دومین فصلنامه «نامه ایران و اسلام» منتشر شد

http://www.callforpapers.ir/دومین فصلنامه علمی _ تحقیقاتی ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی با عنوان «نامه ایران و اسلام» منتشر شد.
به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)، دومین فصلنامه علمی _ تحقیقاتی ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی با عنوان «نامه ایران و اسلام» در راستای اهداف کتابخانه ملی ایران برای در دسترس قرار دادن منابع برای بهره‌برداری محققان و پژوهشگران منتشر شد.

مطالب این شماره از فصلنامه به دو بخش ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی سامان یافته است که شامل 3 گفت‌وگو، یازده مقاله علمی و تحقیقی، کتاب‌های تازه منتشر شده در حوزه ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی در خارج از کشور و نیز تازه‌ترین گزارش‌ها و اخبار فعالیت‌ها و نشست‌های علمی ایران پژوهی و اسلام پژوهی در تعداد 232 صفحه ارائه شده است.

یکی از ویژگی‌های دومین فصلنامه علمی _ تحقیقاتی ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی با عنوان «نامه ایران و اسلام» این است که از دیدگاه چهار تن از اسلام پژوهان و ایران شناسان خارجی (آمریکایی، افغانی و چینی) پاره‌ای موضوعات مهم مانند نقش ایران شناسان در شناخت و معرفی ایران و ایرانیان، تأثیر ذهن و زبان ایرانیان در جهان، روش و منش اسلام‌شناسی در نظام آکادمیک غربی و نظام اندیشگی مسلمانان و گفتمان اسلام سیاسی بررسی شده است.

از عناوین و موضوعات دومین فصلنامه علمی _ تحقیقاتی ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی با عنوان «نامه ایران و اسلام» می‌توان به «ایران‌شناسی غریبان و واقع نمایی آن»، «در تأثیر ذهن و زبان ایرانیان در جهان»، «گفتمان‌های ایران سرزمینی و ایران تاریخی در ایران امروز»، «ایرانیان و منصب قضا در عصر امویان»، «جایزه‌های ایران‌شناسی در خارج از کشور»ف «ایران‌شناسی در لهستان، گزارش یک سفر»، «درآمدی بر ایران‌شناسی در مصر» و «مطالعات ایرانی در کره جنوبی» اشاره کرد.

«روش و منش اسلام‌شناسی در نظام آکادمیک غربی و نظام اندیشگی مسلمانان»، «رویکرد مسیحیان به اسلام و اسلام‌شناسی»، «گفتمان اسلام سیاسی و پاد گفتمان‌های آن»، «اسلام دین متمایز»، «مطالعات اسلامی در فنلاند»، «تأملی در اسلام شناسی ژورنالیستی در غرب» و «چکیده مقالات به زبان انگلیسی» از دیگر بخش‌های این فصلنامه به شمار می‌روند.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید