مشاهده مجموعه مقالات همایش منطقه ای کاربرد علوم برق و کامپیوتر در صنعت مخابرات در سیویلیکا

http://www.callforpapers.ir

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 34عنوان مقاله تخصصی شامل 129  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  اولین همایش منطقه ای کاربرد علوم برق و کامپیوتر در صنعت مخابرات

ارائه راهكار مكانيابي مبتني بر تكنيك RSS با استفاده از تكنولوژي RFID غيرفعال در محيطهاي سرپوشيده
ارائه روشي براي بازيابي تصوير مبتني بر محتوا در موتورهاي جست و جو
ارزيابي امكان استفاده از فيلتر بلوم جهت تجميع داده در شبكه هاي حسگر بي سيم
امنيت شبكه هاي كامپيوتري در شركت هاي متوسط و كوچك، تهديدها وراهكارها
ايجاد كارت هوشمند كپي ناپذير جديد با استفاده از جايگذاري PUF به جاي EEPROM
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر كارآفريني سازماني كاركنان اداره مخابرات شهرستان گنبد كاووس
روشي جديد به منظور ايجاد امنيت در رايانش ابري با استفاده از عامل هاي هوشمند و معماري لايه اي
سنجش و بهينه سازي تاخير تعويض كانال در شبكه IPTV
سيستم تشخيص نفوذ با مدل مخفي ماركوف
طراحي وپياده سازي سيستم انتقال فكس ازطريق پروتكل اينترنت FoIP
كاربرد مدل زنجيره ماركوف در تشخيص ناهنجاري عملكرد كامپيوتر
مدلN-gramو ارزيابي آن در چينش بهينه حروف تلفن همراه
مرور و دسته بندي روش هاي تشخيص نفوذ در شبكه هاي كامپيوتري
معرفي راهكارهاي تشخيص نفوذ در رايانش ابري و ارائه راهكارهايي مبتني برعامل هاي هوشمند و معماري لايه اي
معرفي مهندسي اجتماعي و ابزارهاي آن
نقش فناوري اطلاعات در ايجاد و توسعه كارآفريني، اشتغال و توسعه ملي دركشور ايران
ارائه دو روش پيشنهادي براي مقابه با حمله سريع در شبكه هاي AD HOC در پروتكل AODV
ارائه روشي نوين براي افزايش طول عمر شبكه هاي مش بي سيم بمنظور ارتباط ايستگاه هاي پايه مخابراتي در نقاط كور
استفاده از الگوريتم هاي داده كاوي جهت بهينه سازي خوشه بندي در شبكه هاي حسگر بيسيم
امنيت رايانش ابري، چالش ها و راهكارها
بازيابي تصوير مبتني بر محتوا براساس ويژگي رنگ
بررسي توسعه انرژي هاي تجديدپذير در شبكه موبايل و ارائه ساختارهاي جديد براي ارتباطات نسل چهارم سبز
بررسي چالشها و طبقه بندي پروتكلهاي مسيريابي در شبكه هاي حسگر بيسيم
بررسي پارامترهاي TWISTED-PAIR متقارن روي كيفيت سرويس ADSL
بكار گيري تكنيكRFIDبراي بهينه كردن كاهش خطا در سيستم تشخيص نفوذ
پياده سازي امنيت در مقابل حملات در شبكه هاي VOIP
چالشهاي شبكههاي حسگر بدني
داده كاوي و مديريت ارتباط با مشتري در ارتباطات
شبيه سازي الگوريتم اجتناب از حمله ي تونل كرم در شبكه هاي موردي
طراحي و معماري ماژول ايمن سختافزار كاربردي در مخابرات
مروري بر دادهكاوي در فناوري اطلاعات
مروري بر روشهاي مرجع در مكانيابي مبتني بر برچسبهاي مرجع RFID فعال در محيطهاي سرپوشيده و بررسي خطاي تخمين مكان آنها
وب كاوي و كاربرد آن در صنعت
يك روش انتخاب كانال پويا براي بهبود كيفيت سرويس در شبكه هاي راديوي شناختي
 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید