دوره جامع مديريت قراردادها و دعاوي در پروژه

http://www.callforpapers.ir/به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) دوره جامع مديريت قراردادها و دعاوي در پروژه، 22 لغایت 23 فروردین ماه 1392 توسط دبيرخانه مديريت پروژه و ساخت دانشگاه فردوسي مشهد، با محورهای زیر برگزار می شود:

محورهای کنفرانس:
• ابزارهاو فنون مدیریت پروژه
• مباحث استراتژیک پروژه
• سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه
• توسعه سازمانهای پروژه محور
• فناوری های نوین ساخت
• روشهای اجرایی ساخت
• اصول و مقررات پیمان
• مهندسی ارزش

محتوای دوره :
• مبانی حقوقی قراردادها و قراردادهای خصوصی
• دستورالعمل تکمیل موافقت نامه و شرایط خصوصی
• مرور شرایط خصوصی و عمومی پیمان
• مرور بخشنامه های مربوط به ضمانت نامه، تأخیر در پرداخت و قراردادهای متر مربعی (سرجمع و بخشنامه 10000)
• منشاء و علل استراتژیک اصلی شکل گیری بروز اختلافات و مبانی طرح ادعای پیمانکار در حيطه ساخت و ساز شهري و پروژه هاي عمراني دولتي
• علل ناشی از تصمیمات استراتژیک نادرست (مربوط به قبل از عقد قرارداد)
• علل مربوط به فرآیند برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار
• علل مربوط به زمان انجام پروژه
• مرور برخی از بخشنامه های مهم (تعدیل، تأخیر در پرداخت ها، گزارش تأخيرات و …)
• اقدامات پیشگیرانه بروز اختلافات و هرگونه ادعا و دعاوي در كليه پروژه ها(ساخت و ساز شهري و پروژه هاي عمراني)
• مدیریت ادعا بر اساس استاندارد PMBOK
• روش های حل اختلافات و جایگاه حقوقی آن ها در كليه كارهاي ساختماني

 وب سایت دوره

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید