کتاب مجموعه قوانین و مقررات بورس کالا منتشر شد

http://www.callforpapers.irبرای نخستین بار مجموعه قوانین و مقررات بورس کالای ایران در قالب یک جلد کتاب انتشار یافت.
به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) به نقل از بورس کالای ایران، کتاب مجموعه قوانین و مقررات این بورس در پاسخ به نیاز فعالان بازار جهت دسترسی آسان به کلیه قوانین مرتبط و ضوابط حاکم بر فعالیت بورس کالای ایران و ایفای بخشی از وظایف این شرکت که همانا آموزش و فرهنگ‌سازی مرتبط با فعالیت‌های این بورس برای تسهیل، بهبود و گسترش داد و ستد است، گردآوری و انتشار یافته است.

همچنین وجود چنین مجموعه منسجمی می‌تواند امکان مقایسه، نقد و ارائه پیشنهادهای منطقی و عملی را برای بهبود قوانین و مقررات مربوطه بیش از پیش فراهم نماید. بر اساس این گزارش، کتاب مجموعه قوانین و مقررات بورس کالای ایران در 416 صفحه مشتمل بر چهار فصل می‌باشد که فصل اول آن به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که به صورت مستقیم با عملکرد بورس کالای ایران در ارتباط می‌باشد، پرداخته است. فصل دوم کتاب نیز دربرگیرنده آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی قوانین مذکور است. مصوبات و مقررات مربوط به معاملات در بورس کالای ایران نیز مفاد فصل سوم این کتاب را تشکیل می‌دهد. فصل پایانی کتاب نیز در خصوص مقررات مربوط به تخلفات و حل و فصل اختلافات فعالان بورس کالای
ایران است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید