آغاز ثبت‌نام آزمون پذیرش فلوشیپ در دانشگاه علوم پزشکی تهران از شنبه

ثبت‌نام آزمون پذیرش دستیار تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال 92 دانشگاه علوم پزشکی تهران از 12 اسفند آغاز می‌شود و تا 28 اسفند ادامه خواهد داشت.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) دانشجویان می‌توانند با مراجعه به سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران به نشانی tums.isna.ir نسبت به ثبت‌نام خود در آزمون پذیرش دستیار تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال 92 این دانشگاه قدام کنند.

تکمیل و اسکن تقاضانامه ثبت‌نام آزمون دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) پزشکی، تصویر حکم استادیاری متقاضیان عضو هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، اسکن تکمیل فرم شماره 2 جهت اعضای هیأت علمی کلیه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، اسکن تصویر دانشنامه تخصصی یا گواهی موفقیت در آزمون دانشنامه تخصصی و یا هرگونه مدرکی که مؤید دارا بودن دانشنامه تخصصی رشته پیش نیاز باشد و در نهایت تصویر برگ پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافی برای آقایان از جمله مدارک لازم برای ثبت نام در این آزمون است.

بنابراین گزارش: کلمه معافی به مفهوم معافیت دائم است و داوطلبان دارای معافیت موقت پزشکی و یا کفالت با مسئولیت خود می­‌توانند در آزمون پذیرش شرکت نمایند. بدیهی است در صورت فراخوانده شدن به انجام خدمت نظام وظیفه این وزارتخانه هیچگونه تعهدی برای ترخیص آنان به عهده نخواهد گرفت و همچنین داوطلبانی که در حال انجام خدمت قانونی شامل خدمت وظیفه عمومی یا پیام آوران بهداشت هستند در صورت ارائه گواهی مبنی بر اینکه مدت سربازی آنان تا تاریخ 31 شهریور ماه 1392 به اتمام خواهد رسید مجاز به شرکت در آزمون پذیرش فلوشیپ خواهند بود.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید