فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) مجله  توانبخشی  فصلنامه  علمی  دانشگاه  علوم  بهزيستی و توانبخشی، با هدف انتشار مهمترين و با کيفيت‌ترين موضوعات علمی و بالينی از تمامی جوانب علوم نوتوانی و پوشش تمامی موضوعات مرتبط با توانبخشی به منظور ارتقاء سطح آگاهی محققين، پزشکان، درمانگران و کليه کسانی که به نوعی با زمينه توانبخشی در تعامل می‌باشند، از آخرين پيشرفتها، دستاوردها و مطالعات پژوهشی – علمی منتشر می شود.

عنوان : فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی
صاحب امتياز : دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی
مدير مسئول : دکتر ايرج عبداللهی
سر دبير : دکتر محمد علی محسنی
قائم مقام سردبير: سيد محمد موسوی خطاط
آدرس : تهران، اوين، بلوار دانشجو، خيابان کودکيار، دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی، دفتر مجله، کد پستی: ۱۹۸۵۷۱۳۸۳۴
تلفن : ۲۲۱۸۰۰۱۸
نمابر : ۲۲۱۸۰۰۱۸
پست الکترونيک:    rehabilitationj@gmail.com

 علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت فصلنامه مراجعه نمایند.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید