گزارش وضعیت جذب و تبدیل استخدام اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها

گزارش وضعیت جذب و تبدیل استخدام اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در جلسه هیات عالی جذب اعضای هیات علمی ارائه شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) یکصد و دوازدهمین جلسه هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دکتر کی‌نژاد در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در این جلسه نماینده دانشگاه آزاد اسلامی گزارشی از وضعیت جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیئت علمی آن دانشگاه را از سال 1387 تا 1391 ارائه کرد.

اعضای جلسه پس از بحث و بررسی پیرامون مسائل مطرح شده مقرر کردند؛ هماهنگی‌های لازم با هیئت‌های مرکزی جذب وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این خصوص صورت گیرد.

همچنین در ادامه جلسه موضوعات «انجام فرآیند جذب اعضای هیئت علمی صرفاً از طریق فراخوان سراسری»، «بررسی صلاحیت­های عمومی و توانایی علمی توسط هیئت‌های اجرایی جذب» و «رعایت دقیق تقویم فرآیند جذب مصوب هیئت عالی جذب» مورد تأکید قرار گرفت.

در پایان جلسه نیز صلاحیت افراد پیشنهادی برای عضویت در هیئت اجرایی جذب و کارگروه بررسی صلاحیت عمومی برخی مؤسسات مورد تأیید قرار گرفت.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید