فراخوان ارسال مقالات پنجمين كنفرانس ملي بتن ايران

http://www.callforpapers.irپنجمين كنفرانس ملي بتن ايران، 15 مهرماه سال جاری توسط انجمن بتن در تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) از جمله حوزه های برگزاری این کنفرانس عبارتند از :

تحليل و طراحي سازه هاي بتني – کدA

تعمير و تقويت و بهسازي سازه هاي بتني -کد B

تکنولوژي بتن- کد C

دوام و پايائي بتن و سازه هاي بتني -کد D

افزودني هاي بتن و مواد كمكي مرتبط با بتن و سازه هاي بتني – كدE

اجراي سازه هاي بتني (انبوه سازي, صنعتي سازي, پيش ساختگي ،ساخت بتن, حمل و ريختن،تراکم ,عمل آوري و بتن آماده) –کدF

بتن و محيط زيست (توسعه پايدار) -کدG

مديريت اجراي سازه هاي بتني و مديريت دانش (مستند سازي) و آموزش مهندسي در زمينه بتن و سازه هاي بتني- کدH

زمان بندي:

ارسال چکيده مقاله ها- حداکثر تا تاريخ               20 . 3 . 1392

اعلام داوري چکيده مقاله ها- حداکثر تا تاريخ      31 . 3 .1392

ارسال مقاله کامل- حداکثر تا تاريخ                     31 . 4 . 1392

اعلام داوري اوليه مقاله کامل- حداکثر تا تاريخ   14 . 5 . 1392

رفع اشکالات مقاله کامل- حداکثر تا تاريخ             4 . 6 .1392

اعلام داوري نهائي- حداکثر تا تاريخ                   18 . 6 . 1392

شرايط و هزينه ثبت نام:

شرکت در کنفرانس ملي بتن براي اعضاء حقوقي ، حقيقي ودانشجويي ( بدون بدهي حق عضويت ساليانه) رايگان مي باشد اما ثبت نام الزامي است.

هزينه ثبت نام شركت در كنفرانس براي غير عضو (بدون مقاله يا با مقاله)        1000000     ريال

هزينه ثبت نام شركت در كنفرانس براي دانشجويان غير عضو (بدون مقاله يا بامقاله)    500000   ريال

هزينه ثبت نام قبل از تاريخ 31/6/92 به ترتيب    800000  و  400000  ريال مي باشد

از هر نفر حداکثر 5 مقاله بعنوان نفر اول و در مجموع 8 مقاله پذيرفته خواهد شد

علاقمندان مي توانند چکيده مقاله هاي خود را طبق زمان بندي فوق با فرمت Word2007 و يا PDF و با توجه به راهنماي صفحه آرائي با ذکر کد موضوع مقاله ها پس از مراجعه به پايگاه اينترنتي انجمن بتن ايران www.ici.ir  به پست الکترونيکي  iciir@yahoo.com  ارسال نمايند.

زمان برگزاري :پنجمين كنفرانس ملي بتن: 15 مهرماه سال 1392

مکان برگزاری: متعاقبا” اعلام می گردد

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید