مجموعه مقالات همایش ملی تعالی فرهنگی از دیدگاه قرآن و عترت در بانک مقالات و کنفرانسهای تخصصی کشور(سیویلیکا) نمایه سازی گردید.

http://www.callforpapers.ir

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 31عنوان مقاله تخصصی شامل 525  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در همایش ملی تعالی فرهنگی از دیدگاه قرآن و عترت

استخراج مدلي براي تعالي فرهنگي درمديريت سازماني ازقرآن كريم سوره عصر
نقش دانشگاه آزاداسلامي درتوسعه فرهنگ اسلامي استان يزد
نقش نماز درايجاد امنيت روحي و رواني جوانان
تاملي درآيه 52 سوره فرقان درتبيين نقش جهاد درتعالي فرهنگي
آسيب شناسي رسانه هادرتعالي فرهنگي
اخلاق مديريت و نقش آن درتعالي فرهنگي
اهميت و جايگاه حفاظت ازمحيط زيست ازمنظر دين و مذهب
بدحجابي و آسيب هاي آن درتعالي فرهنگي
بررسي نقش صبردررشد و تعالي فرهنگي از ديدگاه قرآن
تبيين آثار ترويج فرهنگ قناعت و ساده زيستي دراعتلاي فرهنگي از ديدگاه امام علي ع
تحسين خودباوري و ردخود كم بيني وخودبزرگ بيني دراسلام و آسيب هاي آن درتعالي فرهنگي و مقايسه با نظريات روانشناسان غرب
تحليلي براثربخشي اعتدال و ميانه روي دراعتلاي فرهنگي با تكيه بركلام امام علي ع
تدوين مدل تعالي فرهنگي با توجه به سنت و سيره و گفتارحضرت رسول اكرم ص
جايگاه آرامش درعرفان و معنويت گرائي جديد
جايگاه نماز و آثار آن درتعالي فرهنگي
جنگ رواني ازمنظر قرآن و سيره نبوي
چالشها و راهبردهاي تعالي سازي فرهنگ پژوهش دردانشگاه ها
خرافات و باورهاي نادرست و آسيبهاي آن در تعالي فرهنگي با رويكرد به آيات قرآن كريم
راه حل حفاظت ازدين و باورهاي ديني درمحيط ضدديني
سيره اقتصادي امام علي ع وتعالي فرهنگي
عرفان كاذب و تقابل آشكاربا فرهنگ معنوي اسلام
مدل اجرايي تعالي فرهنگي ازمنظر قرآن كريم برمبناي الگوي شمسه اسلامي سازوكارمهندسي عملي فرهنگي معمارانه
مديريت دفاع فرهنگي باتاكيد برانديشه هاي والاي رهبركبير انقلاب امام خميني ره
معيارمصرف درقرآن و نقش آن درتعالي فرهنگ اقتصادي
نقش بهداشت درتعالي بشر ازديدگاه قرآن
نقش روابط اجتماعي درتعالي فرهنگي
نقش زن درتعالي اقتصادي خانواده از ديدگاه قرآن كريم
نقش صنعت و توليد درتعالي فرهنگي
نقش كاروكسب حلال درتعالي فرهنگي ازمنظر قرآن و پيامبراكرم
نقش نمازجمعه درتعالي فرهنگ
نقش نيايش دررشد و تعالي فرهنگي از ديدگاه آيات وحي
 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید