فراخوان همایش دانشگاه کارآفرین (صنعت دانش محور)

http://www.callforpapers.ir

همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) از کلیه صاحب نظران، اساتید و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه اصل مقالات خود در همایش حداکثر تا 31 فروردین ماه با توجه به اهداف و محورهای همایش اقدام نمایند.

علاقه مندان می توانند مقالات ارزشمند خود را به دبیرخانه همایش ارسال و جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت آن مراجعه نمایند.

 

از مهمترین اهداف برگزاری همایش می توان بدین موارد اشاره کرد:

 • تبادل نظر درزمینه آخرین دستاوردهای پژوهشی و توسعه فناوری در زمینه کارآفرینی و ارتباط با جامعه

 • پویائی ارتباطات علمی تحقیقاتی فی مابین پژوهشگران جهت آشنائی از فعالیت های در زمینه کارآفرینی و ارتباط با جامعه یکدیگر

 • کمک به معرفی فعالان و پژوهشگران در زمینه کارآفرینی و ارتباط با جامعه

 • ایجاد بستری مناسب جهت ارائه دستاوردهایی در زمینه کارآفرینی و ارتباط با جامعه

 • ارتقای سطح دانش، مهارت های کارآفرینی و ترویج فرهنگ کارآفرینی در بین دانشجویان و اساتید و پژوهشگران

 • نشان دادن توانمندی هایی در زمینه کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشجویان و اساتید و فعالان این حوزه

 

محورهای اصلی – علمی همایش به شرح زیر می باشد:

 • نقش و جایگاه کارآفرینی در مدیریت جامعه

 • شناسایی فرصت های کارآفرینی رشته های مختلف

 • کارآفرینی و صنعت توریسم

 • فضای کسب و کار کشور برای کارآفرینی

 • بانکها و موسسات مالی و حمایت از فضای کارآفرینی کشور

 • نقش دانشگاه کارآفرین در توسعه منابع انسانی کشور

 • نظام مالی شرکتهای دانش بنیان

 • کاستی ها و قابلیت های کارآفرینی در کشور

 • نقش تسهیل کنندگی یا مانع تراشی قوانین مربوط به کارآفرینی در کشور

 • نقش مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری در توسعه فرهنگ کارآفرینی

 • و کلیه موضوعات آزاد در حوزه کارآفرینی

 

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید