نمایه سازی مجموعه مقالات سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی در پایگاه سیویلیکا

مجموعه مقالات  سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی    12 تا 13 آذر ماه   1391  توسط دانشگاه صنعتی شریف و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 116عنوان مقاله تخصصی شامل 860  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی 

طراحي سيستم تهويه تونل قلاجه حين آتش سوزي
بررسي سيستم پدهاي خنك سازي تبخيري درگلخانه ها
توزيع محوري غلظت مونوكسيد كربن و دما درمواقع آتش سوزي درون يك تونل واقعي همراه با تهويه ي طولي
سيستم انتقال و توزيع يكنواخت هواي پارچه اي كانال پارچه اي فرآوري شده به وسيله نانوتكنولوژي
ارتباط بين صداواسترس شغلي در دندانپزشكان شيراز 1391
ارتباط بين شدت روشنايي و استرس شغلي دردندانپزشكان شيراز 1391
بررسي سيستم هاي تهويه درمرغداريها
كنترل آلودگي گازSO2 درون كابين اپراتورهاي جرثقيلهاي صدتن ذوب مجتمع مس سرچشمه
مطالعه تجربي هيدروديناميك هوا درمتروي تهران و اثرات آن برتهويه و بهداشت صنعتي
كاربرد نانوسيالات از ديدگاه مهندسي مكانيك درسيستم هاي انرژي
Lead pollution in air of the Work setting
A New Method for heating and cooling of buildings: Ground-Source Heat Pumps systems
طراحي و شبيه سازي سيستم تهويه ي ايستگاه ها و تونلهاي زيرزميني
ارزيابي عملكرد هودهاي آزمايشگاهي مركز منطقه ويژه شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي
تنوع و تراكم بيوآئروسلها و اثربخشي سيستم هاي تهويه درهواي بيمارستان وليعصر شهرستان خرمشهر
بررسي امكان به كارگيري تئوري ساختاري درانتخاب چيدمان چيلرها
طراحي سيستم غشايي مناسب جهت پالايش هواي غبارآلود
استفاده ازفناوري تلفيقي پلاسما – كاتاليست براي حذف آلاينده هاي گازي هوا
طراحي سيستم تهويه تونل و مقابله با خطرات آتش درخط يك قطارشهري مشهد
بررسي تراكم يونهاي فلزي درهواي منطقه تنفسي كارگران صنعت سيمان
بررسي تاثيرات مصالح ساختماني نوع پنجره و عايق برميزان صرفه جويي انرژي دراقليم هاي مختلف آب و هوايي ايران
كاربرد سيستم اسكرابر و دتكتور جهت تهويه ايمن سامانه كلرزن گازي روستاي رحمانقلي بيك شهرستان درگز
بررسي اثرضريب اسماگورينسكي درمدلسازي آتش استخري بزرگ مقياس درمحيط بازبا روش شبيه سازي گردابه هاي بزرگ
بررسي تاثير شكل منبع آتش برسرعت بحراني درمواقع آتش سوزي دريك تونل همراه با تهويه ي طولي
مقايسه كارايي سيستم تهويه ترقيقي و تهويه موضعي دركنترل غلظت حلالهاي آلي درواحد چاپ يك شركت چيني سازي
طراحي سيستم تهويه صنعتي درصنعت رنگ و ارزيابي اثربخشي آن دركنترل ريسكهاي بهداشتي
بررسي امكان سيستم تهويه طبيعي درتونل راه آهن زيرزميني خط تهران – تبريز درمنطقه 17و18تهران با استفاده از مدلسازي كامپيوتري
بررسي و محاسبه مفهوم قابليت اطمينان درسيستم هاي تهويه مطبوع صنعتي و بيمارستاني
شيبه سازي جريان هوا درون فن گريز ازمركز يك رايانه كيفي
شبيه سازي عددي جريان حاصل ازحركت قطاردرايستگاه مترو
طراحي سيستم تهويه كارگاه 3شرقي معدن 1مكانيزه پروده طبس
تاثير نوع عايق و نحوه طراحي سردخانه موادغذايي دركاهش تلفات و مصرف انرژي و دستگاه ها
بررسي عملكرد حرارتي ديوارهاي خورشيدي درتهويه ساختمان ها
طراحي ساخت و آزمايش سيكل تهويه مطبوع بازيافت انرژي به همراه توليد آبگرم مصرفي
Numerical Simulation of Real Tunnel Fire Under No Ventilation Velocity
بررسي انطباق سيستم هاي تهويه درساختمانهاي شهري سبزواربا مبحث 14 مقررات ملي استاندارد
بررسي نقش فاكتورهاي آئروديناميكي – هندسي سيكلون درحذف ذرات
بهينه سازي مصرف انرژي دريك ساختمان بلندمرتبه درتبريز
عملكرد سيستم هاي گرمايش كف درسوله هاي صنعتي ازلحاظ آسايش حرارتي و مصرف انرژي
شبيه سازي عملكرد لامپهاي فرابنفش سقفي درضدعفوني سازي فضاهاي بيمارستاني
بررسي ميزان انرژي و خسارات زيست محيطي درغبارگيرهاي الكترواستاتيكي و كيسه اي درصنعت فولاد
طراحي و ارزيابي سامانه تهويه موضعي با رويكرد اقتصادي درفرايند لحيم كاري يك مطالعه موردي درواحد مونتاژ بردهاي الكترونيكي
بررسي تاثير استفاده ازباردارسازي الكتريكي بربازده حذف ذرات ميكروني توسط اسكرابر برج مه پاش
بررسي عملكرد راكتور پلاسماي سرد به منظور تصفيه و حذف آلاينده هاي خروجي خودرو درمقياس آزمايشگاهي
بررسي ارتباط بين غلظت ذرات معلق درهواي خارج و هواي داخل بيمارستان حافظ شيراز
طراحي و شبيه سازي فن تك مرحله با استفاده ازديناميك سيالات محاسباتي
بررسي عملكرد سيستم تبريد اجكتوري همراه با مبردهاي مختلف
كارآيي سامانه تهويه درموتورخانه شناور با استفاده ازتكنيك تعقيب ذرات گاز
بررسي عملكرد سناريوهاي مختلف اطفا حريق براي يك محيط بسته با احتمال بروز پديده بك درفت
تبديل چيلرهاي جذبي تك اثره به چيلرهاي جذبي دواثره
ارزيابي مواجهه با صداهاي ترازفشارصوت بالا برعملكرد و ميزان خطاي انسان درانجام فعاليت هاي دستي
بررسي اثرات مواجهه شغلي با صدا برميزان هورمون كورتيزول سرم و برخي پارامترهاي خوني كارگران صنعت فولاد
بررسي اثرات مواجهه با صداي محيط كاربرسلامت عمومي كارگران صنعت فولاد
بررسي عددي بهينه سازي زاويه گام جت فن ها درمواقع آتش سوزي دريكتونل همراه با تهويه ي طولي
كاربردعلم نانودرروغن هاي تبريد
طرح تهويه درمعدن زغالسنگ زمستان يورت غربي با استفاده ازنرم افزارVENTSIM
بررسي تاثير پارامترهاي ورودي درشبيه سازي عملكرد چيلر جذب سطحي
تاثير شيب تونل درتوزيع آلاينده هاي ناشي ازوسايل نقليه توسط ديناميك سيالات محاسباتي CFD
تحليل عملكرد كانالهاي زيرزميني جهت تامين هواي لازم براي تهويه ي فضاهاي صنعتي با درنظرگرفتن زمان لازم براي احياي سيستم
تاثيرزاويه جت فن درتوزيع آلاينده ها درتونل توسط ديناميك سيالات محاسباتي CFD
بررسي عملكرد استخرخورشيدي و كاربرد آن درتهويه صنعتي
بررسي تاثير شيوه اجراي عايق كاري خطوط لوله سرمايشي و گرمايشي درنانو عايق ها
ارزيابي و مقايسه ظرفيت هاي ريوي و شكايات تنفسي كارگران دريك كارخانه بدون سيستم تهويه مناسب
معرفي محفظه اي با طراحي ساده و خلاقانه جهت توليد وشبيه سازي آلاينده هاي هوابرد جهت كاربردهاي آزمايشگاهي
بررسي و مقايسه كارايي رفع آلاينده هاي صنعتي درسيستم تهويه طبيعي و مكانيكي
شبيه سازي جريان هوا دريك محفظه فرومطالعه شكل و نحوه قرارگيري دريچه ها
بررسي استفاده ازسيستم هاي كنترل هوشمند دربهينه سازي مصرف انرژي تاسيسات يك ساختمان
مطالعه پارامتري يك سيستم سرمايش جذبي سرمايش جذبي LiBr و بهينه سازي ازدو ديدگاه انرژي و اگزرژي
شبيه سازي عددي تهويه ساختمان ها بدون نياز به سوختهاي فسيلي
مدلسازي آتش وسرعت بحراني تهويه درتونل
بررسي ميزان تاثير گذاري استقرار سيستم هاي مديريتي ايمني و بهداشت حرفه ايOHSAS 18001درواحدهاي توليدي و صنعتي و نقش آن دركاهش حوادث
بررسي اثرات مواجهه با صداي محيط كاربرميزان فشارخون و ضربان قلب كارگران يك صنعت فولاد

بررسي تاثير زمان ماند درحذف بيولوژيكي بخارفرمالدوئيد درصافي چكنده
مقايسه مدل حاصل ازرگرسيون و مدل كينتيكي اصلاح شده مونوددرپيش بيني راندمان حذف فرمالدوئيد دربيوفيلتر چكنده
ارزيابي راهكارهاي كاهش آلودگيهاي زيست محيطي ناشي ازحمل و نقل شهري
تاثير تاشدگي وردايست برروي غلظت ازن كلي جو
بررسي اثرات كاهش آلودگي هوا دراثراستفاده از سوخت هاي جايگزين هيدروژن و متانول درصنعت حمل و نقل
تقسيم بندي انواع مدلهاي پخش آلودگي هوا براساس دستورالعمل EPA
بحرانهاي آلودگي هوا و پيامدهاي آن برمحيط و انسان
تحليل آكوستيكي محفظه انبساط براي كاهش صداي مزاحم
بررسي و تحليل اثرات مراكز صنعتي توليد سيمان و آلاينده هاي ناشي از آن برروي زندگي شهري نمونه موردي كارخانه توليد سيمان آبيك قزوين
نگرشي برآلاينده هاي زيست محيطي NOX,CO از ديدگاه مهندسي مكانيك
انتخاب داكت تهويه مناسب براي تونل آماده سازي كارگاه 3 شرقي معدن 1 مكانيزه پروده طبس
استانداردهاي كنترل آلودگي صوتي درتاييد نوع خودروهاي سواري
بررسي تاثير عوامل طرح هندسي راه دركاهش آلودگي محيط زيست با كاربرد نرم افزار CORSIM
بررسي حوادث شغلي دركارگران صنعت ساختمان سازي شهرخرم آباد
طراحي و ارزيابي سيستم تهويه مكنده موضعي دركنترل گردوغبارهاي كريستالي و بخارات سمي دريك صنعت ريخته گري
بررسي و مقايسه تخمين اتلاف گذار يك محفظه انبساط ساده به روشهاي حل تجربي كراكر و حل تئوري هرشل كوئينك
بررسي عملكرد سيستم تهويه مطبوع خودرو ازمنظر قانون اول و دوم ترموديناميك
يك برنامه ي كامپيوتري جهت محاسبات تهويه ي عادي و اضطراري ايستگاه مترو
بررسي تاثير صداي بيش ازحدمجازبرروي كاهش شنوايي كارگران يك كارخانه ريسندگي و بافندگي درسنندج
Determining the general health of workers tekab mine based on test of GHQ
طراحي سيستم تهويه تونل شماره يك گردنه رخ
A Survey Upon Niobium Inhalation in a Mouse Model for the Understanding ofAir-Suspended Particle Systemic Repercussion
كيفيت محيط داخل ساختمان هاي اداري شهركرمانشاه با توجه به ميزان دي اكسيد كربن
بررسي تاثير افزودن اجكتور درعملكرد سيكل تبريد تراكمي آبشاري
روابط بهينه جهت طراحي و تهويه طبيعي تونل ها
طراحي تهويه پاركينگهاي بسته و زيرزميني
ارائه روابط نظري جديد جهت محاسبات تهويه اجباري تونل ها
بهبود بازدهي و عملكرد جت فن هاي مخصوص تهويه هوا درداخل تونلهاي جاده اي
سيستم كنترل و كاهش مصرف انرژي جهت تهويه تونل ها
پيش بيني توزيع دما دريك ساختمان با استفاده از روش ناحيه اي هوا
تهويه طولي براي كنترل دود درتونل زاويه دار نسبت به افق با مدلسازي مقياسي – مطالعه موردي تونل رسالت
اثرات طرح ازرده خارج كردن خودروهاي فرسوده برمحيط زيست و آلودگي هوا
بررسي اثرات MTBE درآلودگي هوا
مروري برجاذبهاي جامد كربني جهت كنترل يا حذف آلاينده هاي صنعتي
روشها و تكنيكهاي مديريت آلودگي هوا از منابع ثابت درشهر تهران
آناليز فني و اقتصادي تركيب مولدهاي مقياس كوچك با چيلرهاي جذبي
شبيه سازي تهويه ي يك سالن با استفاده ازدودكش خورشيدي
شبيه سازي آلودگي درتونل به روش CFD و مقايسه با استاندارد پيارك
كاهش مصرف انرژي لازم جهت گرمايش هواي تهويه استخرهاي شناي سرپوشيده
تحليل تهويه تونل جاده اي سعادت شهر با روش تهويه طولي
شبيه سازي جريان هوا دريك اتاق تميز و مطالعه تاثير نحوه قرارگيري و انواع مختلف دريچه هاي هوارسان
Sustainable Architecture and Its Effect On Reduce the Rate Of Green-House Gasses In Buildings of Great Bazaar Of Tabriz-Iran
مقايسه حذف فرمالدئيد ازفاضلاب دردو روش صافي الكتروبيوشيميايي و كربن فعال تهيه شده از برگ درخت سرو
مدل سازي نشت هوا دركانالهاي تهويه حين حفاري تونلها
 

 

http://www.callforpapers.ir

سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید