انتشار مجموعه مقالات همايش ملي نقد و بررسي لايحه جديد قانون تجارت در بانک مقالات تخصصی کشور(سیویلیکا)

http://www.callforpapers.ir

همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت


به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 24عنوان مقاله تخصصی شامل 302  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده درهمایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت

ركود سياست كيفري در قبال ورشكستگي در لايحه تجارت
بررسي و نقد ماده هايي از لايحه اصلاحي قانون تجارت مرتبط با حسابداري نوين
بررسي ورشكستگي به تقلب و تقصير با تأكيد بر لايحه جديد تجارت
بررسي تطبيقي مقررات ورشكستگي در قانون تجارت فعلي ولايحه جديدتجارت ايران در پرتو 32 تحولات قانون تجارت فرانسه
از مسئوليت كيفري شركت هاي سهامي ملي تا شركت سهامي مجرمانه فراملي (درلايحه قانون تجارت)
نقد و بررسي ورشكستگي به تقلب درلايحه قانون تجارت باتكيه برآموزه هاي حقوق تجارت بين الملل
نگرشي برمحاسن ومعايب مقررات ورشكستگي در لايحه قانون تجارت
مروري بر لايحه اصلاح قانون تجارت
بررسي ديدگاه لايحه جديد قانون تجارت و قانون سرمايه گذاري خارجي نسبت تاجر و بازرگان داخلي و خارجي
جايگاه امضا در اسناد تجاري و آثار آن با نگرشي در لايحه قانون جديد تجارت
تكاليف و مسئوليت هاي بانك، درلايحه جديد قانون تجارت درايجاد وگردش سالم چك
نقد مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام در شركت هاي سهامي
نقد مقررات مربوط به سرمايه در خصوص شركت هاي با مسئوليت محدود در قانون تجارت و لايحه جديد
مباني نظري قانونگذاري ورشكستگي درلايحه جديد قانون تجارت
تجار در اصلاحيه قانون تجارت
تقصير بازرگاني در قانون فعلي و لايحه جديد قانون تجارت با رويكردي به دكترين ايران
ضمانت نامه ي مستقل؛ سندي آشنا اما نوين در لايحه ي جديد حقوق تجارت
بررسي مقررات برات از دريچهي لايحهي نوين تجارت
ورشكستگي و نقد و بررسي آن در لايحه قانون تجارت
بررسي عنصرقانوني جرم كلاهبرداري در لايحه جديد قانون تجارت
تحولات شركتهاي تجاري در لايحه قانون تجارت
تجارت الكترونيك در لايحه قانون تجارت
بررسى تطبيقى ابهامات اسناد تجارى درقانون تجارت با كنوانسيون ژنو ولايحه جديد قانون تجارت
وضعيت اسناد تجاري در ايران و بررسي تطبيقي آن با ساير كشورها
 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید