انتشار مجموعه مقالات سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی

مجموعه مقالات  سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی 3  آبان ماه 1391  توسط دانشگاه زنجان و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 76 عنوان مقاله تخصصی شامل 740  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی

توصيفات غير اخلاقي در سه اثر اخلاقي غزالي در مبحث زنان
اخلاق كاربردي، معنا و مفهوم
واكاوي پروفشن واقعي از پروفشننما وپروفشن دولتي
ايذاء و مردم آزاري
بررسي پيوند اعضا از نظر اخلاقي در كتاب و سنت
بررسي تطبيقي تربيت اخلاقي از ديدگاه ارسطو و ابن سينا
لزوم تشكيل كميته هاي اخلاقي در بيمارستان ها
اخلاق صنفي و كاربردي در نهج البلاغه
راستگويي به بيمار
نسبت ميان اخلاق و سياست اسپينوزايي
وظايف انسان در قبال محيط زيست از منظر قرآن
اخلاق و حيوانات: نقد و بررسي انديشه هاي تام ريگان
تعليم و تربيت اخلاقي و سنجش نظريات اخلاقي
بررسي فرايند رشد اخلاقي از منظر تحول شناختي
رويكرد جغرافيايي به اخلاق محيط زيست درآنتروپوژئومورفولوي باتأملي در فرهنگ ايراني و آراي شيخ اشراق
اخلاق سياست (بررسي اخلاق شهروندي در نزد كانت)
رويكردي انتقادي به جايگاه اخلاقي حيوانات درنظام فكري دكارت
نگاهي سيستميك به اخلاق پايداري در كشاورزي
انرژي اتمي و بايسته هاي اخلاقي آن
كيخسروي شاهنامه برتر نمونه همراهيِ فرّه كياني و اخلاق سياسي
اخلاق تربيت از منظر سهروردي
توسعه پايدار در جامعه مصرف گرا
تمايزهاي بنيادين مسئوليت اخلاقي و حقوقي در حوزه ضمان قهري
بررسي مفهوم شناختي تربيت اخلاقي
تغيير پذيري مفاهيم اخلاقي در حوزه حقوق، به تبعيت از نيازها و تحولات اجتماعي( مطالعه موردي مفهوم تقصير در مسئوليت مدني
واكاوي پروفشن واقعي از پروفشننما و پروفشن دولتي
مباني انسان شناسي اخلاق حرفه اي و آداب معنوي هنر اسلامي
رويكردهاي اخلاق حرفه اي در كتابداران ومجموعه سازي كتابخان هها براي خدمت به كاربران
هنر و اخلاق
اخلاق در مزرعه: تأملي بر اخلاق كشاورزي
شبيه سازي انساني، واكنشها و پيآمدهاي اخلاقي آن
بررسي مفهوم شناختي تربيت اخلاقي
عوامل و زمينه هاي رشد اخلاق كاراز ديدگاه امام علي (عليه السلام)
اخلاق مجازي يا فضاي مجازي اخلاقي؟
اخلاق وكرامت انسان در قرآن وروايات
مكانيزم هاي روانشناختي رشد اخلاق
مقايسه ميداني شاخص هاي محوري اخلاق پزشكي در جوامع غربي و ايران
ظرايفي از ادب شاگردي در داستان موسي (ع) و خضرپيامبر از نظر علامه حسيني طهراني
ارزيابي منطقي جايگاه اصول اعلاميه ي حقوق بشر در حقوق و اخلاق
آسيب شناسي نظريات علامه مجلسي اول در باب تعليم وتعلم
بررسي اخلاقي جعل پيشينه در پژوهش
تاثير هوش اخلاقي در سازمان ها
اخلاق حاكمان سياسي درنهج البلاغه
نهادينه كردن فرهنگ بازيافت پسماندهاي الكترونيك با رويكردي اخلاقي
عوامل جامعه شناختي رعايت اخلاق حرفه اي بين كارگران (مطالعه موردي شهرك هاي صنعتي شماره 1و 2 اردبيل)
فلسفه اخلاق سازماني و تصميم گيري اخلاقي در سازمان ها
رويكرد اخلاقي به بحث لذت گرايي در هنر از ديدگاه فلاسفه اسلامي
اصول اخلاقي در نام و نشان تجاري
رويكردهاي اخلاق حرفه اي در كتابداران ومجموعه سازي كتابخانه ها براي خدمت به كاربران
راهكارهاي روانشناختي آموزش رفتاراخلاقي
تسخير طبيعت در قرآن و تغيير طبيعت در دنياي مدرن برخي تفاوتهاي اين دو مفهوم و تبعات اين افتراق در تكنولوژي
رفتار امدادي: نتيجه استدلال منطقي يا هيجان؟
نمود انديشههاي اخلاقي در ساختار فضايي خانههاي سنتي ايران مورد مطالعه: تكريم مهمان
بحثي در ارتباط بين حوزه اخلاق و كاركردهاي شناختي ذهن انسان
زيبايي شناسي و مسؤوليت اخلاقي در ادبيات پسانوگرا
افسانه اخلاق
هرم اخلاقي مولانا
نظام همسايگي بمثابه يك سازمان اخلاق با تاكيد بر قرآن و حديث
بهره گيري از رهيافت هاي حقوق بين الملل در جهاني سازي اخلاق زيستي
اولويت بندي شاخص هاي اخلاقي در سازمانها با استفاده از مدل دايره اخلاق
جايگاه اخلاق در ارزيابي فناوري هاي سلامت
ترجيح اخلاقيِ كالاي توليد داخل بحثي در اخلاق مصرف
ديدگاه پرستاران در مورد جو اخلاقي بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهر كرمان
اخلاق حرفه اي،كاتاليزوري درفرايند مشاوره
بررسي اصل احترام به خودمختاري در منابع فقهي
پژوهش در پرتو اخلاق: با تاكيد بر علوم انساني
درك دانشجويان پرستاري از موانع حساسيت اخلاق حرفه اي:يك تحقيق كيفي
لزوم توجه به موصوف عدالت در تعريف عدالت
ملاحظات اخلاقي در بهره گيري ازروش بارداري با رحم جايگزين
ارزش هاي اخلاقي در پرتو عدالت سازماني
حكمت متعاليه و فلسفه اخلاق محيط زيست
نقش محبت در زندگي اخلاقي از منظر حكمت متعاليه
واكاوي تطبيقي مراقبه درحكمت متعاليه و علم اخلاق
مطالعه چالش هاي اخلاقي و فقهي دارونمايي (پلاسيبو)
بررسي دلايل اخلاقي مخالفان شبيه سازي انسان
اخلاق زيست محيطي، ضرورتي براي حيات بشري
 

http://www.callforpapers.ir

سومين همايش ملي بزرگداشت سهروردي با موضوع اخلاق كاربردي

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید