پردازش داده‌های برخورددهنده هادرون در ابر رایانه «گوردون»

مرکز ابر رایانه سن دیه گو، فشرده‌ترین مرحله پردازش داده‌های خام برای کمک به دور جدید تحقیقات برخورد دهنده بزرگ هادرون (LHC)‌ را به پایان رساند.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)، برخورد دهنده بزرگ هادرون (LHC)‌ با هدف بروزرسانی در فوریه 2013 (بهمن 91) به مدت دو سال خاموش شد؛ برای داشتن زمان کافی ارتقاء تجهیزات باید حجم عظیمی از داده های خام پردازش شوند.

ابر رایانه گوردون (Gordon) بعنوان ظرفیت محاسباتی کمکی برای پردازش حجم عظیمی از داده‌های CMS بعنوان یکی از دو آشکارساز برخورد دهنده بزرگ هادرون (LHC)‌ مورد استفاده قرار گرفت.

فعالیت «گوردون» در مرکز ابر رایانه سن دیه گو (SDSC) از سال 2012 میلادی آغاز شد و در یکی از فشرده‌ترین مراحل پردازش داده‌ها، اطلاعات خام آشکارساز CMS پردازش و ذخیره سازی شدند.

«مایکل نورمن» مدیر مرکز ابر رایانه سن دیه گو تأکید می‌کند: این پروژه فشرده‌ترین فعالیت پردازش داده ها توسط ابر رایانه گوردون از سال 2012 محسوب می شود و تنها 15 درصد توانایی محاسباتی کل ابر رایانه برای این کار اختصاص یافت.

در این مرحله بیش از 125 ترابایت داده خام پردازش شدند که برای چاپ تنها یک ترابایت از این اطلاعات به بیش از 50 هزار درخت برای تولید کاغذ نیاز است.

این طرح مشترک با همکاری فیزیکدانان دانشگاه کالیفرنیا، سن دیه گو و مرکز OSG با حمایت مالی وزارت انرژی آمریکا و بنیاد ملی علوم انجام شد که دسترسی به داده ها و آنالیز آنها برای دور آتی تحقیقات برخورددهنده بزرگ هادرون (LHC)‌ را تسهیل می کند.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید