مقالات دومین همایش ملی انرژی باد و خورشید در پایگاه سیویلیکا منتشرشد.

http://www.callforpapers.ir

دومین همایش ملی انرژی باد و خورشید


به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 80عنوان مقاله تخصصی شامل 833  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش ملی انرژی باد و خورشید

سيستم خنك ساز پانل هاي فتوولتاييك جهت جذب حداكثري توان
A Novel Algorithm for Maximum Power Point Tracking of Photovoltaic Systems
تاثير نقطه كار مزارع بادي بر ديناميك سيستم قدرت
تاثير بهره گيري از تهويه طبيعي بر بهينه سازي مصرف انرژي
استفاده از انرژي هاي نو درتوليد كابل مخابراتي (فتوولتاييك)
بررسي استفاده از محلول آب و اتانول به عنوان سيال عامل لوله گرمايي مورد استفاده در كلكتور خورشيدي
ساخت و آزمايش آبگرمكن خورشيدي لوله گرمايي با سيال عامل محلول آب و اتانول و بررسي مشخصه هاي آن
ارزيابي استفاده از انرژي بادي از ديدگاه سهامداران و شركاي بخش خصوصي
نقش اوراق اجاره در تامين منابع مالي پروژه هاي خورشيدي و بادي
بهبود قابليت گذر از كاهش ولتاژ توربين بادي متصل به شبكه
پتانسيل‌سنجي انرژي خورشيدي و تعيين زاويه بهينه كلكتورهاي خورشيدي در شهر اروميه
طراحي سيستم تركيبي Wind/PV/H2 با هدف افزايش توليد گاز هيدروژن با استفاده از روش الكتروليز آب
برنامه ريزي استراتژيك بروش نوين TOWS فازي براي توسعه كاربري انرژي باد و خورشيد در ايران
الگوي جديد هايبريد هواي فشرده براي توليد پايدار در مزارع بادي
رفتار آبگرمكن خورشيدي ترموسيفون در فصل پاييز(با دو كلكتور صفحه تخت و مخزن ذخيره دوجداره افقي)
تحليل و بررسي وضعيت توليد برق با استفاده از انرژي باد در كشورهاي مختلف جهان
تحليل و شبيه سازي عددي گردابه هاي بزرگ LES در توان خروجي توربين بادي محور افقي 660 كيلوواتي
پدافند غير عامل و راه‌كارهاي تأمين امنيت سايت نيروگاه فتوولتائيك
مروري بر انواع سيستم هاي خورشيدي و دنبال كننده هاي خورشيدي
مطالعه فني روشهاي مدلسازي خشك كن هاي خورشيدي
تصفيه آب و پساب آلوده به هيدروكربن هاي نفتي به روش فتوكاتاليستي خورشيدي
اهميت نيروگاه هيبريد باد و خورشيد در تامين برق ضروري نقاط دوردست با رويكرد در پدافند غيرعامل
يك استراتژي هايبريد براي پيش بيني كوتاه مدت سرعت باد توسط تركيب الگوريتم رقابت استعماري(ICA) با شبكه عصبي پرسپترون چند لايه
فرصتها و چالشهاي پيش رو جهت توليد هيدروژن به واسطه تجزيه آب توسط نور خورشيد
مطالعه و بررسي نيروگاه هاي تجديدپذير: نيروگاه جزرو و مدي
تاثير توليد مزارع بادي بر پيش بيني كوتاه مدت قيمت برق با استفاده از شبكه عصبي بهبود يافته
سيستم خنك ساز پانل هاي فتوولتاييك جهت جذب حداكثري توان
طراحي چند هدفه سيستم هاي فتوولتائيك ، باد ، ديزل ، هيدروژن و باتري
مفهوم باد در فرهنگ ايراني و چگونگي عملكرد آن در معماري سنتي كوير
مدل سازي رياضي توربين هاي بادي در سيستم هاي تبديل انرژي:تحليل ضريب قدرت
مكان يابي نيروگاه هاي خورشيدي در استان خوزستان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) به روش درجه بندي
بررسي تئوري و نرم افزاري سهم انرژي خورشيدي و صرفه جويي به كمك سيستم هاي تركيبي خورشيدي در اقليم گرم و خشك شهرستان كرمان
مديريت هوشمند انرژي سيستم هيبريد مشتمل بر توربين بادي، آرايه خورشيدي و پيل سوختي
بررسي پتانسيل اقليمي و تابش خورشيدي جهت احداث نيروگاه فتوولتائيك در منطقه‌ي هلجرد
روش جديد تركيب سيستم باد- خورشيد به همراه سيستم كنترلي حلقه بسته SEPIC با استفاده از تكنيك هوش مصنوعي جهت كاهش هارمونيكها
The Combination of Fuel Cell and Wind Turbine to Reduce Total System Cost
مديريت انرژي جهت اندازه يابي بهينه سيستم هيبريدي مستقل از شبكه براي منطقه اي در جنوب شرق كشور
مروري بر روش هاي شبيه سازي و بهينه سازي سيستم هاي هيبريدي باد و خورشيد
بررسي و تحليل برق حاصل از انرژي خورشيدي در توسعه ICT اقتصادهاي نوظهور
اثر دماي شيشه بر ضريب انتقال حرارت و ميزان توليد انتروپي درون آب شيرين‌كن خورشيدي به كمك حل عددي
نقش انرژي باد در صنعت كشتي سازي
بررسي عملكرد حرارتي آبگرمكن خورشيدي با استفاده از ترموسيفون‌ها
بررسي پيامدهاي زيست محيطي و اقتصادي توليد انرژي الكتريكي توسط باد
تأمين برق مناطق شهري با استفاده از انرژي هاي نو (بادي و خورشيدي) با رويكرد پدافند غير عامل
بررسي ومقايسه مدل هاي آنگستروم و مدل MS در تعيين ميزان تابش خورشيد در اهواز
طراحي و آزمايش پمپ خورشيدي فتوولتاييك براي سيستم آبياري قطره اي
تحليل وضعيت انرژي هاي تجديد پذير در ايران و جهان و فرصت هاي سرمايه گذاري
بررسي جهاني و منطقه اي پتانسيل انرژي خورشيدي
طراحي پوشش هاي ضد بازتاب به منظور ارتقاي بهره وري انرژي خورشيد در ايران
بررسي فيلم نازك در سلول هاي خورشيدي بسپاري
پيش بيني كوتاه مدت باد با استفاده از شبكه عصبي چندلايه آموزش يافته با PSO
انرژي خورشيدي راه توسعه پايدار آينده ايران
بررسي روش هاي مختلف استفاده از بادگيرها جهت سرمايش طبيعي هوا
بررسي تطبيقي شاخص هاي معماري پايدار با معماري مسكوني بافت تاريخي شهر اردبيل
كاربرد تأسيسات نوين در جهت بهره برداري از انرژي هاي پاك (خورشيد و باد)
بررسي عوامل موثر بر روي كارايي كلكتورهاي خورشيدي مشبك تحت مكش ناپيوسته
مدلسازي سيستم فتوولتاييك متصل به شبكه تكفاز با استفاده از نرم افزار MATLAB
بهره برداري بهينه از توربينهاي سرعت متغير مزارع بادي با استفاده از منطق فازي
تحليل نرم افزاري و تجربي يكساله استفاده از آبگرمكن هاي مسطح خورشيدي در بزرگترين سايت خورشيدي مسكوني ايران
طراحي سيستم روشنايي تركيبي و تغيير رنگ اتاق كودك با استفاده از انرژي خورشيد
تحليل نقش باد در شكل گيري سيماي بافت تاريخي بوشهر
مطالعه و بررسي نيروگاه هاي تجديدپذير -هايبريد:بهينه ترين و اجرايي ترين
كاربرد مفهوم انترانسي در بهينه سازي انتقال حرارت در كلكتور هاي خورشيدي لوله اي خلا شده
دفع و بازيافت پره هاي توربين بادي
امكان‌سنجي فني استفاده از سلول‌هاي فتوولتائيك جهت تأمين نيازهاي برق، حرارت و برودت ساختمان‌هاي مسكوني
مدل سازي سلول هاي خورشيدي اتصال يگانه و چندگانه با استفاده از نرم افزار سيلواكو/ اطلس
شبيه سازي ترموديناميكي گلخانه مجهز به آب شيرين كن خورشيدي
تدوين درخواست پيشنهاد(RFP) نيروگاه فتوولتائيك مگاواتي
كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي ناشي از نيروگاه فتوولتائيك 100 كيلوواتي هلجرد
پتانسيل سنجي ايجاد نيروگاه بادي در منطقه تفرش
مطالعه پايداري سرعت روتور ژنراتور توربين بادي سرعت ثابت
بررسي كاهش مصرف انرژي در شهرك 151 واحدي جيرفت با استفاده از آبگرمكن‌هاي خورشيدي
بكارگيري نورخورشيد براي ايجاد روشنايي و مزاياي آن در كاهش مصرف انرژي به همراه معرفي روش‌هاي آن
بررسي امكان استفاده از انرژيهاي نو به صورت توليد پراكنده
بررسي فني كاربرد لوله‌هاي نوري خورشيدي Solar Light Pipes جهت كاهش مصرف برق
تجربيات شركت توزيع برق جنوب استان كرمان در كاهش مصرف روشنايي معابر بوسيله چراغ‌هاي LVD و سيستم‌هاي خورشيدي و خورشيدي – بادي
بكارگيري آبگرمكن خورشيدي زمينه مطالعه شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان
روشي نوين در به كار گيري انرژي خورشيدي جهت روشنايي ساختمان
كنترل براي سيستمهاي انرژي تجديد پذير و شبكه هوشمند
ارزيابي ومقايسه اقتصادي برق رساني خورشيدي نسبت به شبكه‌ي توزيع مطالعه موردي توزيع برق جنوب استان كرمان
 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید