لیست سیاه نشریات نامعتبر علمی اعلام شد

معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم طی نامه ای به روسای دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور لیست سیاه نشریات بی کیفیت و نامعتبر خارجی را که مورد تایید معاونت نمی باشند اعلام کرد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) هدف از انتشار این فهرست، ارتقای کیفی هر چه بیشتر تولیدات علمی، پیشگیری از انتشار مقالات ارزشمند پژوهشگران کشور در نشریات نامعتبر خارجی و ایجاد وحدت رویه و یکسان سازی دانشگاه‌های کشور در ارزیابی اینگونه نشریات عنوان شده است.

این سیاهه که از آن به عنوان «فهرست نشریات نامعتبر» (Black list) یاد می شود با همفکری صاحبنظران حوزه های تخصصی و براساس تجربیات دانشگاه‌های مختلف کشور و پس از بررسی‌های دقیق کارشناسی تنظیم شده و روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته است.

این سیاهه به طور مداوم در معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد بررسی و بازبینی قرار می‌گیرد و در صورتی که مطابق بررسی‌های بعدی این معاونت، نشریات نامعتبر جدیدی شناسایی شوند، به این سیاهه اضافه خواهند شد. همچنین هر یک از نشریات مذکور در صورت ارتقای کیفیت و برخورداری از سطح علمی قابل قبول، پس از بررسی در کمیته تخصصی مربوطه و تایید این معاونت از این سیاهه خارج خواهد شد و از آن تاریخ، به عنوان نشریه معتبر تلقی خواهند شد.

لیست سیاه نشریات نامعتبر از طریق وبگاه «دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی» به نشانی http://rppc.msrt.ir در دسترس دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی کشور قرار دارد.

فهرست نشریات نامعتبر را در اینجا ببینید.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید