چاپ هفتم کتاب بوطیقای معماری منتشر شد

کتاب «بوطیقای معماری»؛ (آفرینش در معماری) تئوری طراحی، اثر آنتونی سی. آنتونیادس، ترجمه احمدرضا آی از سوی انتشارات سروش به چاپ هفتم رسید.
به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) این اثر دو جلدی درباره تئوری معماری است و به جنبه‌های مختلف قوه تخیل، تصور و خلاقیت می‌پردازد و برای علاقمندان به حوزه معماری و همه افرادی که در حوزه اندیشه و هنر در جستجوی خلق وضعیتی جدید هستند، مفید است.

خلاقیت مهم‌ترین شاخه هر علم و هنری است که سبب زایش و نوآوری های جدید می‌گردد و به واسطه آن در عرصه‌های مختلف هنری، امری بدیع و جدید بوجود می‌آید. کتاب بوطیقای معماری درباره تئوری معماری است و به جنبه‌های مختلف قوه تخیل، تصور و خلاقیت می‌پردازد و راهبردهایی را که از طریق آنها می‌توان در طراحی معماری به خلاقیت دست یافت را معرفی می‌کند و علاوه بر معماران و آموزگاران و دانشجویان معماری، راهگشای فکری برای همه افرادی است ک در حوزه اندیشه و هنر در جستجوی خلق وضعیتی جدید هستند.

کتاب حاضر نوعی سند ترکیبی است که به دلیل نیاز به سازگاری میان تمام عناصر مثبت جنبش های مدرن و پست مدرن به وجود آمده است و در این زمینه چارچوبی را به دانشجویان و علاقمندان به معماری می‌دهد تا با تلاش و کوشش به شیوه جامع گرا در طراحی دست پیدا کنند.

نویسنده کتاب اثر پروفسور آنتونی سی آنتونیادس ، استاد معماری و استاد دانشگاه تگزاس است و رویکرد وی در این کتاب بیان راهبردهایی به سوی خلاقیت در معماری است.

جلد اول این کتاب راهبردهای نامحسوس به سوی خلاقیت معماری را بیان می کند و در هفت گفتار با عناوین فرایند خلاقیت، استعاره، پارادوکس و متافیزیک، راهبرد تغییر پذیری فرم، ابهام ازلی و دست نیافته، شعر و ادبیات و بیگانگی و چند فرهنگی تنظیم شده است.

جلد دوم کتاب نیز با هفت گفتار تاریخ، تاریخ گرایی و مطالعه پیشینه ها، تقلید و برداشت سطحی، هندسه و خلاقیت، تأکید بر مصالح، نقش طبیعت در خلاقیت معماری، خلاقیت از طریق ارتباط با دیگر هنرها و هنرمندان و زندگینامه های معماران به مثابه ابزاری برای خلاقیت به بررسی راهبرهای محسوس به سوی خلاقیت معماری می پردازد.

مؤلف استادانه توانسته است روح و کالبد اثر هنری را در معماری واکاوی کند و اصول و فنون آفرینش هنری را در معماری به دست دهد.

نکته ارزشمند کتاب این است ک مطالب ارائه شده به صورت عملی در آتلیه های طراحی مولف مورد آزمایش قرار گرفته و بیان تئوری صرف نیست. همچنین در جای جای آن، حاصل تفکرات و نتیجه کارهای دانشجویی آتلیه مولف ارائه شده است .

چاپ هفتم این اثر دو جلدی، در چهار هزار نسخه با قیمت 30 هزار تومان توسط انتشارت سروش به بازار نشر راه یافته است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید