برگزیدگان نخستین جایزه‌ی داستان بیهقی معرفی شدند

برگزیدگان نخستین جایزه‌ی داستان بیهقی معرفی شدند.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) ، در این جایزه پنج اثر به عنوان آثار شایسته‌ی تقدیر و پنچ اثر به عنوان آثار برگزیده بدون الویت و ترتیب معرفی شدند.

پنچ نویسنده که آثارشان برگزیده شناخته شد، عبارت‌اند از: غزل مصدق، سروش چیت‌ساز، سیدنوید علی‌اکبر، سامان نورایی و بابک شِکری.

همچنین اسامی پنج نویسنده که آثارشان شایسته تقدیر شناخته شده‌اند، به این شرح است: آرش اسدپور، فرزام شیرزادی، حسین مقدس، عبدالواحد برهانی و مهرداد رشیدی.

>

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید