فراخوان همایش ملی توسعه گردشگری مشکین شهر

http://www.callforpapers.ir

اولین همایش ملی توسعه گردشگری مشکین شهر


به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) از تمامی صاحب نظران و دانشجویان دعوت می گردد اصل مقالات خود را تا 10 اردیبهشت ماه با توجه به اهداف و محورهای همایش به دبیرخانه آن ارسال نمایند.

علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت همایش مراجعه و یا با دبیرخانه آن تماس حاصل نمایند.

 

اهداف همایش به شرح زیر می باشد:

 • فراهم کردن زمینه تعامل محققان و مدیران اجرائی در استان و شهرستان

 • استفاده از نتایج تحقیقات پژوهشگران به منظور گسترش و تعمیق فعالیت های تحقیقاتی در زمینه توسعه

 • تعیین نقش میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در توسعه و اشتغال پایدار شهرستان مشکین شهر

 • بسترسازی در جهت رشد و توسعه شهرستان مشکین شهر و تعیین موضوعی و موضعی آن

 • شناسائی راهکارهای توسعه شهرستان مشکین شهر در بخش گردشگری و دستیابی به الگوهای بومی توسعه

 • شناسائی چالش های فراروی توسعه گردشگری شهرستان مشکین شهر

 • ایجاد بسترهای مناسب سرمایه گذاری برای بخش های خصوصی و دولتی

 

محورهای همایش:

 • قابلیت های سرمایه گذاری وتوسعه گردشگری شهرستان مشکین شهر

 • موانع وراهکارهای جذب وحمایت ازسرمایه گذاران درتوسعه گردشگری شهرستان مشکین شهر

 • بررسی جایگاه وظرفیت های اماکن تاریخی درتوسعه گردشگری شهرستان مشکین شهر

 • بررسی جایگاه وظرفیت های صنایع دستی درتوسعه گردشگری شهرستان مشکین شهر

 • نقش زیرساخت ها درتوسعه گردشگری شهرستان مشکین شهر

 • جایگاه فرهنگ درتوسعه گردشگری شهرستان مشکین شهر

 • نقش سدها درتوسعه گردشگری شهرستان مشکین شهر

 • نقش بازاریابی وتبلیغات در توسعه گردشگری شهرستان مشکین شهر

 • نقش امنیت در توسعه گردشگری شهرستان مشکین شهر

 

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید