نخستین سمپوزیوم زیستی در مهندسی بافت در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود

http://www.callforpapers.irنخستین سمپوزیوم زیستی در مهندسی بافت با همکاری دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مرکز تحقیقات غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران در 17 اسفندماه جاری برگزار می‌شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) دبیر علمی این سمپوزیوم با بیان این مطلب اظهار کرد: این سمپوزیوم یک روزه بوده و با همکاری و مشارکت دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مرکز تحقیقات غدد دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

وی با اشاره به هدف از برگزاری این سمپوزیوم گفت: هدف این است که چنین فناوری‌ای که به طور خاص بر روی یک سیستم جدید تولید بافت‌های زنده بحث می‌کند، معرفی ‌شود.

دبیر علمی سمپوزیوم افزود: همچنین در این همایش فعالیت‌ها و دستاوردهای دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه علوم پزشکی تهران معرفی خواهد ‌شد.

ابوالفتحی با تاکید بر این که این همایش نخستین سمپوزیوم زیستی در مهندسی بافت با همکاری دو دانشگاه مذکور است، خاطرنشان کرد:‌ شرکت کنندگان این سمپوزیوم از دو طیف مهندسی پزشکی و پزشکان هستند که با حضور در این همایش به تبادل نظر، اطلاعات و تجارب خود در زمینه مهندسی بافت می‌پردازند.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید