اولین سخنرانی کلینیک مدیریت

http://www.callforpapers.irاولین سخنرانی کلینیک مدیریت، 9 اردیبهشت ماه 1392 توسط مرکز پژوهشگران و نوآوران دانشگاه تهران در سالن هایش های برج میلاد تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) این سخنرانی با محورهای زیر برگزار می شود:

وضعیت صنعت مشاوره مدیریت و سیر تحول آن در دنیای امروز
وضعیت مشاوره مدیریت و سیر تحول آن در ایران امروز
کلینیک مدیریت و راهکارهای کلینیکی
معرفی بهترین عملکردهای موسسات داخلی
مشاوره مدیریت و آسیب شناسی مشاوره مدیریت در ایران
وضعیت موجود صنعت در ایران و دلایل شکست پروژه های مدیریتی
بررسی وضعیت اقتصاد کشور و نقش کلینیک مدیریت در بهبود آن
بررسی وضعیت پولی و مالی بنگا                

سخنرانان :

دکتر علینقی مشایخی
دکتر حسین عبده تبریزی
دکتر علی دیواندری
دکتر محمد نهاوندیان

تلفن تماس با دبیرخانه: 88 95 71 75 – 88 95 71 83
نمابر: 89780111
آدرس سایت: www.utmc.ir
آدرس ایمیل: info@utmc.ir

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید