پذیرش دو مقاله پژوهشی محققان کشور در کنگره بین‌المللی گرسنگی پنهان در آلمان

http://www.callforpapers.irدو مقاله از گروه پژوهشی مکانیزاسیون کشاورزی واحد علوم و تحقیقات در کنگره بین‌المللی «گرسنگی پنهان» مربوط به دانشگاه هوفنهایم، اشتوتگارت آلمان که در تاریخ 16 تا 19 اسفند ماه سال جاری برگزار می‌شود، پذیرفته و به صورت سخنرانی ارائه خواهد شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) دو مقاله از گروه پژوهشی مکانیزاسیون کشاورزی این واحد دانشگاهی متشکل از آقایان محمد قهدریجانی، محمد امامی، مرتضی الماسی و حسین باخدا تحت عناوین لزوم توسعه نظام‌های بهره‌برداری مطلوب از زمین (با تاکید بر تعاونی‌ها) در جهت دستیابی به امنیت غذایی پایدار و  ارزیابی نقش و اثرگذاری سیاست‌های خودکفایی محصولات اساسی در ایران در گرسنگی پنهان برای ارائه در کنگره بین‌المللی گرسنگی پنهان پذیرش گرفت.

محمد قهدریجانی عضو هیات علمی گروه مکانیزاسیون کشاورزی واحد علوم و تحقیقات درباره مقاله “لزوم توسعه نظام‌ها یبهره‌برداری مطلوب از زمین (با تاکید بر تعاونی‌ها) در جهت دستیابی به امنیت غذایی پایدار” گفت: در این تحقیق که از مطالعات اسنادی، کتابخانه‌ای و بر اساس آمار رسمی وزارت جهاد کشاورزی ایران استفاده شده، سعی شده است تا راهکارها و استراتژی مطلوب جهت بهره برداری صحیح از زمین به عنوان مهمترین عامل تولید در کشاورزی ارائه شود به نحوی که این استراتژی در اکثر کشورهای در حال توسعه نیز مطلوب خواهد بود.

محمد امامی، دانشجوی دکتری تخصصی مکانیزاسیون کشاورزی واحد علوم و تحقیقات نیز در رابطه با مقاله “ارزیابی نقش و اثرگذاری سیاست‌های خودکفایی محصولات اساسی در ایران در بروز گرسنگی پنهان” گفت: در تحقیق حاضر در یک دوره‌ی 10 ساله، با استفاده از آمار و ارقام رسمی کشور، میزان تولیدات، واردات و صادرات 10 محصول اساسی در ایران بررسی و سپس ضریب خودکفایی برای این محصولات محاسبه شد.

وی با بیان اینکه با بررسی سطح زیرکشت و عملکرد محصولات زراعی در این دوره، تاثیر سیاست‌های خودکفایی در بخش کشاورزی بر تولیدات کشور سنجیده شد، ادامه داد: نتایج تحقیق نشان داد سیاست خودکفایی سبب تغییر الگوی کشت در ایران شده است، زیرا با تمرکز بر روی تولید محصولات خاص، این امر کاهش تولید محصولات دیگری را در پی داشته است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید