محققان دانشگاه صنعتی اصفهان موفق به کسب جایزه ویژه انجمن جهانی رسوب وفرسایش شدند

انجمن جهانی تحقیق در رسوب و فرسایش جایزه مقاله برتر سال 2012 خود در زمینه مطالعات هیدرولیک زیست محیطی را به دکتر حسین افضلی مهر، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشجوی وی راضیه مقبل اعطا کرد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) دکتر حسین افضلی مهر، عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به سرمایه گذاری بسیار زیاد برخی کشورها به منظور احیا، پایداری و به هنگام سازی آبراهه‌های طبیعی و رودخانه‌ها، برخورداری این آبراهه‌ها از پوشش گیاهی مناسب در بستر و دیواره‌ها را فرصتی به منظور شناسایی و تخمین سایر پارامترهای مرتبط و نیز برنامه ریزی و مدیریت منابع آب عنوان کرد.

وی با بیان این که دانشگاه صنعتی اصفهان در بخش توسعه مطالعات زیست محیطی در زمینه تعامل پوشش گیاهی، رسوب و ساختار جریان آشفته با ارائه شیوه‌هایی نوین ازپیشگامان این تحقیقات در جهان است، تصریح کرد: محققان دانشکده کشاورزی این دانشگاه، انجام تحقیقات متعددی در این حوزه را در دستور کار خود دارند.

افضلی مهر افزود: جذب آلاینده‌های زیست محیطی، کنترل انتقال رسوبات و مواد فرسایشی در مسیر آبراهه‌ها، جلوگیری از فرسایش خاک و کنترل حریم آبراهه‌ها از جمله مزایای وجود پوشش گیاهی در مسیر آبراهه‌هاست.

عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به تغییر رشد این پوشش‌های گیاهی بر مبنای فصول مختلف سال و تأثیر مستقیم آنها بر محاسبه ضریب زبری، سرعت و مقدار جریان آب تصریح کرد: برای نخستین بار تعامل پوشش گیاهی دیواره آبراهه‌ها و اثر گرادیان فشار با در نظر گرفتن مفاهیم لایه مرزی مورد مطالعه و بررسی محققان دانشگاه صنعتی اصفهان قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: جایزه بین‌المللی انجمن جهانی رسوب و فرسایش به دلیل نوآوری، مشارکت و پیشگامی در مطالعه تعامل ساختار جریان آشفته و پوشش گیاهی متراکم و ارائه روش‌های غیر سازه‌ای مبتنی بر کاربرد پارامترهای هیدرولیک زیست محیطی و کاهش هزینه‌های اجرایی در این بخش در سال 2012 به یکی از مقالات مرتبط با این حوزه اختصاص یافته است.

افضلی مهر با بیان بخشی از نتایج بدست آمده بر اساس این مقاله تصریح کرد: سرعت و تنش‌های رینولدز از مهمترین عوامل مؤثر در محاسبه انتقال رسوب و مقاومت جریان رودخانه‌ها هستند که بر این مبنا دیگر پارامترهای کلیدی در مدل‌های هیدرولیکی نیز برآورد شده و مورد بررسی قرار می گیرند.

 

وی ادامه داد: بر مبنای این مقاله و در یک مطالعه آزمایشگاهی با بهره گیری از جوانه‌های گندم در کف کانال، ساختار جریان آشفته به منظور شناخت تأثیر آن بر روی تغییرات سرعت، مؤلفه‌های آماری آشفتگی و نیز انتقال آلاینده‌ها برای نسبت‌های ظرافت کوچک مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند.

عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به امکان محاسبه بهینه سرعت برشی، مقاومت جریان آب و دیگر نیروهای وارد بر آبراهه‌های طبیعی و رودخانه‌ها با در نظر گرفتن مشخصات اکولوژیکی و مورفولوژیکی آنها و نیز با بهره گیری از کمی سازی پروفیل سرعت در نزدیکی بستر به شیوه قانون لگاریتمی اضافه کرد: برآورد مناسب دبی جریان و مدیریت و برنامه‌ریزی بهتر منابع آب از جمله نتایج ارزشمند بهره گیری از این شیوه بر مبنای مقاله مذکور خواهد بود.

جایزه ویژه انجمن جهانی رسوب و فرسایش همه ساله از سوی این انجمن به محققان و پژوهشگران برگزیده در حوزه مطالعات هیدرولیک زیست محیطی اعطا می‌شود.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید