نخستین شماره سال «تجارت فردا»

http://www.callforpapers.ir/هفته‌نامه تجارت فردا به شماره 36 رسید. در این شماره که روز شنبه منتشر شد، رابرت لوکاس یکی از اثرگذارترین اقتصاددانان جهان در گفت‌و‌گو با این هفته‌نامه برای کنترل تورم در ایران توصیه‌هایی کرده است.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) این اقتصاددان برجسته پیشنهاد داده است که: چاپ پول را متوقف کنید. دیگر مطالب این شماره جامعه‌شناسی سفرهای نوروزی، اثر بودجه 92 بر اقتصاد، چشم‌انداز نرخ تورم در ایران و آینده خودرو در بازار سیاست است. این شماره به سردبیری محمد طاهری با قیمت5000 تومان روی دکه‌ها است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید