و رشدونموعلف هرز جووحشی
بررسی حضورآلاینده های نوظهوردرمنابع آبی و نقش رویکرد جدید WSP درمدیریت کیفی آب
نگرشی برارزیابی آسایش انسانی درشهرستان پارس آباد مغان باتوجه به شاخص اوانز
تنوع گیاهی کوهستان شیرکوه یزد با تاکید بر گونه های حائز ارزش های حفاظتی
نانوتکنولوژی و کاربردهای آن درصنعت آب فاضلاب و اثرات آن برمحیط زیست
ارزیابی توان اکولوژیک دشت سنگاب برای کاربری کشاورزی و مرتعداری به روش تجزیه و تحلیل سیستمی مخدوم با استفاده ازGIS
بررسی صفات مورفولوژیک نخود واریته ILC482 تحت تاثیر مقادیرکود نیتروژن استارتر و سطوح مختلف آبیاری
بررسی تغییراقلیمی استان اردبیل شمال غرب ایران و اثرات آن برخشکسالی و آلودگی زیست محیطی منطقه
بررسی غلظت های فلزهای مس و کبالت دررسوبهای رودخانه قلعه چای استان زنجان
چالش های حقوقی حفاظت از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست
اندازه گیری غلظت فلز نیکل در نمونه های خاک و برگ درختان نارون Ulmus densa :مطالعه ی موردی شهرهای تبریز و زنجان
ژئوشیمی زیست محیطی فلزات بالقوه سمی درمنطقه زرشوران دراستان آذربایجان غربی
آنالیز کمی و کیفی پسماندهای جامدشهرلار درسال ۱۳۸۹باتاکید برعملیات بازیافت
سنجش ترکیب MTBE در منابع آبی نزدیک به پمپهای بنزین
مطالعه مکانیزم انتقال قیمت محصول لوبیا دراستان خوزستان
بررسی تقاضای انواع شیردراستان خوزستان مطالعه موردی شهرستان مسجدسلیمان
اثر موقعیت زمین نما و تغییر کاربری اراضی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ومینرالوژیکی خاک در بخش زاگرس مرکزی
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی G.I.Sدر ارزیابی فرسایش حوزه هامطالعه موردی:حوزه آبخیز سد شهید یعقوبی
مقایسه تطبیقی اصول توسعه پایدارزیست میحطی با روند توسعه شهری ایران نمونه موردی شهرزنجان
بررسی میزان و انواع کاغذومقوا درپسماندهای ایستگاه انتقال حمل کلانشهراهواز و ارایه راهکارهایمدیریتی جهت سامان دهی آنها
تالاب بین المللی گاوخونی ازمنظرژئوتوریستی و زیست محیطی
مقایسه همبستگی سن طول و وزن باتراکم جیوه درعضله گوه شیربت Barbus grypus ازماهیان رودخانه مارون درسال ۱۳۸۸
حذف آفت کش اورگانوفسفره ازاب با استفادها زنانوذرات آهن قرار داده شده برروی بنتونیت
گیاه پالایی روشی مناسب درحذف آلودگی های آلی و معدنی ناشی ازپسابهای صنعتی و غیرصنعتی موجود درآب و خاک
مقایسه نانوومیکروذره اکسید آهن دراصلاح خاک آلوده
آلودگی خاک و آب
آنالیز روند زمانی تبخیر و تعرق مرجع درایستگاه سینوپتیک بیارجمند
ارزیابی روشهای زمین آماری درپراکنش مکانی هدایت الکتریکی آب زیرزمینی دردشت فیروزآباد
ارزیابی روشهای مختلف براورد تبخیرو تعرق پتانسیل در ایستگاه سینوپتیک لار
ارزیابی روشهای مختلف براورد تبخیر برمبنای انتقال جرم درایستگاه سینوپتیک سمنان
حساسیت تبخیروتعرق روش فائوپنمن مانتیث به متغیرهای کلیدی درایستگاه مشکین شهر
بررسی مقایسه ای کارایی نانواکسید آلومینیوم و نانولوله های کربنی چندجداره درکاهش فلوراید ازمحلولهای آبی
مروری برقابلیت منابع کربنی مختلف برای تولید گازمتان ازپسماند جامد
ارزیابی مقدار فلزهای سنگین در گیاهان بومی اطراف شرکت ملی سرب و روی زنجان
مطالعه اثر درمانی گیاه مارموت Caralluma Tuberculata در کاهش قند ولیپید در افراد دیابتیک
گیاه پالایی phytoremediaton راهکاری در جهت کاهش آلودگی محیط زیست
بررسی تاثیرتوام لایه بندی و میکروتوپوگرافی سطحی برایجاد جریان ترجیحی حین نفوذآب به خاک
Source Discrimination of PAHs in Coastal Sediments of Persian Gulf Bushehr Province
نقش دولت الکترونیک در حفظ محیط زیست وتوسعه پایدار
مقایسه پنج شاخص آماری برای تعیین فرکانسهای خشکسالی هواشناسی
ارزیابی ومدیریت ریسک زیست محیطی در کارخانجات فولاد مطالعه موردی شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان
منافع اقتصادی و زیست محیطی بازیافت
شاخصهای مؤثر بر حقوق تقسیم آب بین حوضه ای
ارزیابی زیستی رودخانه کشکان رود بر اساس تنوع و ساختار جمعیتی ماکروبنتوزها
ارتباط بین انسان و طبیعت و محیط پیرامون با رویکرد ساختمان و مکان
ارزیابی اثرات برجسازی بر ایجاد جزیره گرمایی به کمک سنجش شاخص ۱SVF با استفاده از Envi-met نمونه موردی: محله ی نارمک تهران
مسیریابی وسایل نقلیه جمع آوری پسماند با استفاده از مدل پنجره زمانی مطالعه موردی: شهر پارس آباد
بررسی تأثیر دترجنت آنیونیشامپو بر برخی از پارامترهای بیوشیمی خون پروتئین کل، آلبومین، گلوکز، کلسترول، تری گلیسیرید بچه ماهی شیپ Acipenser nudiventris
ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
آلودگی های زیست محیطی دریا ناشی از سموم زیستی Biotoxin دریایی، و اثرات مضرآن بر آبزیان
استفاده از انرژی خورشیدی در فرم های گوناگون کاربری های مسکونی نمونه موردیشهرک پرواز تبریز
تعیین مقادیر بهینه ضرایب معادله جهانی تابش خورشیدی و بررسی ارتباط آنها با شاخص های آماری در کشور
بررسی تاثیرماسه برمقاومت محصوری وغیرمحصوری مخلوط های بنتونیت- ماسه
بررسی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت بیوآیروسل های موجود در هوا بر سلامت انسان درنیمه غربی ایران
بررسی روند مدیریت پسماند در کلانشهر اصفهان پایان دفن پسماند
شناسایی و پایش ریسکهای زیست محیطی و کنترل آنها
از شعار تا شعور در همبستگی جهانی حفاظت از محیط زیست پیامدها،آمارها،راهکارها
اهمیت ارزیابی و آمایش سرزمین در حفاظت از محیط زیست
نگاهی متفاوت به تکنولوژی رو به رشد نانو
بررسی کمی و کیفی آب ورودی و خروجی مزارع پرورش میگوی وانامی و ارائه ی راهکارهای مدیریتی در منطقه چوئبده آبادان
اثر حشره کشی اسانس پسته وحشی (بنه، یا سقز، یا چاتلانقوش) ، Pestacia atlantica var. kurdica Fam.: Anacardiaceae ، بر روی حشرات کامل سوسک توتون Lasioderma serricorne F. COL.: Anobiidae ، در شرایط آزمایشگاهی
حاشیه نشینی چالشی فراسوی توسعه پایدار شهرینمونه موردی شهرک شهید شافعی مشهد
بحران ها و چالش های زیست محیطی در ایران
چالش های زیست محیطی و توسعه پایدار
گرمایش جهانی: بحران زیست محیطی جهانی
چالش های فراروی طبیعت گردی و توسعه اقتصادپایداردر ایران
ارزیابی روش فنتون و تأثیر پرتو فرابنفش بر افزایش کارآیی آن، در حذف آلاینده های فنلی منابع آب آشامیدنی کلان شهر تهران
تدوین استراتژی مدیریت زیست محیطی پسماندهای بیمارستانی شهر ایلام
ارزیابی کیفیت آب رودخانه کشکان از نظر مصارف کشاورزی
بررسی پراکنش فلز سرب در رودخانه سردآبرود با استفاده ازسامانه اطلاعات جغرافیایی
مدیریت پسماندروستایی باگرایش تفکیک از مبدا ودفن بهداشتی روستاهای بخش مرکزی شهرستان سمیرم
بررسی تنوع زیستی شتر دوکوهانه ایران Camelus bactrianus ، گونه دامی باارزش ودر خطر انقراض کشور
تأثیرات لایروبی بر گیاهان دریایی و دریا
اهمیت مطالعات مولکولی در ردهبندی و فیلوژنی قوچ و میشهای جهان و ایران
چالش های به کارگیری آنزیم ها برای حذف آلاینده ها از محیط زیست
زمین شناسی زیست محیطی،دربررسی آلودگی آب های سطحی منطقه سه هزارشهرستان تنکابناستان مازندران
بررسی مدل SLEUTH و کاربرد آن در پیش بینی روند توسعه شهر
بررسی اکسیداسیون فنل به وسیله ازن/پراکسید هیدروژن با و بدون استفاده از پرتوفرابنفش
تخمین دمای سطح زمین با استفاده ازداده های باند حرارتی سنجنده ETM+ ماهواره لندست ۷
گیاهپالایی
مدیریت تالابها
اثرات آلودگیهای نفتی بر اکوسیستمهای آبی
گردشگری و مخاطرات زیست محیطی آن
اثر مصرف آب آبیاری آلوده به عناصر سنگین بر میزان تجمع آنها در خاک و اندام های گیاهی تحت کشت
تأثیر کاربرد مقادیر مختلف کادمیوم و نیکل بر میزان تجمع این عناصر در خاک رسی وانتقال به اندامهای گیاهی اسفناج
مدیریت بر محیط زیست از طریق اخذ مالیات سبز و تأثیر آن بر ارتقای شاخصهای زیست محیطی و رفاهی مطالعه موردی : مشهد مقدس
بررسی عوامل مخرب و ارائه راهکارهای مناسب در جهت احیای تالاب های پلدختر
ارزیابی و مدیریت ریسک عملیات حفاری به روش FMEA مطالعه موردی میدان نفتی اهواز
کاربرد روش PHA در ارزیابی ریسک عملیات حفاری مطالعه موردی میدان نفتی اهواز
مخاطرات طبیعت گردی کوهستان
بررسی و ارزیابی لجن فاضلاب ، بعنوان منبعی از توده زنده بایومس برای تولید انرژی
بررسی پراکنش، ظرفیت تولید و درآمد حاصل از گون کتیرا و گون گزی در استان اصفهان
تاثیر شاخص های توسعه پایدار بر محیط زیست شهری
اثر ضدقارچی اسانس چهارگونه گیاه بر رشدAspergillus flavus در شرایط آزمایشگاه
آلودگی محیط زیست دریایی منطقه ی خلیج فارس در چارچوب حقوق بین الملل
تعیین نیاز آب زیست محیطی در رودخانه قره چای
مطالعه و ارزیابی توان اکولوژیک و قابلیت مکانی حوضه آبخیز وشنوه با استفاده ازسامانه اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: حوضه ی وشنوه در استان قم
بررسی تأثیر ریزوباکتری های محرک رشد گیاه بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه بابونه آلمانی Matricaria recutita L.
بررسی تأثیر ریزوباکتری های محرک رشد گیاه بر جذب عناصر نیتروژن و فسفر در گیاه بابونه آلمانی Matricaria recutita L
مدیریت و برنامه ریزی کاهش گازهای گلخانه با انتخاب صحیح سازندهای زیرزمینی جهت مدفون سازی گاز دی کسید کربن
بررسی مخاطرات محیطی و انسانی محیط زیست نمونه موردی : تالاب پریشان
ارائهی مدلی جهت ارزیابی پایداری سدها با استفاده از تئوری فازی
ارزیابی تغییرات اکولوژیک پارک ملی بختگان استان فارس و بررسی عوامل موثر درخشک شدن دریاچه پارک
تعیین آلودگی هوای شهر تبریز با استفاده از شاخص PSI
ارزیابی ریسک فرآیند جمع آوری و ذخیره سازی دی اکسیدکربن در صنعت نفت
حرف کروم VI بوسیله نانوذرات آهن تثبیت شده با نشاسته ،کربن فعال و تیتانیوم اکساید-نقره از محیط های آبیمطالعه مروری
اصناف و آلودگی مطالعه موردی واحدهای صنفی مستقر در استان همدان
بررسی تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و کود آلی ورمی کمپوست بر عملکرد پیاز
ارزیابی کیفیت بصری منظر با استفاده از روش چک لیست ارزیابی و تحلیل تصویری منطقه مورد مطالعه: باغات سراب قنبر کرمانشاه
مطالعه و ارزیابی اکولوژیک جزیره هندورابی براساس لنداکولوژی و لند فرم ساحلی
آثار و عوامل محیط زیستی تغییرات کاربری اراضی و برداشت منابع آب زیرزمینی دشت خانمیرزا
طراحی اکولوژیکی باغ های حاشیه شهر
برآورد ارزش تفریحی بوستان های شهر تهران با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط CVM مطالعه موردی مناطق ۳ و ۱۷
تیپولوژی گیاهی ، ترکیب فلورستیک و ارزشهای گیاهان منطقه حفاظت شده باغ شادی
بررسی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت محیط زیست
بررسی روند تغییر پرندگان آبزی مهاجر زمستان گذران به عنوان شاخص زیستی تغییردر زیستگاههای تالابی مطالعه موردی در تالاب بین المللی شادگان و هورالعظیم
تحلیل جایگاه قانونی مسایل زیست محیطی قوانین بین المللی
استفاده از شاخص AQI در بررسی تعیین آلاینده شاخص هوای کلان شهر تهران در دهه گذشته و پهنه بندی مکانی کیفیت هوای آن بر اساس مدلسازی GIS
بررسی خشک شدن چند دریاچه در نقاط مختلف جهان
مقایسه غلظت فلزات سنگین در دوغاب آبگیری شده و سوپرناتانت لجن تصفیهخانه فاضلاب یک واحد پتروشیمی
بررسی تاثیرات متقابل انسان و محیط زیست بر یکدیگر در قرآن کریم ومتون اسلامی
بررسی کیفیت لجن آبگیری شده تصفیهخانه فاضلاب صنعتی و ارائه راهکار مناسب جهت دفع آن مطالعه موردی: یک واحد پتروشیمی
بررسی اثرات کشندگی اسانس برگ بو و اکالیپتوس روی حشرات کامل بی بال شته معمولی گندم Hemiptera: Aphididae Schizaphis graminum
اثرآللوپاتیک اسانس چهارگیاه دارویی برجوانه زنی و رشد و نمو علف هرزمرغ
بررسی آلودگی ناشی از پسماندهای هسته ای وراهکارهای کاهش آن
مطالعه فلورستیک و بوم شناسی شیب جنوبی شاسکوه قاین منطقه حفاظت شده شاسکوه
بررسی و مقایسه ی روش های تصفیه ی مواد آلاینده ی صنعتی
مطالعه روند تغییرات فعالیت ریزموجودات خاکزی و محتوی نیتروژن خاک تحت مدیریت های مختلف نظام زراعی ذرت
بکارگیری کشاورزی متناسب با مکان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی بعنوان راهکاری مدیریتی در راستای اولویتهای توسعه پایدار
شناسایی بافتهای فرسوده و نامطلوب زیست محیطی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS نمونه موردی: محله اسلام آباد شهر زنجان
توسعه پایدار شهری با رویکرد فضای سبز مورد نمونه:شهر مرند
فرا تحلیل مطالعات انجام شده در حوزه توسعه پایدار روستایی با رویکرد گردشگری
بررسی روش های جلوگیری از اثرات زیانبارمخروطی شدن و تولیدآب درمخازن گازی برمحیط زیست و ارائه راهکار ها برای مدیریت وکاهش آلودگی های آن
اندازه گیری و بهینه سازی رشد میکروارگانیسم های ذاتی تجزیه کننده هیدروکربن های موجود در خاک های آلوده به لجن نفتی
بررسی وضعیت رویشگاه های طبیعی درختچه مورد Myrtus communis L. در استان لرستان و چگونگی حفاظت از آنها
تحلیلی بر رضایتمندی روستاییان از عملکرد مدیران روستایی در مدیریت بهینه پسماند مورد: روستاهای بخش شاهو شهرستان روانسر
ارزیابی و سنجش پایداری زیست محیطی توسعه گردشگری در مناطق روستایی مطالعه موردی: روستاهای بخش شاهو در شهرستان روانسر
مقایسه غلظت فلزات سنگین در کیک و سوپرناتانت لجن تصفیه خانه فاضلاب صنعتی فولاد
مدیریت پسماند و نقش آن در آلودگی بصری راهکاری در راستای توسعه پایدارشهرینمونه موردی: شهر جویبار
اثرات زیانبار پدیده مخروطی شدن وتولید آب در مخازن نفت و گاز ایران برمحیط زیست وارائه راهکارهایی برای مدیریت و کاهش آلودگی های ناشی ازآن
اصلاح طراحی سامانه ته نشینی ثانویه تصفیه خانه فاضلاب ارومیه با رویکرد هیدرولیکی
بررسی لیست فلورستیک و تنوع گیاهی جنگل های شوراب در استان لرستان
تحلیل الگوهای مکانی آمایش سرزمین با کاربرد الگوریتمهای تکاملی
کاربرد دانش بومشناسی سیمای سرزمین جهت ارزیابی سریع آثار توسعه بر محیط زیست
بررسی تأثیر دوره بحرانی کنترل علفهای هرز در برخی از اجزای عملکرد در ذرت
کنترل گازهای آلاینده هوا در مرکز دفن زباله
ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح استقرار صنایع در سواحل خلیج فارس
بررسی تنوع زیستی کنههای اکتوپارازیت حشرات در شهرستان الشتر خرم آباد
پهنه بندی کیفی آب با استفاده از شاخص های NSFWQI و WQI مطالعه موردی: رودخانه دز و کرخه
پهنه بندی کیفی آب با استفاده از شاخص های کیفی مطالعه موردی: رودخانه های کارون و دز
آمایش سرزمین گامی موثردر ساماندهی سرزمین و حفاظت از محیط زیست
بررسی تاثیر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه زنی بذور علف هرزتلخه Acroptilon repens در مزارع دیم و آبی
بررسی اثرات پسماندها برمنابع طبیعیمطالعه موردی محل دفن پسماندهای شهرخرم آباد
بررسی کیفی منابع آب شرکت سایپا و برخی از توابع زیرمجموعه آن
ارزیابی عملکرد صافی چکنده در حذف پارامترهای کیفی فاضلاب و تاثیر هوادهی برراندمان حذف
حسابداری محیط زیست : فرصتها و تهدیدها
بررسی جنبه های مختلف حق بر محیط زیست، از منظر حقوق بشر
بررسی اثرات نهاده های شیمیایی کشاورزی برمحیط زیست
نانوذرات اصلاح شده با SDS به عنوان جاذبی کارا برای حذف رنگ از پساب های نساجی
کاربرد نانو ذرات مغناطیسی برای حذف فلزات سنگین از نمونه های آبی محیطی
فراتحلیل مطالعات انجام شده در حوزه توسعه پایدارروستایی بارویکرد زیست محیطی
بررسی کیفیت میکروبی آب آبخوری های اتوبوس های برون شهری پایانه شهید کاراندیش شیراز
بررسی پتانسیل رنگبری رنگ های آزو توسط سودوموناس پوتیدا از پساب کارخانجات نساجی
ارزیابی تجمع عنصر کادمیوم در بافت گونه نعناع Mentha piperita تیمارشده با لجن دفعی فاضلاب تصفیهخانه شهرک قدس تهران
بررسی علل جذب پایین گردشگران خارجی در استان مازندران
بررسی اثر گرد و خاک بر طغیان آفات در باغات انجیر دیم استهبان
تعیین مناطق پخش سیلاب مطالعه موردی: حوضه آبخیز شهرستان فسا
جداسازی و شناسایی دو جدایه باکتریایی از خاک با توان تجزیه زیستی قارچکش بنومیل
بررسی کیفیت لجن آبگیری شده حاصل از تصفیه خانه فاضلاب صنعتی فولاد و ارائه راهکار مناسب جهت دفع آن
اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب و کشاورزی
بررسی شاخص های بهداشت محیطی هتل ها و هتل آپارتمان ها و میهمان پذیر های شیراز
پاکسازی محلول های آبی آلوده شده به سموم پاراتیون و مونوکروتوفوس با استفاده ازنانو ذرات آهن صفر ظرفیتی NZVI
برآورد میزان انتشارانواع آلاینده های هوا ازمنابع متحرک ثابت شهرنمونه موردی: زنجان
آشکارسازی تغییرات اقلیمی دما و بارش و روند آن در ایستگاه سینوپتیک اصفهان به روش من کندال به منظور مدیریت منابع آب منطقه
مصرف انرژی، رشد اقتصادی و انتشار CO2 : مطالعه کشورهای صادر کننده نفت خام
اثر اسانس های گیاهی چریش، اکالیپتوس و برگ بو روی مؤلفه های زیستی شته جالیز Aphis gossypii Glover. Hemiptera: Aphididae
اثر اکسید آهن هماتیتنانو و میکرو بر جذب سرب توسط گیاه ذرت رقم سینگل گراس
کارایی مصرف کود نیتروژن در شالیزار و اثرات اقتصادی زیست محیطی آن
مدیریت پسماند راهی برای رسیدن به توسعه کشاورزی پایدار
جلب مشارکت مردمی در مدیریت پسماند شهر ی راهی برای حفظ سرمایه های ایرانی
ارزیابی گیاه پالایی گونه اقاقیا در کاهش آلودگی عنصر سرب
ارزیابی توان اکولوژیک توریسم با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: شهرستان فیروزکوه
بررسی امکان تجمع بیولوژیک و سمیت نانوذرات در سطوح مختلف زنجیره های غذایی
نقش ترویج و آموزش کشاورزی در گسترش کشاورزی ارگانیک و دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی
مقایسه میزان ارزش فعلی خالص و نسبت منافع به هزینه در پروژه بهره برداری جنگل مطالعه موردی: شرکت شفارود گیلان
تعیین میزان اثرات بهره برداری نیمه مکانیزه بر خاک جنگل
تعیین ارزش گردشگری منابع آبی ایران مطالعه موردی دریاچه شورمست استان مازندران
ارائه راهکارهای تغذیهای برای افزایش قدرت دفاعی بدن در مقابل آلودگیهای زیست محیطی
تاثیر آلودگی هوا بر سیستم مغز و اعصاب
شناسایی عوامل آلوده کننده خاک و راهکارهای مقابله با آن
امکان سنجی توسعه فضای سبز در استان یزد با استفاده از کمپوست
استفاده از تکنولوژی Exess برای کاهش آلودگی زیست محیطی
اثر سرعت هم زدن بر استخراج آنیلین از محلول آبی با استفاده از غشاء مایع توده ای
امکان سنجی استفاده از فناوریهای نوین در بخشهای جمع آوری و حمل و نقل مواد زائد جامد شهر یزد
ساماندهی سیمای سرزمین در نواحی صنعتی با استفاده از مفهوم شبکه اکولوژیک درناحیه صنعتی شمال غرب مشهد
بهسازی محیط و منظر حاشیه شهر با نگرش بوم شناسانه
نقش و اهمیت پارک ها در دستیابی به توسعه پایدار شهری
مطالعه تغییرا ت فصلی کرم سیب Cydia pomonella و تعیین زمانهای مبارزه توسط تلههای فرمونی در شهرستان ارومیه
پایش آلودگی فلزات سنگین در محیط زیست کرانه های خلیج فارس با مطالعات پرندگان
بررسی آلودگی ناشی از صنایع چرم سازی و ارائه راهکارهایی به منظور حذف آلاینده های آن در محیط زیست
تاثیر منابع آلی و معدنی روی بر قرائت کلروفیلمتر و برخی خصوصیات زراعی گیاه جو
تاثیر منابع آلی و معدنی روی بر عملکرد گیاه جو
تاثیر فاکتورهای فیزیکوشیمیایی بر انتخاب زیستگاه زمستانه حواصیل ها و اگرت ها در رودخانه کارون
بررسی پیش تیمار بذر با باکتری های محرک رشد و محلول پاشی نیتروژن بر سرعت و دوره پرشدن دانه در جو
بررسی تاثیر جهت های جغرافیایی بر پراکنش تیپ های مختلف با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
پراکنش مکانی تیپ های مختلف در ارتباط با فاصله از مناطق مسکونی
تعیین میزان فلزات سنگین Hg ، As ، Cr ، Pb ، Zn ، Cd در بافت عضله ماهی کلمه Rutilus rutilus caspicus و رسوبات مصب رودخانه بابلرود
طراحی و مدلسازی فرایندی سیستم جداسازی دی اکسید کربن از گازهای فرآیندی
Cytotoxicity assessment of single walled carbon nanotubes, multi walled carbon nanotubes and Chrysotileon on human lung epithelium cells A549
پراکنش و غنی شدگی عناصر سنگین منگنز و نیکل در خاکهای اطراف مجتمع گروه ملی صنعت فولاد ایران در اهواز
مکان یابی بهینه محل دفن پسماند جامد شهری با استفاده از نرم افزار GIS در شهرستان آمل مازندران
کاربرد توسعهی عملکرد کیفیت فازی FQFD در اولویتبندی راهکارهای حفاظت ازمحیط زیست دریای خزر
راهبردهای مدیریت پسماند روستایی مطالعه موردی: دهستان نهرمیان، شهرستان شازند
ارزیابی اثرات زیست محیطی رود دره فرحزاد -با تأکید براهمیت آن در برنامه ریزی شهری
اهمیت پوشش گیاهی رودکناری در حفاظت از پرندگان
بررسی تغییرات شوری خاک های آبیاری شده با آب دریا به کمک مدل درخت تصمیم M5
ساخت سلول خورشیدی نانوساختاری حساس به رنگدانه بااستفاده از عصاره های گیاهی طبیعی
مدیریت کیفیت منابع آب با تاکید بر پایش کیفی
بررسی تاثیر آلاینده های هوا برتعداد مراجعه کنندگان بیماران قلبی – تنفسی به بیمارستانهای آموزشی شیراز
چارچوبی برای شناخت قابلیت محیط و مؤلفه های سازنده آن
بررسی اثر دوره بحرانی کنترل علف های هرز بر خصوصیات فیزیومورفولوژیک ، عملکرد وهمچنین اجزای عملکرد لوبیای چیتی Phaseolus vulgaris
محیط زیست پایدار، مبلمان شهری مناسب و نقش آنها در کاهش وندالیسم
بررسی فون وفلور منطقه آبشار نوژیان در استان لرستان
بررسی تنوع زیستی پلانکتونهای Planktons تالاب گری بلمک پلدختر در استان لرستان
بررسی آفات بذر خوار گیاهان مرتعی به منظور حفاظت ازمنابع طبیعی ومحیط زیست استان لرستان
ارزیابی آسیبپذیری آبخوان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی
مطالعه موردی : سیستم تصفیه پسابهای صنعتی پالایشگاه چهارم پارس جنوبی جهت جلوگیری از آلوگی محیط زیست خلیج فارس
اثر تنش کمآبی و مصرف نیتروژن بر میزان فلورسانس کلروفیل و پایداری غشای سلول در جو بهاره
اندازه گیری و بررسی غلظت نیترات و نیتریت موجود در آب شرب فرودگاه بین المللی امام خمینی ره و مقایسه آن با استاندارد های زیست محیطی
بررسی شدت آلودگی عناصر سنگین در خاک اراضی اطراف نیروگاه رامین اهواز
مقایسه روشهای مختلف پایش تغییرکاربری اراضی پوشش – گیاهی با استفاده ازسنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ استان ایلام
بررسی ترکیب فلورستیک و تعیین اشکال زیستی گیاهان منطقه حفاظت شده مانشت وقلارنگ در استان ایلام
ارزیابی کارایی الگوریتم ماشین بردار پشتیبان در طبقه بندی پوشش زمینمطالعه موردی منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ در استان ایلام
ارزیابی اثرات زیست محیطی سدها در فاز ساختمانی و بهرهبرداری مطالعه موردی سد شفارود گیلان
مروری بر بررسی چالش های حقوقی مناطق چهارگانه کشور ایران
تغییر کاربری رودخانه نازلوچای بر اثر برداشت و استفاده بی رویه از مصالح شن وماسه در حوضه آبریز دریاچه ارومیه
اثر نهایی تغییر اقلیم بر درآمد و عملکرد گندمکاران استان خراسان رضوی
ارزیابی عملکرد تصفیه خانه آب فرودگاه بین المللی امام خمینی ره در کاهش سختی کل،کدورت و موادجامد محلول آب شرب این فرودگاه
تعیین LC50 – 96h سم آترازین در تاسماهی شیپ Acipenser nudiventris جوان پرورشی
دفن بهداشتی پسماندهای شهری شهر اهواز به روش نیمه هوازی فوکوئوکا
بسته بندیهای زیست تخریب پذیر راهکاری برای کاهش آلودگی محیط زیست
تولید ماده بسته بندی زیست تخریب پذیر توسط منابع طبیعی
نانولوله های کربنی و کاربرد آن
بررسی توانایی تثبیت نیتروژن در برخی از سویه های سیانوباکتری جداسازی شده ازمزرعه ذرت مطالعه موردی گرگان
ارزیابی اثرات الگوهای توسعه شهری بر محیط زیست
تجزیه زیستی پلی کربنات با استفاده از قارچ فوزاریوم
اثر انواع تیمار شکست خواب بذر بر گیاه دارویی هندوانه ابوجهل Citrullus colocynthis
شکست خواب و تحریک جوانه زنی بذر گیاه دارویی هندوانه ابوجهل Citrullus colocynthis
حمل و نقل پایدار
اکوتوریسم و نقش آن در حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار نمونه موردی منطقه طارم سفلی
تاثیر صنعت و کشاورزی بر آلودگی خاکهای سطحی دشت نیشابور به عناصرCo ، Ni ، Pb ، Mn ، Cr ، Mg و As
ارائه برنامه مدیریت زیست محیطی جهت تجمیع کورههای آجرپزی شهرستان یزد بمنظور تعدیل آلودگی هوا
مکانیابی محل دفن بهداشتی پسماندهای شهری در راستای توسعهپایداربا استفاده از روش AHP مطالعه موردی: شهر حاجیآباد
بررسی و مقایسه میزان انتشار منوکسیدکربن ناشی از بخش حمل و نقل در شهرستانهای اردکان و میبد
بررسی پارامترهای آلاینده هوا و کیفیت آب و پساب ناشی از فعالیت کارخانجات سیمانمطالعه موردی: کارخانه سیمان فارس نو
امکان سنجی تکنیک های RS و GIS در تهیه نقشه های آمایش سرزمین مطالعه موردی کاشان
برنامه ریزی پهنه های حفاظت شده آبی با رویکرد تحلیل خطرپذیری زیستگاه ه بااستفاده از GIS
بررسی اثرات ناشی از نیروگاه های حرارتی بر محیط زیست و ارائه راهکار های مدیریتی در خصوص آن
رویکرد مدیریتی مهندسی صنایع در مطالعات زیست محیطی
بررسی مطلوبیت کیفی آب رودخانه ماربره دورود برای کشاورزی دشت های مسعودآباد وسیلاخور دورود
بررسی روش های سنتز و اصلاح نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن جهت جذب فلزات سنگین از محلولهای آبی
ارزیابی ریسک زیست محیطی و ارائه راه کارهای کاهش ریسک در کارخانه فولاد سازی گروه ملی صنعتی فولاد ایران به روش FMEA
زمینشیمی زیست محیطی فلزات جزئی در منابع خاک و آب پیرامون کانسار مس پورفیری علیآباد، ایران مرکزی
بررسی حرکت فلزات سنگین شیرآبه زباله در ستونهای خاک تحت شرایط رطوبتی اشباع و غیراشباع
ارزیابی اثربخشی مدیریت منطقه حفاظت شده دنا و ارائه الگوی پیشنهادی برای انجام فرآیند ارزیابی اثربخشی مدیریتهای اعمال شده در مناطق حفاظت شده ایران
بررسی کارکرد قوانین ملی و بین المللی در حوزه حفاظت از محیط زیست
آلودگی فلوراید در منابع آب روستاهای شمال شرق شهرستان اهر و منشأ احتمالی آن
ارزشگذاری اقتصادی تالاب انزلی با استفاده از تمایل به پرداخت افراد
جداسازی آنیلین از پساب توسط کربن فعال
تاثیرپذیری آبهای در حال گذر از زمینهای آلوده به PAH
مدیریت پسماندوبازیافت مواد زائد جامد
استفاده از نانو الیاف در طراحی حسگرهای هوشمند
صنعت کمپوست گامی در راستای توسعه سیستم مدیریت پسماندها
مروری بر تصفیه فاضلاب توسط جلبکها
بررسی پارامترهای سینتیکی و ایزوترم های تعادلی در فرآیند جذب سطحی آلاینده فنول از یک پساب سنتزی
مکانیابی مناطق مناسب دفن پسماند شهری با استفاده از روشهای تحلیل چند معیاره و تکنیک GIS مطالعه موردی شهرستان خلخال
بررسی همبستگی و تاثیر جهت جغرافیایی بر انتشار برخی فلزات سنگین در خاک های سطحی و عمقی مطالعه موردی: مجتمع گروه ملی صنعت فولاد ایران
تاثیر روش های مختلف خاک ورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر خصوصیات زراعی گندم دیم رقم سرداری
بررسی اثرات تغییر کاربری منطقه حفاظت شده سیاه کشیم با استفاده از تصاویر ماهواره ای چندزمانه
توانمندسازی کنوانسیون های زیست محیطی دریا با تاکید بر نقش شاخص های بیولوژیک در پایش آلودگی خلیج فارس
سختی زدایی آبهای زیرزمینی بااستفاده از انعقاد الکتریکی
کاربرد روش لجن فعال در تصفیه فاضلاب وپسماند
تاثیر ناهمسانی شناختی و رفتار فردی در مدیریت و حفاظت از محیط زیست
کاربرد اسید هیومیک گامی نوین در جهت کشاورزی پایدار
بررسی اثرات کاربرد کود نیتروژنه با سه منشاء شیمیایی، آلی و بیولوژیک برشاخص های رشدی دو رقم سویا
شناسایی و طبقه بندی پسماندهای ویژه واحد الفین مجتمع پتروشیمی جم بر اساس متد RCRA و UNEP
مقایسه کمّی دو روش آبیاری بارانی و نشتی از نظر کیفیت آب
تاثیر مصرف نیتروژن بر روی شاخصهای فیزیولوژیک جو بهاره در شرایط تنش کم آبی
بررسی نگرش های زیست محیطی دانشجویان : طیف پارادایم نوین زیست محیطی
ارزیابی مدل SWMM در برآورد اثرات تغییر کاربری اراضی بر برخی خصوصیات جریان رودخانهای در آبخیز زیارت گرگان
پایش و بررسی خشکسالی استان خوزستان با استفاده از شاخصهای تعیین شدت آن
تحلیل مفهوم عدالت زیست محیطی از دیدگاه ژئوپولیتیک انتقادی
بررسی اثرات آلایندههای محیطی ناشی از ترافیک شهری بر تغییر گونههای بومی درختان
حسابداری محیط زیست و اعمال مدیریت در هزینه های آن
حسابداری محیط زیستحسابداری سبز ، چالشی برای متخصص حسابداری
برسی تاثیر افزودن تفاله روغن کشی شده کلزا بر برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک در شرایط گلخانه ای
مدل نحوه پخش و انتقال آلاینده های خروجی از فلر
بررسی فلوریستیک منطقه حفاظت شده تنگ صیاد شهرکرد
بررسی رابطه خصوصیات خاک با پراکنش چند تیپ گیاهی در منطقه تنگ صیاد
ارزشگذاری اقتصادی تالاب زریبار در استان کردستان با استفاده از روش تمایل به پرداخت افراد
اثر منبع آلی و معدنی کادمیوم بر غلظت کادمیوم در گیاه همیشه بهار
بررسی مقایسه ای میزان کارآمدی هاضم های بیهوازی بر روی پساب شیرینی سازی
بررسی چگونگی تصفیه پساب یک واحد آشپزخانه صنعتی با استفاده از حوضچه های هوادهی
مطالعه و بررسی چگونگی تصفیه تکمیلی پساب یک مجتمع تولید و بسته بندی مواد پروتئینی در برکه های ماکروفیت
A Complete Survey upon Rugometric and Microtopographic Aspects of Mo-Mo2O3 Cermet Solar Absorbers
A Study upon PhotoOxidation of Water Using Nanocrystalline Osmium Oxide under Visible Light
Photo reduction of CO2 to methanol via ZrO2 photocatalyst
معرفی فلور،شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی منطقه شکار ممنوع قلعه شاداب در خوزستانمطالعه موردی:فصل بهار
اثر لجن فاضلاب بر غلظت عناصر سنگین کادمیم و نیکل در خاک و گیاه یونجه
اثر کاربرد لجن فاضلاب بر غلظت برخی عناصر و عملکرد یونجه
حسابداری مدیریت محیط زیست
حسابداری محیط زیست با تاکید بر مقایسه سیستم مدرن و سنتی
مسکن مطلوب با رویکرد معماری پایدار
بررسی اثر عمق کاشت بر سبز شدن بذر علف هرز تلخه در مزارع گندم دیم و آبی خراسان شمالی
ارزیابی اثرات زیست محیطی فعالیت صنایع نفت وگاز در آبهای ایرانی خلیج فارس با بکارگیری مدل تحلیل مدیریتی NOOA-HD
بررسی ویژگیهای هیدرولوژی دریاچه کوهستانی گهرمنطقه حفاظت شده اشترانکوه لرستان
کاهش آلودگی هوای کلانشهر تبریز از قانون تا اجرا نقدی بر مادهی ۲۶ قانون برنامهی چهارم توسعه
بررسی تاثیر زمان و pH بر روی جذب کادمیوم روی نانوذرات آهن صفر
بررسی تاثیر غلظت اولیه کادمیوم و نانوذرات آهن بر جذب کادمیوم روی نانوذرات آهن
بررسی روند تغییرات کاربری اراضی منطقه حفا ظت شده کبیرکوه استان ایلام با استفاده از RS و GIS
مطالعه حرکت سرب در خاک آهکی در حضور EDTA و سورفکتانت آنیونی
دانش بومی ایل قشقایی در توسعه پایدار محیط زیستمطالعه موردی :شهرستان سمیرم
دیباچه ای بر ارزیابی ریسک زیست محیطی
ارزیابی کارایی انواع روش های طبقه بندی درختی جهت استخراج نقشه کاربری اراضی با استفاده از داده های ماهواره ای و GIS مطالعه موردی: منطقه بیابانی مهران
بررسی تاثیر تنش خشکی آخر فصل بر ارتفاع بوته، روز تا خوشه دهی و روز تا رسیدن فیزیولوژیک لاینهای جوآبی در مناطق معتدل استان کرمانشاه
بررسی تاثیر تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد و اجزاء عملکرد لاینهای جوآبی درمناطق معتدل استان کرمانشاه
محافظت در برابر امواج الکترومغناطیس با استفاده از کامپوزیت پلیمری حاوی نانولوله های کربنی
بررسی مقایسه روشهای احیای آبخوان: آلودگی MTBE
بررسی ساختار بوم گرا در روستای دستکند میمند براساس شاخص های توسعه پایدار
تعیین ارزش گردشگری منابع زیست محیطی دریاچه و پارک جنگلی پله مازندران
اثرات سم آترازین بر برخی شاخص های بیوشیمیایی تاسماهی شیپ Acipenser nudiventris پرورشی
مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بیمه محصول گندم در خرم آباد لرستان
امکان سنجی توسعه گردشگری در منطقه برغان با استفاده از ماتریس SWOT
معرفی نرم افزارهای انتشار آلاینده های خطرناک و نفتی در محیط آبی و بررسی قابلیت های هریک جهت بهره گیری در شرایط آب های کشور
ارزیابی اثرات زیست محیطی شهرک صنعتی شماره ۳ یاسوج با استفاده از چک لیست لوهانی و تان
معرفی روش هزینه تخریب اجتناب شده جهت ارزش گذاری اقتصادی منابع محیط زیستی
آب تولیدی از مخازن نفت وگاز ، مروری بر آلاینده ها و تکنولوژی های به کاررفته برای تصفیه آن
بررسی غلظت فلوراید در آب آشامیدنی شهر شیراز۹۰-۱۳۸۹
بررسی اثرات مهم محیط زیستی صنایع فولاد و ارائه اقدامات اصلاحی
مدل مکانیزم حرکت همرفتی توده ابر در برخورد با کوه با رویکرد زیست محیطی
تحرک پذیری فلزات سنگین در خاکهای آلوده با تاکید بر روش عصاره گیری مرحله ای
تعیین محدودیت ها و پتانسیل های خاک های فضای سبز شهر بهارستان اصفهان
مدیریت مواد زاید در بیمارستان اردیبهشت شیراز
بررسی راندمان تصفیه خانه آب شهرستان آستارا و حذف کدورت از آن
حذف VOCS از سیتم کارخانجات تصفیه دوم روغن
بررسی گاز رادون به عنوان یکی از آلایندههای هوای داخل ساختمان و روشهای اندازهگیری آن
بررسی آلودگی ناشی از تغییرات غلظت فسفات و نیترات و پیش بینی احتمال پدیده یوتروفیکاسیون در رودخانه پلور
اثر IBA و BAP بر صفات مورفولوژیک دو ژنوتیپ بادرنجبویه در کشت درون شیشهای
بررسی ریشهزایی گیاه بادرنجبویه در کشت درون شیشهای تحت تأثیر تنظیم کنندههای رشد
بررسی نقش و جایگاه شهرهای میانی در ایجاد سیستم شهری پایدارمطالعه موردی شهر میانی الوند در مجموعه شهری قزوین
کاربرد روش تجزیه و تحلیل حالات شکست FMEA و نرم افزار PHAST در ارزیابی ریسک زیست محیطی کارخانه نمک زدایی قلعه نار
مروری بر مقایسه اهمیت کاربرد کودهای دامی و بیولوژیک با کودهای شیمیایی بر عملکرد و درصد اسانس زیره سبز Cuminum cyminum L.
ارایه طرح استفاده از برچسب های زیست محیطی بر روی مواد شیمیایی و تاثیرات آن بر نگهداری و حمل و نقل این مواد
حذف عناصر غذایی نیتروژن و فسفر به طریق بیولوژیکی از فاضلاب به منظور تامین آب سالم
بررسی روشهای کمپوست و ورمی کمپوست در دفع پسماندهای شهری
راهکارهای دفع زباله های بیمارستانی
تعیین کیفیت بهداشتی هوای شهر کرمانشاه در سال ۱۳۸۵ با استفاده از شاخص کیفیت هوا AQI
سنجش کیفیت بهداشتی هوای شهرستان کرج با استفاده از شاخص استاندارد مواد آلاینده PSI
تاثیر تیمارهای مختلف لجن فاضلاب بر برخی از خصوصیات شیمیایی خاک و جذب عناصر کم مصرف در گیاه فلفل
بررسی اثرات گسترش صنعت گردشگری بر محیط زیست روستا مطالعه موردی روستای گازرخان الموت
بیابانزدایی به عنوان یکی از راهکارهای مدیریت بیومهای بیابانی در ایران
جایگاه اکوتوریسم در مناطق بیابانی
راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار دراکوسیستم های خشک و بیابانی
نقش پیاده راههای شهری در استقرار سیستم حمل و نقل پایدار برای ایجاد شهری زیست پذیر
تأثیر آتش سوزی بر برخی از ویژگیهای شیمیایی خاک جنگل مطالعه موردی: توده های کاج تدا جنگلهای شمال ایران
تأثیر آتش سوزی بر برخی از ویژگیهای فیزیکی خاک جنگل مطالعه موردی: توده های کاج تدا سراوان
تدوین استراتژی بهینه ی حمل و نقل پسماندهای رادیواکتیو با سطح اکتیویته ی بالا
بیوگاز و جنبه های زیست محیطی آن
مدیریت پسماند های الکتریکی و الکترونیکی مبتنی بر اسناد بالا دستی
توسعه گردشگری پایدار روستائی با تأکید بر بافت های ارزشمند نمونه موردی : روستای فراشاه یزد
بررسی روند تغییرات شاخصهای کیفی TDS,COD,TOC رودخانه کارون محدوده شهر اهواز
بررسی اتش سوزی درزیرگذرزندشیراز با استفاده ازدینامیک سیالات محاسباتی درشرایط ناپایدار
اصلاح خاکهای آهکی آلوده به نیکل با استفاده از EDTA و سورفکتانت آنیونی
بررسی قوانین، مقررات و استانداردهای HSE در شرکتهای خودروسازی مطالعه موردی شرکت خودروسازی سایپا
تخمین میزان غلظت آلایندههای ازون و ذرات معلق هوا در شهر تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
تاثیر گونه درختی اکالیپتوس Eucalyptus camaldulensis Dehnh. بر ترسیب کربن و سایر ویژگی های خاک در پارک جنگلی آبگرم دهلران
بررسی شاخصهای BOD ، جامدات محلول و کدروت در رودخانه کنگیر شهرستان ایوان به منظور تعیین کیفیت آب
حفاظت از تنوع زیستی، راهکار دستیابی به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست
بهینه سازی عملکرد هضم کننده های بی هوازی دومرحله ای تصفیه خانه های فاضلاب جهت افزایش تولید بیوگاز
کاربرد نانو تکنولوژی در محیط زیست، نقش آن در توسعه پایدار و اثرات منفی این فناوری بر محیط زیست و سلامت جانداران
جزایر حرارتی شهری و مزایای بکارگیری بامهای خنک در جهت کاهش شدت آن از منظر مهندسی انرژی
بررسی دیدگاه دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر همدان نسبت به حفاظت از محیط زیست
کاربرد مدل تصمیم گیری چند شاخصه فازی در اولویت گذاری الگوی تولید زراعی
بررسی استفاده از نانو ذرات فتوکاتالیستی و روش حذف ترکیبی فتوکاتالیستی/بیولوژیکی در تصفیه شیرابه مراکز دفن زباله شهری
توسعه شهرنشینی و پیامدهای زیست محیطی آن نمونه موردی: شهر مهاباد
جوابی به بحران حکومت ها در مورد مدیریت محاسبات پوشش گیاهی و نابود سازی اراضی که آیا اعدادگزارش شده صحیح می باشد
ارائه راهکارهای جهت توسعه صنعت گردشگری شهرستان دورود
بررسی عملکرد روش الکتروکینتیک در حذف فلزات سنگین از خاک ها
بررسی مزایا و معایب نانو تکنولوژی در محیط زیست و کشاورزی
ارزیابی خسارات اقتصادی ناشی از تغییر اقلیم بر سود و درآمد گندمکاران استان خراسان رضوی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM
آموزش حفظ محیط زیست ضرورتی برای دستیابی به توسعه پایدار شهری
توسعه فضاهای حمل و نقل زیرزمینی موثر بر مصرف بهینه انرژی و کاهش آلودگی هوا در شهرهانمونه موردی: شهر تهران
رابطه حق انصراف مصرف کننده در قراردادهای تجارت الکترونیک و حمایت از محیط زیست
بررسی استراتژی مدیریت پسماند بر پایه ۳R درکشورهای توسعه یافته
بررسی فون پرندگان حاشیه رودخانه دز با استفاده از شاخص های تنوع زیستی در دو فصل بهار وتابستانبازه مورد مطالعه : حد فاصل سد دز تا سد تنظیمی دز
کاربرد DNA به عنوان منبعی مناسب جهت ذخیره سازی اطلاعات تصویری
بررسی تأثیر ریشهدهی بر طول شاخساره و تعداد برگ جدید مطالعه موردی شمشاد اهوازی
کارکرد شهرک های صنعتی و خوشه های صنعتی درارتباط با بهینه سازی مصرف انرژی نمونه شهرک صنعتی شیراز
بررسی تولید کلروفرم CHCL3 در پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب فرودگاه بین المللی امام خمینی رهو جلوگیری از تولید آن
مکانیابی کارآمدترین روشهای بیولوژیکی حفاظت از اکوسیستمهای مرتعی با استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیاییمطالعه موردی: حوزه مشرف به سد شنجور همدان
ارزیابی زیست محیطی پروژههای تأمین و استحصال آب در روستاها مطالعه موردی: بند انحرافی آبرومند
سیاست کیفری ایران پیرامون جرایم زیست محیطی و چالشهای فرا روی آن
توزیع جغرافیایی دانشگاه های دارای رشته مهندسی منابع طبیعی محیط زیست
بررسی عوامل آلودگی هوای شهر اهوازطی سالهای ۸۶-۸۷
بررسی میزان کدورت و ترام فیتوپلانکتونی بااستفاده از تکنیک RS توسط ماهواره MODIS منطقه امیرآباد دریای خزر
بررسی وضعیت مقادیر فلوئور منابع آب شهرستان ابرکوه در سال ۱۳۹۱
بررسی روند تغییر اقلیم آسایش استان خراسان رضوی در فصل زمستان
بررسی روند تغییر اقلیم آسایش زیست اقلیمی استان خراسان رضوی در ماه های آوریل و می
بررسی مکانیسم های سم زدایی آلاینده ها از بدن انسان و جانوران
حفاظت خاک در قوانین ایران و اسناد بین المللی
ارتباط میان محیط زیست و نظام اقتصادی در برنامه ریزی توسعه پایدار شهری
تأثیر آهن بر گیاه بابونه آلمانی Matricaria chamomilla L. تحت تنش کادمیوم
سیتوکروم P450 و نقش آن در سمیت زدایی
تحلیل آلودگی هوای شهر زنجان با استفاده از مدل های هواشناسی و رابطه آن با جت استریم جنب حاره مطالعه موردی:طوفان گرد و غبار ۱۳۸۸/۱۲/۴
مکان یابی محل های مناسب دفن پسماند شهری مطالعه موردی شهر خرم آباد
نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در محیط زیست
ارزیابی عددی تأثیر پارامترهای ژئوگرید، ابعاد و فواصل بین حفرات بر نشست شالوده احداث شده روی خاک مسلح دارای حفرات
سیستم مدیریت ریسک های زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه ای در صنعت سیمان
اثرات زیست محیطی انتقال آب از سد کرخه به منطقه دشت عباس ایلام
اثرات زیست محیطی آبزی پروری
مدیریت بازیافت بطریهای PET در راستای حفاظت از محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
ارزشگذاری اقتصادی پارک جنگلی چای باغ در استان مازندران با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط
بررسی میزان فلزات سنگین موجود در مخازن نفتی و ارزیابی آلودگی های زیست محیطی ناشی از آنها
ارزیابی اثرات زیست محیطی استفاده از فاضلاب شهری به عنوان راهکاری جهت مدیریت پایدار منابع آب از منظر شاخصهای زیست محیطی توسعه پایدار
برآورد ظرفیت برد گردشگری کاربری اردوزنی پناهگاه حیات وحش میانکاله
بررسی پاکسازی خاک آلوده به مواد نفتی و اثر این آلایندهها بر خصوصیات خاک
معرفی روش مدوت به عنوان یک روش پایه ای در مدیریت تالاب های ایران
بررسی اثردگرآسیبی عصاره آبی اندام های مختلف علف هرزازمک برخصوصیات رشدگیاهچه گندم
ارزیابی تنوع زیستی گیاهی دردو عرصه تحت چرا وقرق مراتع قمچیان مریوان
مطالعه اثرات نیتریت سدیم بر فاکتورهای هماتولوژیکی و بیوشیمیایی تاسماهی شیپ Acipenser nudiventris پرورشی
مدلسازی پخش منواکسیدکربن ناشی از حمل و نقل در سطح تهران با استفاده از همبسته سازی مدلهای پیشبینی وضع هوا و پخش و پراکنش آلایندهها
تعیین مناسب ترین روش تصفیه پسابهای خاکستری در اماکن مذهبی با توجه به کیفیت این پسابها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ۳مطالعه موردی
کارکرد شهرک های صنعتی در ارتباط با مدیریت محیط زیست شهری و منطقه ای نمونه: شهرک صنعتی شیراز
بررسی تأثیر متغیرهای اقلیمی بر رویش کریپتومریا ژاپونیکا Cryptomeria japonica
مروری بر روش ارزیابی چرخه حیات و کاربرد آن در تصفیه خانههای فاضلاب شهری
مطالعه ارتباط بین برخی از پارامترهای اقلیمی با میزان ذرات گرد و غبار باریده بزرگتر از۱۰ میکرومتر در آسمان غرب کشور
مکانیسم کاهش آلودگیهای کشاورزی، صنعتی و خانگی
تاثیر تنش کم آبی بر خصوصیات مورفولوژیک در ارقام توتون گرمخانه ای
بررسی میزان غلظت فلز سنگین کادمیم در گیاه Phragmites australis و رسوبات رودخانه کارون در فصل بهار مطالعه موردی شهرستان خرمشهر
نقش صنعت گردشگری در توسعه پایدار شهری مطالعه موردی : منطقه ۲۰ تهران
شناسایی توانهای محیطی شهرستان جیرفت جهت توسعه گردشگری روستایی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
بحران معنوی انسان متجددوضرورت توجه به دین، راه نجات طبیعت
آشنایی با آزاد راه های استان زنجان و ارزیابی امکانات و مشکلات آنها
مطالعه تأثیر چوبکشی زمینی بر روی کوبیدگی خاک مسیرهای اسکیدررو
تأثیر میزبان های مختلف گیاهی روی برخی ویژگی های بیوشیمیایی پروتئازهای گوارشی Helicoverpa armigera Lepidoptera: Noctuidae
ارزیابی نوع و میزان کاربری ها و تأثیر آن بر تخلفات و سوانح رانندگی در شهرها
تولید مصالح بازیافتی از نخاله های ساختمانی در راستای ارتقای شرایط زیست محیطی نمونه مطالعاتی: استفاده از مصالح بازیافتی در تولید عایق پشم شیشه
بررسی تاثیرماسه برمقاومت محصوری وغیرمحصوری مخلوط های بنتونیت- ماسه
بررسی اثر تغییر اقلیم بر منابع آب دشت مغان با استفاده از مدل گردش عمومی CGCM3و سناریوی انتشارA2
پیشبینی بارش و دمای سالانه ایستگاههای واقع در نوار ساحلی دریای خزر با استفاده از مدل CGCM3 و دو سناریوی انتشار A1B و A2
بازیافت شیمیایی پلی اتیلن ترفتالات
نایلون و فرایندهای بازیافت آن
بررسی نقش آلودگی صوتی هواپیما بر محیط زیست و قوانین و الزامات بین المللی زیست محیطی و راه کارهای مدرن کنترلی آن
بررسی میزان سموم وکودهای مصرفی درسطح مزارع استان همدان
کاربرد روش های تصمیم گیری چند معیاره در محیط زیست
بررسی مزایای سیستم اطلاعات جغرافیا GIS وگردشگری الکترنیکی درراستای شناخت بیشترمحیط زیست
بررسی نیچ اکولوژیکی قمری خانگی درمحدوده شهرستان اهواز در دو فصل بهاروپائیز ۱۳۹۱
ارایه یک سیستم دانش محور کاربردی برای انتخاب استراتژی های توسعه پایداربا استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن و شیوه فرایند تحلیل شبکه ای
انرژی های تجدید شونده و نقش آن در توسعه پایدار شهری نمونه موردی همدان
مطالعه برخی آنیون های موجود درذرات گردوغبار موجود درسه شهر سنندج، خرم آباد و اندیمشک درغرب کشور
اثرتنش کم آبی بر روی برخی شاخصهای فیزیولوژیک سورگوم علوفهای
بررسی معیارهای موثر در مکانیابی لندفیل مواد زاید جامد شهری
انواع روشهای مکانیابی لندفیل مواد زاید شهری براساس تحلیل تصمیمگیری چندمعیاره فضایی در GIS
بررسی رابطه جرائم محیط زیست ومیزان جریمه هادر حقوق محیط زیست ایران
جایگاه حقوق محیط زیست در قوانین ومقررات ملی و بین المللی
کارکردهای تالاب شادگان و لزوم حفاظت بهینه از آن
پایش خشکسالی و پهنه بندی آن با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS مطالعه موردی استان بوشهر
طراحی سیستم جایگزین تزریق تیوسولفات سدیم برای تشخیص پاتوژن های ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم از آب درتصفیه خانه ی آب اصفهان باباشیخ علی
ساماندهی و مکان یابی زیست محیطی کارگاه های مزاحم درون شهری با استفاده ازمدل AHP مطالعه موردی شهر اردکان
بررسی روند تغییر اقلیم آسایش استان خراسان رضوی درفصل پاییز
بررسی روند تغییر اقلیم آسایش استان خراسان رضوی در ماه های می و سپتامبر
بررسی روند تغییر اقلیم آسایش استان خراسان رضوی درماه مارس
اهمیت بهینه سازی اتصال دراکوسیستم های تکه تکه شده به منظور حفاظت ازتنوع زیستی و محیط زیست سالم
بررسی اکولوژی کریدور و تکه تکه شدن زیستگاه
پسماند خطرناک خانگی
بررسی اثرتغییر اقلیم برخشکسالی و بیابان زایی مطالعه موردی دو ایستگاه آبادان و اهواز
بازیافت راهکاری موثردرمدیریت موادزائد جامد
بررسی پراکندگی سرب قابل دسترس و کل دراراضی اطراف پالایشگاه شیراز با استفاده اززمین آمار
نگاهی اجمالی به الگوی نظامهای پایدارکشاورزی و توسعه پایدار
مقایسه خصوصیات ریخت شناسی سگ ماهی جویباری paracobitis Malapterur دردو فصل پاییز و تابستان درنهرگرمابدشت استان گلستان
بررسی برخی عوامل فیزیکوشیمیایی و آلودگی آب و ارتباط آن با فراوانی ماهیان درنهر گرمابدشت استان گلستان
مدیریت آلودگی آب رودخانه ها با استفاده ازشبیه سازی کیفی توسط مدل ریاضی wasp مطالعه موردی رودخانه تالار
بررسی اثرات زیست محیطی گردوغبار با ارایه راهکارهایی برای مقابله با این پیامد موردکاوی شهراهواز
گیاه پالایی خاکهای آلوده به ترکیبات نفتی و نقش آن درتوسعه پایدار
بررسی سطح کیفی آب با استفاد از شاخصهای کیفیت آب و تحلیل خوشه ای مطالعه موردی حوزه آبخیز سدسبلان
ارزیابی توان اکولوژیکی برای کاربری توریسم متمرکز و گسترده با استفاده ازgis منطقه مورد مطالعه شهرستان بافت
گاز رادون و اثرات زیست محیطی آن
ارزیابی عددی تاثیر پارامترهای ژئوگرید دربرگرفته شده با ماسه برنشست شالوده احداث شده برروی رس مسلح
بررسی نقش و جایگاه منابع و جاذبه های فرهنگی درتوسعه گردشگری شهر شیراز
بازشناسی ریشه های طبیعت گرایی درمعماری مسکونی ایران مورد مطالعه معماری مسکونی حاشیه دریایی خزر
راهکارهای حفظ محیط زیست دراسلام
ضرورت استانداردسازی نانو فناوری در جهت توسعه پایدار
ارزیابی تقاضای تفرجی تفرجگاه ها درراستای مدیریت پایدار مطالعه موردی تفرجگاه چشمه کر درجنگلهای شهرستان خاتم
مدیریت استفاده مجدد ازفاضلاب تصفیه شده صنایع و شاخصهای توسعه پایدار
بررسی بحرانهای زیست محیطی طبیعی و مصنوعی درجامعه
بررسی غلظت آنیون های محلول موجوددرذرات گردوغبار غرب ایران
بررسی روابط میان غلظت گردوغبار و پارامترهواشناسی درغرب کشور
بررسی اثرات زیست میحطی پسماندهای نفتی و صنعتی پالایشگاه های نفت مطالعه موردی پالایشگاه نفت شیراز
اثرآزادسازی تجاری برمصرف انرژی کشورهای درحال توسعه
بررسی حذف فلز کادمیم به کمک پپتید غنی ازسیستئین دفنزین
حذف فلزسنگین کادمیم ازطریق جذب زیستی
ارزیابی کیفی تناسب اراضی منطقه چنارکاشان برای کاشت بادام
ارزیابی قابلیت استفاده از انرژی باد درپمپاژ آب به وسیله توربین های بادی آب کش
بررسی نابرابری های محیط زیستی درارزیابی آلودگی هوا
مروری برشیوه گیاه پالایی با تکیه براصول حفاظت ازمحیط زیست
بررسی زیست محیطی استفاده ازلندفیلهای طبیعی مطالعه موردی لندفیل طبیعی شهرستان مرودشت
نقش رودخانه های تکتونیکی برمحیط زیست
بررسی تاثیر افزودن پسماند جامد پالایشگاههای گاز به مواد خام کارخانجات سیمان و تولید سیمان ویژه بمنظور کاهش پیامدهای زیست محیطی دفع پسماندهای صنعتی
کاهش پیامدهای زیست محیطی دفع پسماندهای صنعتی بواسطه افزودن پسماند جامد پالایشگاه های گاز به مواد خام کارخانجات و سیمان پرتلند و تولید سیمان ویژه و مقایسه مقاومت فشاری آنها
ارزیابی اثرات زیست محیطی EIA تقاطع غیرهم سطح مطالعه موردی میدان بهمن – تهران
تحلیل خشکسالی و پیامد اثرات زیانبارآن برزیست محیط اقتصاد – اجتماع و سیاست یک منطقه
بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی با تولید سیمان مخلوط
بررسی کیفیت آب درمخزن سدمارون
بررسی گیاه مردم نگاری گیاهان خوردوی مراتع ییلاقی مازندران منطقه نمارستاق شهرستان آمل
بررسی تاثیر پدیده لایه بندی حرارتی و تغذیه گرایی برکیفیت آب مخزن
بررسی اثرآلودگی سموم شیمیایی روی محیطزیست و ریزموجودات زنده خاک درمزارع یونجه
مطالعه آهنگ رویش افرا Acer insigne و توسکا Alnus glutinosa و بررسی تاثیر متغیرهای اقلیمی بررویش آنها
تاثیرانرژی تجدیدپذیروتجدیدناپذیربررشد اقتصادی درکشورهای عمده صادرکننده نفت
بررسی نقش متغیرهای هنجاری و ویژگیهای فردی بربروز رفتار اکولوژیک مورد مطالعه کشاورزان شهرستان شیراز
بهینه سازی سیستم جمع آوری و حمل و نقل پسماندهای صنعتی مطالعه موردی: پالایشگاه نفت شیراز
تبیین فرصت ها محدودیت ها و چالشهای فراروی توسعه صنعت گردشگری مطالعه موردی شهرستان کوهدشت
اصلاح چوب سازگار با محیط زیست
امکان سنجی نواحی مستعد توسعه ی اکوتوریسمبا استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه ی موردی شهرتوریستی سرعین استان اردبیل
بحران انرژی فسیلی و جایگزینی انرژیهای تجدید پذیروضعیت شیب کالکتورهای خورشیدی درایران زمین
بررسی توزیع پلیمر درچوب اصلاح شده سازگار با محیط زیست
نگاهی به نحوه مدیریت پسماندهای استان البرز
بررسی کیفیت آب رودخانه بالخلی چای استان اردبیل با استفاده ازشاخص کیفیت آب NSF
انتخاب بهترین مسیرشبکه جاده درپارکهای جنگلی با استفاده ازسیستم های پشتیبانی تصمیم گیری AHP مطالعه موردی پارک جنگلی مخملکوه خرم آباد
استفاده ازتکنیکهای آماری چندمتغیره به منظور بررسی فاکتورهای موثربرکیفیت آبهای زیرزمینی دشت شهرکرد
اثرکلات EDTA برغلظت کادمیم درگیاه دارویی همیشه بهار
اثرمنبع آلی کادمیم برقابلیت جذب کادمیوم درخاک تیمار شده با کود گاوی درگیاه دارویی همیشه بهار
برنامه ریزی چندمنظوره غیرخطی فازی و قطعی دربهره برداری بهینه سدمهاباد
بررسی عددی نقش شکل بدنه ساختمان دربهبود تهویه ساختمان با استفاده ازدینامیک سیالات محاسباتی مطالعه موردی خانه های I شکل
مدیریت پسماندهای حفاری و بررسی چالش های مربوط به آن درصنعت نفت کشورهایی که مدیریت پسماندمناسبی ندارند
مقایسه شیمیایی Rhizocarpon آزمون دو روش کروماتوگرافی و میکروکریستال دروضوح ترکیبات شیمیایی
برآورد ارزش اقتصادی بازیافت پسماندهای آلی درشهرکرمانشاه
کاربرد منطق فازی Fuzzy ، GIS و داده های سنجش ازدور درمکان یابی محل دفن پسماندشهری مطالعه موردی شمال آذربایجان شرقی و غربی مرند خوی جلفا و ماکو
بررسی نقش توابع فازی دربراورد خشکسالی با استفاده ازشاخص RDI,SPI دراستان آذربایجان غربی
ارزشگذاری اقتصادی تالاب شیرین سو دراستان همدان
سنتز نانوکامپوزیت گرافن – پلی آنیلین برای استخراج آبامکتین ازنمونههای آبی با استفاده ازروش استخراج با فاز جامد به همراه استخراج مایع مایع پخشی
تخمین ارزش اقتصادی پسماند حاصل ازکارخانه های روی دراستان زنجان
ارزیابی روشهای میان یابی جهت تخمین و پهنه بندی غلظت فلزهای سنگین درآبهای زیرزمینی مطالعه موردی رامیان – استان گلستان
بررسی آثارمخرب توسعه میدان منصوری برآبهای سطحی آلودگیهای صوتی و راهکارهای کاهش اثرات آن
ارزیابی آلودگی فلزات سمی دراطراف کارخانه سیمان خاش جنوب شرق ایران
کاربرد روش تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن FMEA درارزیابی و تجزیه و تحلیل ریسک های ناشی ازمواجهه خطوط انتقال برق فشارقوی با مناطق شهری
ارزیابی طراحی سیستم جمع آوری و حمل و نقل پسماندشهر اردبیل با استفاده ازنرم افزار WAGS
برآورد منحنی زیست محیطی کوزنتس با وجود انرژی مقایسه پنج روش بهینه سازی تکاملی
ارزیابی توان تفرجی پارک جنگلی شورآب با استفاده ازمدل تجزیه و تحلیل سیستمی مخدوم به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی
بررسی اثرات زیست محیطی و بحرانهای ناشی ازسیلاب و فرسایش و ارایه راهکارهای مدیریتی دراین زمینه
طراحی مهندسی جمع آوری و حمل و نقل موادزائد جامد با نرم افزار GIS برای شهرآستارا
ارزیابی و تحلیلی ازوضعیت توسعه صنعت گردشگری شهرستان بروجرد
بررسی و مقایسه میزان غلظت گازسولفید هیدروژن H2S با استانداردهای بین المللی درواحد بهره برداری شرکت نفت و گاز مسجد سلیمان
بررسی غلظت گازسولفید هیدروژن H2S درواحد نمک زدایی شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان
ارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان طالقان استان البرز جهت توسعه توریسم با استفاده ازسامانه اطلاعات جغرافیایی GIS
راهبردهای ملی کیفیت هوا دراستان همدان
برکه های تثبیت روشی ارزان برای تصفیه فاضلاب دراجتماعات کوچک با رویکرد حمایت ازکاروسرمایه ملی
بررسی عوامل موثربرافزایش راندمان تصفیه پساب صنایع توسط سیستم شناورسازی با هوای محلول
شناسایی و تعیین شاخصهای زیست محیطی درمکان یابی کاربری توسعه شهری مطالعه موردی شهریاسوج
میزان انتشارگازهای آلاینده توسط سامانه فلروتاثیر آن براکوسیستم منطقه عسلویه
مقدارگازهای فلرشده درایران و جهان و استفادها زسامانه بازیابی گازهای ارسالی به فلردرمنطقه عسلویه ایران
بررسی تنوع زادآوری دردوتیپ مدیریت شده راش – ممرز وممرز – راش درجنگل آموزشی و پژوهشی دارابکلا
بررسی عملکرد سیستم هوادهی لجن فعال درتصفیه پساب کارخانه های روغن نباتی
آلودگی هوا و اثرات آن
منابع اقتصادی تالابها با تاکید برمدیریت مشارکتی مطالعه موردی: تالاب انزلی گیلان
بررسی امکان پذیری تصفیه و بازیافت زیرآبه برجهای خنک کننده با استفاده ازسیستم های غشایی مطالعه موردی پالایشگاه تهران
تاریخ کاشت و اهمیت آن دربهبود کارایی تولید زیره سبزCuminum cyminum L
بررسی نوع و تراکم بیوآئروسلها درهوای بخشهای مختلف بیمارستان بوعلی شهرستان همدان درسال ۱۳۹۰
بررسی تعیین کیفیت میکروبی هوای بخشهای مختلف بیمارستان بوعلی شهرستان همدان
مطالعه و بررسی میزان مقبولیت محیط زیستی محل دفن زباله شهر همدان
مروری برکاربردهای پوست گردوبه عنوان یک جاذب طبیعی برای حذف آلاینده های آلی و فلزی ازآبهای آلوده
بررسی شاخص Svi و غلظت do درفاضلابهای شهری جهت کنترل پدیده بالکینگ
توانایی و قدرت گیاه شاهدانه Cannabis sativa L درجذب استرانسیم ازخاکهای آلوده
امکان سنجی استفاده ازدریاچه سددز برای ماهیگیری ورزشی
تاثیرکمیت و کیفیت درمدیریت مصرف آب زیرزمینی دشت چاهگاه جهت مصارف کشاورزی با استفاده ازنرم افزار GIS
بررسی کاتالیست خودرو و اثرات آن برکاهش آلودگی هوا
بررسی ریسک زیست محیطی نیروگاه شهیدسلیمی نکا درمرحله بهره برداری
بررسی راهکارهای مدیریت زباله های رایانه ای به عنوان چالش دنیای مدرن
تنوع زیستی و چالشهای مدیریتی منطقه حفاظت شده بیجاراستان کردستان
معرفی فلور شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه حفاظت شده بیجار
راهکارهای کاهش و کنترل آثارزیان بارصدا برسلامت کاربران ماشینهای راهسازی
مطالعه فراوانی جرم شکارغیرمجاز دراستان کهگیلویه و بویراحمدباتاکید برمنطقه حفاظت شده دنا
امکان سنجی توسعه اکوتوریسم نواحی روستایی شهرستان نمین باتاکید برنقش اقلیم
طرحهای پیشنهادی جهت پاکسازی طبیعت و محیط زیست های شهری و روستائی
بررسی تطبیقی حفاظت ازمحیط زیست دراسلام برپایه آیات و روایات
بررسی امکان ساخت فراورده های مرکب ازپسماندپوست میوه گردو بادام و قندق
مدل برآورد تقاضای انرژی دربخش خانگی و کاربرد آن درکلانشهر تهران
ماسوله بام سبز ارگانیک نمادی ازتوسعه پایدار
بررسی و ارزیابی عملکرد مدیران روستایی درمدیریت پسماند مطالعه موردی روستاهای بخش مرکزی شهرستان مریوان
بررسی ویژگیهای اقلیمی با استفاده ازشاخص دماروتن به منظور جایگزینی انرژی خورشیدی با سوختهای فسیلی متداول درصنعت شهرکرج
بررسی میزان گازهای آلاینده خروجی کارخانه سیمان بهبهان و مقایسه آن با استاندارد
ارزیابی آسیب پذیری مناطق شهری نسبت به آلودگی نوری نقطه ای با استفاده ازتکنولوژی GIS مطالعه موردی منطقه ۱ تهران
بررسی کیفیت آب رودخانه دز ازبازه سددز تامحل اتصال به کارون با استفاده ازنرم افزار NSF
اندازه گیری نرخ ریزش غبارریزشی برشهربهبهان مطالعه موردی بهار ۱۳۹۱
بررسی مدیریت پسماند درکشورهای اروپایی:مروری برتکنیکهای تجزیه و تحلیل سیستم ها
پیامدهای زیست محیطی ناشی ازمکان گزینی نامناسب زباله گاه ها لندفیل ها درکلان شهر مشهد
امکان سنجی کاربرد باکتری Pseudomonas aeroginosa جهت زیست پالایی آلاینده گازوئیل ازخاکهای آلوده شهر همدان
بررسی شاخصهای آلودگی و زمین انباشت فلزسنگین سرب درخاک اطراف کارخانه سیمان بهبهان
بررسی وضعیت عوامل مخرب لایه ازن درایران و اثرات منفی زیست محیطی آن
بررسی کیفیت شیرابه محل دفن زباله شهر همدان دردوفصل خشک و ترسال ۱۳۹۱
بررسی تاثیرات گردشگری برمحیط زیست نمونه موردی شهرستان سنقرکلیایی
مدیریت موادزاید دربیمارستان اردیبهشت شیراز
ارزیابی توان توسعه آبزی پروری شهرستان آق قلا
بهره گیری ازسیستم خبره برای پایش کیفی آبهای سطحی درپروژه های راهسازی
فعال سازی وگسترش صنایع درروستا و تاثیر آنها برتوسعه روستایی مطالعهموردی روستاهای شهرستان ارومیه
بررسی اثرات آلودگی هوا ناشی ازترافیک شهری برسلامت شهروندان تهران
حقوق بشرومحیط زیست : پیوندها و مناسبات
کلرواثرات گندزدایی آن
تاثیرکودهای بیولوژیک برروی عملکرد و میزان کلروفیل گیاه ریحان Ocimum Basilicum L.
بررسی پارامترهای موثربرهضم بی هوازی درتصفیه خانه های فاضلاب شهری
فرسایش بادی و نقش آن درآلودگی های زیست محیطی
مقایسه سرعت سردشدن آب براثرهوادهی دربرج دیواره مرطوب و برج پله ای
بررسی ارتباط بین سیگنالهای اقلیمی و تبخیر ازتشت درغرب ایران
بررسی میزان نیترات چاه های آب شرب شهرتربت حیدریه و تهیه مدل کیفی درمحیط GIS

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید