برگزاری کارگاههای تخصصی برنامه نویسی در انستیتو ملی بازی سازی

http://www.callforpapers.irکارگاههای تخصصی برنامه نویسی از دهم اسفندماه در انستیتو ملی بازی سازی بنیاد ملی بازی های رایانه ای آغاز می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) بخش فنی انستیتو ملی بازی سازی فهرست کارگاههای ارائه شده در سومین دوره برگزاری این رویداد را اعلام کرد.

براین اساس کارگاه “عملی آشنایی با اصول برنامه نویسی با موتور بازی سازی UDK “با حضور امین بابادی 10 اسفند، کارگاه Core Techniques & Algorithmsin Shader Programming با حضور سید محمد حسین خدیشی 17اسفند، کارگاه DyStructs: Efficient Runtime-Composable Data Structures with Reflection in ++C با حضور یاسر ژیان سال 92 و کارگاه عملی آشنایی با 11 ++C با حضور یاسر ژیان اردیبهشت سال 92در انستیتو ملی بازی سازی برگزار می شود.

اطلاعات بیشتر از کارگاهها در آدرس اینترنتی http://irangdi.com/Node/NewsDetails?Url=workshop3267 در دسترس است.

پس از برگزاری این عناوین، زمان بندی برگزاری کارگاهها در دوره های بعدی اعلام خواهد شد.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید