رشته هاي اولویت‌دار دانشگاه زنجان در جذب هیات علمی

http://www.callforpapers.irرئیس دانشگاه زنجان اعلام کرد: دانشگاه زنجان در رشته های کامپیوتر و صنایع بیش از سایر رشته ها به عضو هیات علمی نیاز دارد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) دکتر محسن افشارچی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از زمان راه اندازی هیات جذب، تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه زنجان 100 درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه از 210 نفر به بیش از 400 نفر افزایش داشته است.

رئیس دانشگاه زنجان ادامه داد: سال گذشته 115 نفر جذب و 113 نفر بورسیه دانشگاه شدند. اكنون نيز روند جذب هیات علمی همچنان ادامه دارد تا زمانی که اعضای هیات علمی دانشگاه به مرز 500 تا 600 نفر برسد.

رئیس دانشگاه زنجان تصریح کرد: دانشگاه زنجان در رشته هایی مانند کامپیوتر و صنایع بیش از رشته های دیگر نیاز به جذب هیأت علمی دارد.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید