مشاهده مجموعه مقالات همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان در بانک مقالات کنفرانسها و همایشهای تخصصی کشور(سیویلیکا)

http://www.callforpapers.ir

همايش ملي آسيب شناسي مسائل جوانان


به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 98عنوان مقاله تخصصی شامل 1350  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

آسيب شناسي زنان جوان پس از طلاق
آسيب شناسي نگرش به جنس مخالف (مورد مطالعه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر)
ابعاد بزهكاري،سرمايه اجتماعي،جنسيت
اثر بخشي مهارت هاي ارتباط موثر بر رضايت زناشويي دانشجويان متاهل در دانشگاه هاي دولتي،آزاد و پيام نور بندر عباس در سال 1389
ارتباط بين شيوه هاي فرزند پروري مادران و عزت نفس دانش آموزان پسر مقطع دبيرستان
بررسي رابطه بين سلامت روان و عزت نفس با عملكرد تحصيلي در نوجوانان منطقه شيخان سنندج
بررسي رابطه طلاق و اعتياد در زوجين جوان مراجعه كننده به مجتمع قضايي خانواده در شهرستان بروجرد1389
بررسي رابطه مولفه هاي هوش هيجاني و ابعاد جهت گيري مذهبي با سلامت روان در دانشجويان ورودي هاي مختلف دانشگاه دامغان
بررسي رابطه ي بين دينداري و كنترل خشم در دانش آموزان پيش دانشگاهي شهرستان فراشبند (فارس)
بررسي رابطه اشتغال و جنسيت با سلامت روان جوانان
بررسي نگرش جوانان شهرستان فلاورجان به اهداف ازدواج و معيارهاي انتخاب همسر
بررسي رابطه بين شيوه هاي تربيتي و شناخت شخصيت اقتدار گرا در بين دانشجويان
بررسي ارتباط خشونت خانوادگي با نقش مادري در همسران جوان شهر
تاثير آموزش مهارت مديريت خشم بر پرخاشگري نوجوانان
تاثير مشاوره با الگوي شناختي رفتاري بر پرخاشگري نوجوانان
تحليلي بر هويت ملي جوانان شهر اصفهان با تاكيد بر عامل رسانه
جوانان و روابط دختر و پسر
دين،مليت و اينترنت (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه كردستان)
رابطه شيوه هاي فرزند پروري والدين با بزهكاري در توجوانان مركز اصلاح و تربيت اصفهان
عوامل موثر بر شكاف بين نسلي در دبيرستانهاي پسرانه اصفهان
عوامل موثر بر ميزان سلامت اجتماعي زنان جوان 24_15 ساله شهر اصفهان (با تاكيد بر ميزان اجتماعي)
فقر اقتصادي و كجر رفتاري اجتماعي جوانان (نمونه آماري شهر تهران و شميرانات)
مقايسه ميزان مشاركت دانشجويان كج رفتار و همنوا (غير كج رفتار) در فعاليتهاي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان در سال تحصيلي 89_88
آزادي و آزادگي از ديدگاه اهل بيت كره گشاي مشكلات جوانان
آسيب شناسي بزهكاري جوانان
آسيب شناسي اعتياد و عوامل اجتماعي موثر بر آن
آسيب شناسي ديني جوانان
آسيب شناسي فقدان معناجويي در جوانان امروزي
آسيب شناسي خلاقيت در جوانان
آسيب شناسي مسائل جوانان در ارتباط با خانواده و مسئله انحرافات جنسي،اونانيسم يا خود ارضايي
آسيب شناسي اعتياد و عوامل اجتماعي موثر بر آن
آسيب شناسي ياس و نااميدي در جوانان و نوجوانان
آسيب شناسي بيكاري بر روي جوانان با توجه به اطلاعات جامعه آماري نمونه
آسيب شناسي آثار مخرب شادي ناسالم بر شخص و اجتماع مطالعه شادي هاي كاذب جوانان و عوامل موثر بر گرايش به ونداليسم(تخريبگرايي)در ميان جوانان استان خوزستان1390
ايجاد اشتغال براي جوانان با رويكرد گردشگري (نمونه موردي شهرستان خوانسار)
اعتياد اينترنتي،علل و پيامدهاي آن
الويتهاي سبك زندگي و هويت فرهنگي نوجوانان و جوانان استان مازندران
ارتباط بين هوش هيجاني و اختلال افسردگي در نوجوانان
ارزيابي و بررسي تاثير رسانه ها بر جوانان
باورهاي غير منطقي در ميان نامزدهاي در آستانه ازدواج
بررسي راهبردهاي مطالعه و يادگيري و ارتباط آن با اضطراب امتحان در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان در سال تحصيلي 1389_90
بررسي رابطه شيوه هاي فرزند پروري والدين با بروز رفتارهاي پر خطر
بررسي چرايي و چگونگي پيامدهاي استفاده از اينترنت بر نسل جوان
بررسي ميزان رعايت هنجارهاي اجتماعي توسط دانش آموزان دوره متوسطه و پيش دانشگاهي استان ايلام در سال تحصيلي90_89
بررسي برخي عوامل مرتبط با آسيب شناسي جوانان
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر وقوع جرم (مطالعه موردي:زندانيان زندان عادل آباد شيراز سال 1390)
بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با سلامت روان جوانان
بررسي رابطه بين جامعه پذيري و گرايش به ونداليسم در بين دانش آموزان دبيرستاني شهر ياسوج
بررسي نقش مولفه هاي ارزشي جامعه در كاهش آسيبهاي اجتماعي در بين جوانان (مطالعه موردي جوانان شهرستان لامرد)
بررسي عوامل موثر بر عود اعتياد در مراجعين به مراكز ترك اعتياد شهرستان خرم آباد (سه ماه:شهريور،مهر،آبان،1390)
بررسي سطح خشم و ميزان كنترل خشم در دانشجويان پرستاري و مامائي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان سال 1390
بررسي نقش و كاركرد موبايل در زندگي جوانان و نوجوانان
بررسي نقش خانواده در پيشگيري از آسيب هاي اخلاقي در جوانان
بررسي نگرش نسبت به سيگار كشيدن و ابعاد آن در بين جوانان
بررسي وضعيت سلامت رواني و بهداشت جسماني در جوانان 24_15(مطالعه موردي شهر تربت جام)
بررسي تاثير آسيب هاي تعطيلات بر عملكرد آموزشي و رفتاري دانش آموزان شهرستان فراشبند (فارس) در سال تحصيلي 89_90
بررسي نقش چهارگانه رسانه هاي گروهي در ترويج فرهنگ نماز در جامعه
بررسي چالش ارتباط بين نسلي در تعليم و تربيت و ارائه راهكارهاي برون رفت آن،بر اساس متون اسلامي
بررسي نگرش جوانان شهرستان فلاورجان به موانع ازدواج و عوامل موثر بر افزايش سن ازدواج
بررسي مقايسه اي افسردگي و منبع كنترل در دانشجويان (با توجه به عامل جنسيت و زندگي در خوابگاه)
بررسي آسيب هاي اجتماعي (ونداليسم) و عوامل موثر بر آن در بين دانشجويان دانشگاه آزاد واحد پارس آباد مغان
بررسي نگرش دانشجويان دانشكده ي ادبيات و علوم انساني دانشگاه گيلان نسبت به موانع و تنگناهاي ازدواج در سال 1390
بررسي تاثير ساختار خانواده (اقتدارگرا) بر مشاركت اجتماعي دانشجويان (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه پيام نور همدان)
بررسي همه گير شناختي افسردگي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان در سال1390
بررسي فعاليت هاي خرده فرهنگ جوانان شهر تهران
برنامه درسي و آسيب شناسي تربيت ديني جوانان
پژوهشي در شناخت وضعيت سلامتي رواني جوانان با تاكبد بر نقش دين داري (مطالعه موردي:دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي احد سيرجان)
پول شويي و آثار مخرب آن بر اشتغال جوانان
تاثير فن آوري اطلاعات بر اشتغال زايي جوانان در بازار كار
تاثير درمان شناختي_رفتاري گروهي بر اضطراب امتحان در دانشجويان
تعيين ارتباط بين سلامت روان و شيوه هاي مدارا در دانشجويان جديد الورود
تقواي الهي مبناي اخلاق ديني از نگاه نهج البلاغه
چالش هاي اوقات فراغت جوانان در ايران
در آمدي بر آسيب شناسي تاثير شبكه هاي ماهواره اي بر جوانان
رابطه ي امر له معروف و نهي از منكر از رابطه دانشجويان با مديريت آسيب هاي اجتماعي در استان لرستان
رابطه نگرشهاي مذهبي و مقابله با استرس،اضطراب و افسردگي
رابطه بين سبك هاي دلبستگي و سازگاري اجتماعي دانشجويان
رابه بين هوش هيجاني و سازگاري اجتماعي در دختران جوان
رابطه رشد اجتماعي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع سوم متوسطه شهر اصفهان
زنان و امنيت شهري
سازگاري رفتاري در سربازان وظيفه عمومي و عوامل موثر بر آن
سنخ شناسي سبك زندگي جوانان (مطالعه موردي دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس،سال89_90)
سنجش تاثير عوامل خانوادگي بر بزهكاري نوجوانان در كانون اصلاح تربيت (مطالعه موردي شهر شيراز در سال 1389)
شيوه فرزند پروري والدين و بزهكاري نوجوانان
شناخت هويت و راههاي هويت بخشي به جوانان
شناخت موقعيت اجتماعي_اقتصادي خانواده جوانان 18تا25 سال معتاد در شهرستان دزفول
شهروندي و مهرت هاي زندگي،رسالت مدارس متوسطه
ضرورت توجه به مطالعات غير درسي،حلقه گمشده در برنامه ريزي فعاليتهاي آموزشي و فرهنگي جوانان (مطالعه موردي:دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز فردوس)
فناوري اطلاعات و تاثير آن بر اشتغال زايي جوانان
گفتمان مدرسه،مقاومت يا غلبه هژمونيك (مطالعه موردي:دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر ايلام)
مقايسه سلامت عمومي و بهزيستي روانشناختي دانشجويان آموزش موسيقي ديده با دانشجويان فاقد اين پارامتر
مدگرايي و علل آن نمونه موردي دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور دره شهر
مقايسه خصوصيات رواني نوجوانان عادي و بزهكار شهر كرمانشاه
نگاهي جامعه شناختي به تاثير رسانه ها بر دگرگوني ارزشهاي خانوادگي در استان ايلام
نقش مذهب در سلامت روان جوانان جامعه
نقش خانواده در روسپي شدن دختران جوان در شيراز
بررسي ميزان گرايش دانش آموزان پسر دبيرستان هاي ناحيه يك مشهد به برنامه هاي ماهواره اي
نقدي بر مطالعات پژوهشي در زمينه اعتياد
 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید