انتشار مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی، تریز(TRIZ)، بیونیک و مهندسی نوآوری در پایگاه سیویلیکا

مجموعه مقالات  چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی، تریز(TRIZ)، بیونیک و مهندسی نوآوری  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی، تریز(TRIZ)، بیونیک و مهندسی نوآوری   7 تا 8 خرداد ماه 1391  توسط بنیاد پژوهشی علوم خلاقیت شناسی، تریز و مهندسی و مدیریت نوآوری  و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 97عنوان مقاله تخصصی شامل 1636  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی، تریز(TRIZ)، بیونیک و مهندسی نوآوری

تبيين مدل آميخته يادگيري سازماني براي نيل به نو آوري دانشي
تعيين عوامل نوآور بودن در صنعت خودروسازي ايران(مطالعه موردي:مركز تحقيقات و نوآوري سايپا)
تاثير شبكه هاي اجتماعي بر استراتژي نوآوري هاي كار آفرينانه
بررسي رابطه بين مولفه هاي يادگيري سازماني و ابعاد سرمايه فكري(مطالعه موردي:دانشگاه اروميه)
توسعه مدل بكارگيري TRIZ در سازمان ها با رويكرد مديريت كيفيت و بهبود مستمر
استفاده از الگوي شبكه هاي هرمي براي طراحي الگوي تعاوني هاي نوين الكترونيكي جهت توسعه كار آفريني
تاثير محيط هاي فيزيكي كاري بر خلاقيت سازمان
كاربرد مهندسي خلاقيت TRIZ در فرآيند طراحي محصول
ارتباط ميان روش حل مساله شهودي با رفتار نوآورانه و كارآفريني سازماني(مطالعه موردي:شركت رانيران)
بررسي ارتباط ميان رهبري خدمتگزار و خلاقيت كاركنان(مطالعه موردي:شركت آلومينيوم پارس ساوه)
كاربرد دانش مهندسي خلاقيت triz در مهندسي ارزش
ارائه مدلي مفهومي از نقش جو سازماني در خلق فرصت هاي كار آفرينانه در سازمان ها
بررسي مقايسه اي فرآيند تجاري سازي فناوري در دانشگاه و صنعت
بررسي تاثير استقرار دولت الكترونيك در چابكي سازماني(مطالعه موردي:وزارت علوم و تحقيقات و فناوري)
بررسي ارتباط خلاقيت به عنوان عامل ورودي مديريت نوآوري با عملكرد سازمان
تبيين مدل موانع كارآفريني سازماني
تحليلي بر كاربرد مدل همسويي استراتژي C4 در بهبود عملكرد سيستم توزيع شركت صنايع شير ايران(پگاه)
طراحي روش حل مسئله حذف ضايعات با استفاده از TRIZ
نقش شخصي سازي مديريت دانش در نوآوري
تحليلي آسيب شناسانه به موانع نوآوري و كارآفريني در ايران
نقش تجارت الكترونيك در مديريت زنجيره تامين با رويكرد مهندسي مجدد
شناسايي راهكارهاي توسعه صادرات قطعات خودرو با استفاده از مدل جهت گيري كار آفرينانه(مورد مطالعه:اجراي مدل سوگيري كار آفرينانه در شركت سايپا)
مدل مديريت نوآوري جامع(TIM)و نظام مديريت نوآوري سازماني در ايران(IIMS)
بررسي وضعيت فعلي نظام نوآوري بازرگاني وزارت صنعت،معدن و تجارت و پيشنهاد راه كارهايي جهت بهينه سازي آن
بررسي ارتباط ميان TRIZ و كيفيت
بررسي ارتباط بين گرايش كار آفرينانه و نوآوري بازاريابي با عملكرد(بقاء)شركت هاي توليدي كوچك و متوسط مطالعه موردي:شركت هاي توليدي كوچك و متوسط استان فارس
نقش فناوري اطلاعات در نوآوري
حل مساله توليد چابك:ارائه يك ماتريس تناقضات TRIZ بر مبناي معيارها و توانمند سازها
بهبود رفتارهاي نوآورانه كاركنان از طريق مولفه هاي مديريت دانش در شركت هاي توليدي
به كارگيري گسترش عملكرد كيفيت(QFD)در توليد(مورد:توليد پيراهن مردانه)
ارائه مدل تركيبي QFD و TRIZ در طراحي محصول
هوش رقابتي و مديريتي استراتژيك
نوآوري در كاهش زمان ارائه محصول به بازار با رويكرد مهندسي همرو از طريق نمونه سازي سريع
شناسايي و بررسي عوامل مرتبط با كار آفريني زنان (مطالعه موردي زنان كار آفرين مستقل و سازماني شهرك صنعتي شهرستان دماوند)
تاثير مديريت كيفيت جامع بر نوآوري
بكارگيري منطق رادار 2010 مدل تعالي سازماني براي ارزيابي خلاقيت و نوآوري در سازمان سرآمد
مروري بر هوش سازماني:از مفاهيم تا نظريه ها
تحليلي بر نظام ملي نوآوري در ايران
عوامل موثر بر خلاقيت و نوآوري در موسسات دانش بنيان مستقر در پارك ها و مراكز رشد فناوري
مروري بر نظام ملي نوآوري ژاپن و نقش شركت هاي كوچك و متوسط فعال در حوزه فناوري زيستي
مروري بر مراكز رشد و فناوري در كشورهاي منتخب
ارائه مدل مفهومي از چالش هاي سازماني بروز خلاقيت و نوآوري
خلاقيت و بهسازي سازمان (مطالعه موردي شركت پالايش گاز ايلام)
نقش تعارض در خلاقيت كاركنان سازمان
حل يك مسئله با روش الگوريتم ژنتيك:ارائه مدل چند هدفه مديريت و زمانبندي ماشين ها در انبار متقاطع
ارائه مدلي بر اساس سرمايه اجتماعي براي توسعه نظام پيشنهاد ها
بررسي ارتباط ميان ابعاد مديريت دانش و عوامل كليدي موثر بر آن با خلاقيت كاركنان (مطالعه موردي:شركت كاريزان خودرو شهر صنعتي كاوه)
بررسي ارتباط ميان فناوري اطلاعات و خلاقيت كاركنان سازمان (مطالعه موردي:شركت لاستيك پارس شهر صنعتي كاوه)
بررسي ارتباط ميان اثر بخشي سازماني با خلاقيت كاركنان (مطالعه موردي:شركت كاوه الياف)
مديريت دانش براي اجراي موفقيت آميز سيستم برنامه ريزي منابع سازماني و بررسي تاثير آن بر فرآيند هاي حسابداري
تاثير مهاجرت نخبگان بر نوآوري در كشورهاي منتخب اسلامي
استفاده از مدل تلفيقي AHP و TOPSIS براي تعيين اولويت سرمايه گذاري در طرح هاي صنعت كشاورزي (مطالعه موردي:سازمان اتكا)
بررسي فرآيند برنامه ريزي استراتژيك با استفاده از ماتريس تحليل داده ها (SWOT) مورد مطالعه:استراتژي شركت نوتاش پيمان
واكاوي تاثير فرهنگ بر نوآوري سازماني:نقش ميانجي فرايند تبديل دانش (SECI)
ارتباط مديريت دانش و مديريت نوآوري
ارائه مدل نوآورانه در حل مسئله ي ماكزيمم پوشش
تاثير ادراك از رهبري خدمتگزار بر فرهنگ سازماني و انگيزه كاركنان براي نوآوري شغلي
ارائه يك مدل تصميم گيري براي ارزيابي تامين كنندگان محصول سازمان
طراحي مدل مهندسي مجدد مبتني بر تريز TRIZ_BPR
اثر پذيري برخي رشته هاي منتخب از تئوري تكاملي
تريز در هنر
خلاقيت،نواوري و مديريت دانش
نوآوري در سيستم هاي مالي با رويكرد TRIZ
مطالعه موردي:نوآوري در طراحي و ساخت ماشين آلات و تجهيزات توليدي بمنظور مقابله با تحريم ها و كاهش هزينه هاي توليد
مطالعه موردي:نوآوري در اصلاح و ارتقاء نگهداري تجهيزات و ابزارهاي توليدي به منظور افزايش بهره وري خطوط و كاهشي ريسك توفقات برنامه ريزي نشده
مطالعه موردي:طراحي و پياده سازي سيستم پوياي هشدار سريع ايرادات خاص در شبكه خدمات پس از فروش گروه صنعتي ايران خودرو
ارائه مدلي خلاقانه جهت ارزيابي موسسات آموزش عالي با كمك كارت امتيازي متوازن و استراتژي هاي پورتر
طراحي مسير تحول نوآورانه سازماني براي سيستمهاي توليدي بزرگ بر مبناي مدل مديريت جامع نوآوري منطبق با فضاي اقتصادي و سياسي ايران
مطالعه موردي:نوآوري در رديابي كيفي و امنيتي موتور و قطعات موتوري
بكارگيري مفهوم مديريت زنجيره تامين براي اندازه گيري سطح قابليت رقابتي (رقابت پذيري) سيستم توزيع و فروش شركت خودرو سازي پارس خودرو
بررسي آسيب شناسانه معيارهاي موفقيت در پروژه هاي نوآوري محصولات مطالعه موردي:مديريت نوآوري توسعه محصولات جديد (NPD) در صنايع خودرو سازي ايران (گروه صنعتي ايران خودرو)
مطالعه موردي:نوآوري در توسعه موتور پايه گازسوز با قابليت كار با سوخت بنزين
مطالعه موردي:نوآوري در سيستم مديريت موتور ملي پايه گاز سوز و بومي سازي نرم افزار موتور با شرايط جغرافيايي ايران
طراحي و تبيين عوامل موثر بر نوآوري سازماني (مطالعه موردي:شركت دمسان رايانه)
نوآوري در سازمان هاي يادگيرنده
به كارگيري پارادايم نوآوري باز در جهت ارتقاء توان رقابتي شركت هاي دانش بنيان
مطالعه موردي:به اشتراك گذاري تجارب موفق در قالب كميته مركزي ابزار معاونت توليد شرك پارس خودرو
مطالعه موردي:رويكردي نوآورانه در تضمين كيفيت محصول از طراحي تا توليد
مطالعه موردي:خلاقيت با رويكرد كايزن در جهت حذف اتلاف ها (مورد كاوي در شركت پارس خودرو_سالن مونتاژ رنو)
بكارگيري تئوري TRIZ بمنظور شناسايي فاكتورهاي كليدي و استراتژي هاي انتخاب وارد كنندگان و صادركنندگان در صنايع (مطالعه موردي:صنايع خودرو سازي ايران)
نقشه راه تكنولوژي ابزاري براي يكپارچه سازي محصول_خدمت
مطالعه موردي:نوآوري در بهبود كيفيت با ابزار آناليز شكاف در سالن بدنه سازي شركت پارس خودرو
مطالعه موردي:استفاده از روش هاي نوين در بهبود شاخص كيفي جوش
مطالعه موردي:استراتژي هاي مديريت مشاركتي و توانمندسازي منابع انساني شركت پارس خودرو
مطالعه موردي:طراحي روشي نوآورانه براي افزايش بهره وري در شركت پارس خودرو
مطالعه موردي:استفاده از روش خود كنترلي در توليد(شركت پارس خودرو)
مطالعه موردي:استفاده از مهندسي ارزش براي بازيافت يك ماده در سالن رنگ پارس خودرو
مديريت پروژه هاي تكوين محصول جديد در كارخانجات خودروسازي و الگوي شركت رنو
تفكر طراحي،شيوه اي موثر در حل خلاقانه مسئله
حقوق مالكيت فكري و تجاري سازي نوآوري ها
كاهش ريسك،مديريت ريسك پروژه هاي نوآورانه با بكارگيري ISQروشTRIZ
بررسي تاثير طراحي شغل بر خلاقيت كاركنان دانشكده هاي دانشگاه تهران
بررسي نقاط ضعف و نارسائي هاي نظام ملي نوآوري در ايران بر اساس شاخص هاي موجود
الزامات و پيامدهاي نوآوري سازماني
نوآوري سازماني و دانش مذهبي منابع انساني(تحليلي بر يافته هاي يك مطالعه موردي)
نقش نظام پيشنهادها در توانمندي و خلاقيت كاركنان
نوآوري در الگوريتم خود كفايي و بومي سازي قطعات موتور 206 در راستاي كاهش اثر تحريمها و كاهش هزينه تمام شده محصولات
 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید