فراخوان جذب هيات علمي علوم پزشکی اعلام شد/ امتیاز ویژه به نخبگان

http://www.callforpapers.irهيات مركزي جذب اعضاي هيات علمي معاونت آموزشي وزارت بهداشت، نهمين فراخوان جذب و استخدام عضو هيات علمي پيماني در رشته هاي علوم پايه و باليني دانشگاههای علوم پزشكي و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)، ثبت نام به صورت متمركز و اينترنتي بوده و ملاك ثبت نام در فراخوان متقاضيان گرفتن كد رهگيري و ارسال مدارك درخواستي در مهلت مقرر بصورت حضوري يا پستي به دبيرخانه هيات اجرايي جذب هيات علمي دانشگاه مربوطه است.

مهلت ثبت نام از 2 اسفند تا 17 اسفند

مهلت ثبت نام از تاريخ 2 اسفند 1391 به مدت 15 روز است و داوطلبان باید دارای شرايط عمومي و شرايط اختصاصي باشند. از جمله شرایط اختصاصی نیز می توان به دارا بودن دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي (و يا گواهي دوره فلوشيپ) در رشته هاي باليني و دانشنامه دكتری تخصصی (Ph.D) و يا مدرك كارشناسي ارشد در رشته هاي علوم پايه اشاره کرد.

حداكثر سن براي داوطلبين استخدام كه مدرك كارشناسي ارشد داشته باشند 35 سال و براي دارندگان دانشنامه دكتري تخصصي (Ph.D) و دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي ويا دوره فلوشيپ 45 سال است.

شركت افراد مشغول به تحصيل در فراخوان ممنوع است و اين دسته از افراد مي توانند پس از فراغت از تحصيل و اخذ مدرك دانشگاهي بالاتر و انجام يك سال از تعهدات در فراخوان هاي آتي شركت کنند.

شركت متعهدين خدمت به دانشگاهها بصورت آموزشي و پژوهشي، پس از گذراندن يكسال از خدمات، در آزمون فراخوان همان دانشگاه بلامانع است . شركت در فراخوان ساير دانشگاهها به غير از دانشگاه محل تعهد يا خدمت با موافقت كتبي موسسه مبداء ممكن خواهد بود.

امتیاز ویژه به نخبگان با 4 انتخاب

بر اساس مصوبات هيات عالي جذب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نخبگان مي توانند جهت شركت در فراخوان 4 انتخاب داشته باشند كه باید دوانتخاب آموزشي و دو انتخاب پژوهشي باشد. واجدين شرايط نخبگي با امتياز ويژه در فرآيند پذيرش هيات علمي دانشگاهها داراي اولويت هستند مشروط بر آنكه گواهي نخبگي را در زمان شركت در فراخوان ارائه کنند.

در هر دانشگاه یا دانشكده در شرايط مساوي، اولويت استخدام با متقاضيان بومي است. دارندگان مدرك كارشناسي ارشديا سطح 3 حوزوي در گروه معارف اسلامي تنها در صورت دارا بودن حداقل 3 سال سابقه تدريس مي توانند در فراخوان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور شركت کنند.

دارندگان مدرک دوره های مجازی امکان شرکت در فراخوان را ندارند

متقاضياني كه از طريق آموزش از راه دور ( دوره هاي مجازي) تحصيلات خود را به پايان رسانيده اند نمي توانند در فراخوان جذب هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور شركت کنند.

اعضاي هيات علمي رسمي و پيماني دانشگاههاي وزارتين علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامي در صورت استعفاي پذيرفته شده مي توانند در فراخوان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور شركت کنند.

شركت در فراخوان دو دانشگاه مجاز خواهد بود، ليكن داوطلب فقط مي تواند يكي از دانشگاهها را دانشگاه مادر ( تهران– شهيد بهشتي – شيراز- اصفهان – تبريز- مشهد – كرمان و اهواز ) انتخاب کند.

استخدام منوط به داشتن ردیف در دانشگاهها

استخدام اعضاي هيات علمي دردانشگاهها منوط به داشتن رديف و مجوزهاي استخدامي توسط دانشگاههاي ذيربط خواهد بود و استخدام در مرتبه استاديار و بالاتر به صورت تمام وقت جغرافيايي و در مرتبه مربي به صورت تمام وقت است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید