کتاب «مردم شناسی تعلیم و تربیت» منتشر شد

http://www.callforpapers.irکتاب «مردم‌شناسی تعلیم و تربیت» نوشته امیلیا نرسیسیانس راهی بازار کتاب شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) کتاب «مردم‌شناسی تعلیم و تربیت» در واقع حاصل تحقیقی است که سال‌ها پیش انجام شده اما مباحث آن کهنه نشده است.

در این کتاب نقش زبان در انسان شناسی تعلیم و تربیت در شرایط گذر جامعه ارمنی به تجدد و روشنگری و نیز مسئله به وجود آمدن زبان ارمنی نوین یا «آشخارهابار» از دیدگاهی کاملاً نوین، مورد مورد بررسی قرار گرفته است.

این دیدگاه نو، زبان را به عنوان یک عامل مهم در انسان شناسی تعلیم و تربیت در نظر می‌گیرد و تدوین «آشخارهابار» با توجه به نیاز آموزش به زبان مادری در جامعه مدرن مطرح می‌شود.

کتاب «مردم‌شناسی تعلیم و تربیت» در هفت فصل به مسائلا مختلف این حوزه اعم از زبان و هویت، پیشینه تاریخی، مدرنیزاسیون و اندیشوران قومی ارمنی پرداخته است.

موضوع محوری فصل اول، زبان توده‌ها است و در فصل دوم عناوینی مانند زبان و هویت، تعلیم و تربیت در حکم یک ابزار فرهنگی، زبان و آموزش، نظام آموزشی و نظام ایدئولوژیک و ویژگیهای ظهور زبان جدید آشخارهابار، آمده است.

دیدگاه‌های زبانشناسی – اجتماعی، دو زبان‌گونگی، زبان عامیانه و آموزش، محورهای اصلی فصل سوم و تقسیم ارمنستان، تحولات اجتماعی و تاثیر آن بر زبان، فرقه‌های رافضی و آموزش هم محورهای فصل چهارم این کتاب است.

کتاب در فصل پنجم هم به مباحثی مانند مدرنیزاسیون، ناسیونالیزم ارمنی، اقلیت ارمنی و مسئله ملی، نقطه ضعف‌های جنبش آزادی بخش ملی ارامنه و نهادهای آموزشی آن پرداخته و در فصل ششم هم نقش ادبیات را در روشنگری توده‌ها بررسی سده و در فصل هفتم هم به نتیجه‌گیری از همه این مباحث پرداخته است.

کتاب 243 صفحه‌ای «مردم‌شناسی تعلیم و تربیت» که حاوی سه کتابنامه فارسی، ارمنی و انگلیسی نیز هست، در شمارگان 1100 نسخه و با بهای 8000 تومان از سوی نشر افکار راهی بازار شده است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید