چاپ دو مقاله محققان مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در مجله رسمی شناسایی میکروارگانیسم‌ها

دو مقاله علمی تحقیقاتی پژوهشگران مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در ژورنال رسمی شناسایی میکروارگانیسم‌ها به چاپ رسید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) این دو مقاله علمی با عناوین Alteribacillus bidgolensis gen. nov., sp. nov., a moderately halophilic bacterium from a hypersaline lake, and reclassification of Bacillus persepolensis as Alteribacillus persepolensis comb. nov

و “Saliterribacillus persicus gen. nov., sp. nov., a moderately halophilic bacterium isolated from a hypersaline lake” در مجله “

International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology” به چاپ رسیده‌اند. در این دو مقاله دو باکتری جدید و بومی ایران معرفی شده است.

این دو مقاله علمی به نشانی اینترنتی http://ijs.sgmjournals.org برای علاقه‌مندان قابل دسترسی است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید