انتشار مجموعه مقالات همایش منطقه ای تولید ملی، حمایت از کار سرمایه ایرانی در سیویلیکا

مجموعه مقالات  همایش منطقه ای تولید ملی، حمایت از کار سرمایه ایرانی  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. همایش منطقه ای تولید ملی، حمایت از کار سرمایه ایرانی   10  آبان ماه   1391  توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گز و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر بندرگز برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 59عنوان مقاله تخصصی شامل 247  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در همایش منطقه ای تولید ملی، حمایت از کار سرمایه ایرانی

تحليل روند توليد ناخالص داخلي GDPR استان گلستان 88-1379
تحليل مزيت نسبي و پتانسيل توليد پنبه در استان گلستان وتاثير آن بر توليد و خودكفايي ملي
تهيه مدل حمايت دولت از توليد داخلي و افزايش درآمد در بنگاه هاي اقتصادي
نقش گردشگري در ايجاد اشتغال در استان گلستان (مطالعه موردي : شهرستان بندرگز
اثر ارتقاي كيفيت خدمات حسابرسي بر رونق فرصت هاي سرمايه گذاري در سازمان ها
اثر اعطاي تسهيلات اعتباري خرد بر رشد و توسعه اقتصاد ملي
ارائه راهكارهاي اجرايي جهت حمايت از توليد ملي در بازار سرمايه ايران
آسيب شناسي توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني
اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهي راهي بهسوي ارتقاي سطح توليد
افزايش بهره وري http://www.callforpapers.ir، كار و سرمايه ملي
افزايش بهره وري زيربناي ارتقاء توليد ملي وسرمايه ايراني
انديشه هاي امام خميني (ره) در بررسي استقلال ايران در زمينه خودكفايي و توليد ملي
بررسي رابطه بين عوامل اجتماعي مرتبط با خريد و سبك هاي تصميم گيري مصرف كنندگان پوشاك داخلي و وارداتي
بررسي امكان كارآفريني دانش آموختگان كارداني پيوسته صنايع چوب
بررسي رابطه بين عوامل روانشناختي مرتبط با خريدو سبك هاي تصميم گيري مصرف كنندگان پوشاك داخلي و وارداتي
بررسي رابطه بين عوامل شخصي مرتبط با خريد و سبك هاي تصميم گيري مصرف كنندگان پوشاك داخلي و وارداتي
بررسي رابطه بين عوامل فرهنگي مرتبط با خريد و سبك هاي تصميم گيري مصرف كنندگان پوشاك داخلي و وارداتي
بررسي رابطه بين خواص غير ذاتي محصول غذايي سنتي (قاووت كرمان)با وفاداري مصرف كننده
بررسي نقش خلاقيت و نوآوري به عنوان منابع سرمايه اي در ارتقاي توليدملي و رشد اقتصادي
بررسي تاثيرات رشد ماهي كفال گونه هاي Liza saliens و Liza aurata وماهي كپور چيني در سيستم هاي پرورش ماهي در استخرهاي خاكي و مقايسه اقتصادي آن در استان گلستان
بررسي عوامل مؤثر در افزايش بهره وري نيروي انساني
بررسي عوامل موثر بر تجاري سازي ايده ها، فناوري و توليد ملي (مطالعه موردي : دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائمشهر)
بررسي ميزان اهميت بسته بندي محصولات و نقش آن درارتقاء سطح توليد ملي
جايگاه بازار سرمايه در تأمين مالي واحدهاي تجاري
بررسي ميزان دانش و آگاهي افراد جامعه از گردشگري روستايي به عنوان راهكاري براي توسعه روستايي
بررسي نقش روستائيان در توليد و توسعه ملي
بررسي اثرات حذف واردات كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي بخش هاي مختلف بر توليد ملي با رهيافت داده ستانده
بررسي اهميت خدمات تامين اجتماعي در حمايت از توليد ملي و نيروي انساني مولد
تأثير عوامل اقتصادي- اجتماعي بر افزايش شادي و بهرهوري نيروي كاردر ارتقاء سطح توليد ملي: مطالعه موردي كارگاه هاي صنعتي كرمانشاه
تحليل رابطه درآمدهاي نفتي و كيفيت با رشد اقتصادي (مطالعه موردي كشورهاي عضو اوپك)
بررسي رابطه بين سرمايه انساني و رشد اقتصادي در ايران
بررسي نقش هدفمندسازي يارانه ها در اقتصاد ايران
بررسي و مقايسه بازارهاي دولتي و غير دولتي شركت هاي بيمه اي و تأثيريكپارچگي و الكترونيكي شدن بازار بيمه بر افزايش بهره وري آن
تاثير بالقوه واحد درسي كارآفريني دوره هنرستان هاي كاردانش در توليد ملي
تبيين استراتژيك مباني نظري و عملياتي توليد ملي ،حمايت از كار و سرمايه ايراني
تحليل الگوي اسلامي توسعه روستاها بر محور تلفيق رهيافت مشاركت با فرهنگ جهادي
تسهيل كننده هاي تجاري سازي كليدي براي حمايت از كار و سرمايه ايراني
توليد ملي، رمز تحقق پيشرفت اقتصادي با رويكرد اسلامي- ايراني
جايگاه و كاركرد اقتصاد مقاومتي در حمايت از كار و سرمايه ايراني
حمايت از كسب و كارهاي كوچك گامي بلند بسوي رشد توليد ملي
حمايت از توليد ملي، اقتصاد مقاومتي و جريان سرمايه گذاري خارجي در ايران
راهكارهايي جهت افزايش كارآيي خصوصي سازي در راستاي دستيابي به اهداف سال توليد ملي،حمايت از كار و سرمايه ايراني
رقابتپذيري محصولات كشاورزي ايران در روند الحاق به سازمان تجارت جهاني
رويكرد راهبردي مقام معظم رهبري در نامگذاري سال ها از منظر اقتصادي
فرهنگ و توليد ملي در انديشه هاي امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري
فقه حكومتي و توليد
الگوي كار وتلاش در سيره رضوي و نقش آن در توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني نگاهي به انديشه هاي اقتصادي حضرت امام رضا (عليه السلام)
مؤلفه هاي تأثيرگذار بر توليد ملي و نقش آ ن ها در شكوفائي اقتصاد كشور
مطالعه اكتشافي- توصيفي از نقش كسب و كار خانگي زنان در شكل گيري خانواده نمونه و با نشاط: تحقيق كيفي
نقش آموزش و پرورش در فرهنگ سازي استفاده و مصرف كالاهاي ايراني
نقش حمايت از كار و نيروي انساني در افزايش توليد ملي
نقش ديدگاه ها و الگوهاي اسلامي – ايراني در دستيابي به توليد ملي
نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در راستاي توسعه اقتصادي كشوربا كمك منابع بومي
نقش سرمايه مذهبي در بهبود بهره وري سازمان هاي توليدي (با رويكرد حفظ سرمايه ايراني)
نقش عشاير در توليد و اقتصاد ملي مطالعه موردي جامعه عشايري استان ايلام
نقش فرهنگ مديريت جهادي در توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني:چالش ها و ارائه راهكارهايي بر اساس فرمايشات مقام معظم رهبري
نقش قواعد فقهي حمايت از سرمايه و توليد ملي
نقش مشاركت زنان روستايي در توسعه روستا
نقش منابع سرمايه اي در ارتقا سطح توليد ملي
 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید