دسترسی به مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در پایگاه سیویلیکا

مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی بهداشت، ایمنی و محیط  زیست سالم(HSE) در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.دومین کنفرانس ملی بهداشت، ایمنی و محیط  زیست سالم(HSE)  25 آبان 1391 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر ماهشهر برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس ۱۱۰عنوان مقاله تخصصی شامل ۷۳۹ صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده دردومین کنفرانس ملی بهداشت، ایمنی و محیط  زیست سالم(HSE)

بررسی حوادث شغلی ناشی ازفعالیت های ساختمانی درمراجعه کنندگان به اداره کارواموراجتماعی شهریزد۱۳۹۰-۱۳۸۹
ارائه مدل سنجش موفقیت مدیریت ایمنی و حوادث درمجاری عرضه فراورده های نفتی مطابق با نظام HSE
Application of EFD for Health, Safety and Environment (HSE) Sections
راهی مطمئن برای حفظ سلامت محیط زیست CO2EOR
ازدیاد برداشت متان با تزریق CO2 راهی مطمئن برای کاهش گرمایش جهانی
بررسی CCS و وضوعیت آن درجهان
بررسی انواع پسماندهای صنعتی و غیرصنعتی و طبقه بندی آنها درواحدهای شماره -۱و۲ بهره برداری و نمکزدایی بی بی حکیمه
ارزیابی کمی ریسک دریک خط لوله انتقال نفت خام
آنالیز موردی نرم افزارهای ارزیابی ریسک حوادث فرآیندی PHAST RISK و SHEPHERD
کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP درتکنیک SWOT مطالعه موردی
تخمین یدپرتوزای بدن براثرسوانح هستهای و آلودگی پرتوی هوا
نگاهی به واحدتولیدPET پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری پتروشیمی شهیدتندگویان ماهشهرازدیدگاه مدیریت PSM مدیریت ایمنی فرایند
تاثیر میدان مغناطیسی با شدتهای متفاوت درکنار سود درحذف سختی
بررسی استفاده از روش بیوجذب برای کاهش فلزات سنگین
کاربرد روش ویلیام فاین درشناسایی و طبقه بندی ریسک های ایجاد شده ازدکلهای ولتاژ بالا درمناطق شهری
شناسایی و ارزیابی ریسک به روش آنالیز ایمنی شغل دریک صنعت چرم سازی
بررسی و ارزیابی زیست محیطی پارامترهای هوای پاک درسایت چهارمنطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر
تعیین سطح یکپارچگی ایمنی دریک واحد تولیدهیدروژن با استفاده از روش آنالیز لایه های حفاظتی
بررسی و ارزیابی وضعیت آلاینده های هوای شرکت فولاد آذربایجان
بررسی میزان آلاینده های خروجی از اگزوز اتومبیل های شهرکرمانشاه و تاثیر آن برسلامت انسان
اثرات میدانهای الکترومغناطیسی برسلامت انسانها
بررسی انتشارو پراکنش محیطی آلاینده های خروجی ازدودکشهای نیروگاه سیکل ترکیبی خوی
بررسی اثرات زیست محیطی نیروگاه زمین گرمایی
ارائه راهکاری جامع برای کاهش حوادث درصنعت ساختمان سازی
مدیریت پسماندهای بیمارستانی دربیمارستان صنایع پتروشیمی بندرماهشهر
بررسی آلودگی صوتی درنقاط پرتردد شهرماهشهر و ارایه راهکارهایی درجهت کاهش آن
بررسی آلودگیها و روشهای تصفیه فاضلابهای صنعتی ناشی از فعالیت کشتارگاه ها
بررسی و سنجش آلاینده های هوای ناشی ازفعالیت کارخانجات سیمان مطالعه موردی کارخانه سیمان نی ریز
ارزیابی ریسک زیست میحطی حمل و نقل جاده ای فراورده های نفتی مطالعه موردی: منطقه رودسر
مطالعه موردی استخراج فنل از آبها و پسابهای صنعتی
نگرش نوین به مقوله شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک درسازمان با روش تجزیه و تحلیل گروهی ریسک (Group Risk Analysis)
نرم افزار محاسبه بررسی تجزیه و تحلیل حوادث شغلی
نگرشهای سنتی و نوین مدیریت به مقوله ایمنی و فاکتورهایموثردرنهادینه کردن فرهنگ ایمنی درسازمان
بررسی پدیده تشکیل هیدرات درواحدهای گازی و موارد ایمنی مربوط به آن
بررسی تولید و مصرف مهمترین سوختهای زیستی مایع بیواتانول و بیودیزل و تاثیرات زیست محیطی آنها
تحلیل نقش نهضت سوادآموزی درتوسعه زیست محیطی روستاهای استان گیلان
ارزیابی ریسک براساس شناسایی خطرات Hazid درایستگاه تقویت فشارگاز جزیره سیری
Comparison of application of HSE in Offshore Oil and Gas by producing schedule
Evaluation of HSE management – guidelines for working together in a oil and gas industries
ایمنی درحمل و نقل دریایی و اقدامات مرتبط با کالاهای خطرناک و گمشده دردریا
مدیریت کنترل حوادث و تاثیر انجام تحلیل صحیح حوادث برتولید
داده کاوی آسیبهای جسمی و روحی روانی استفاده ناصحیح از اینترنت
ارزیابی کمی ریسک درواحد PVC پتروشیمی بندرامام خمینی
فرایند ارزیابی کمی ریسک QRA
کاهش اثرات زیست تخریبی بطریهای بازیافتی PET با استفاده از تکنیک اکستروژن واکنشی – توسعه زنجیر
ارزیابی روشنایی موضعی با دیدگاه اقتصادی و کاربردی درشرکت توزیع نیروی برق غرب استان تهران استان البرز
بررسی معادلات حاکم برفرایند شیمیایی انعقاد و لخته سازی مورد استفاده درتصفیه پساب های صنعتی
مطالعه خطرات ناشی ازوجود ترکیبات NO3- درآب آشامیدنی و بررسی روشهای حذف آن
مدیریت بحران درواحدهای صنعتی
شناسایی مخاطرات ایمنی بهداشت و زیست محیطی منابع روشناییی مصنوعی رایج درکشور و ارایه راهکارهای حذف کننده کنترلی یا پیشگیرانه ایمنی بهداشت و زیست محیطی مرتبط جهت بهره برداری بهینه
بررسی تغییرات شرایط دمایی بربازیابی خواص گرید بطری ازPET بازیافت شده
پدیده گردوخاک روشهای پیشگیری کنترل و اثرات آن برتولیدات کشاورزی و دامی با تاکید براستان خوزستان
بررسی توجیه پذیری هزینه درکنترل خسارات ناشی ازحوادث با استفاده ازروش ویلیام فاین
A Total Survey Upon L-Histidine Complexes of Some Toxic Metal Ions(As(III), Cd(II), and Hg(I)) In DMSO-Water Mixtures
Risk Assessment Based on Maintenance in Fajr Petrochemical Company
بررسی روشهای ارزیابی ریسک و ریسکهای موجوددرخطوط انتقال گاز
آلاینده های هوای داخلی ساختمان و راه کارهای مقابله با آن
بررسی مهمترین عوامل مخاطره آمیز درحین جوشکاری و روشهای پیشگیری از آن
راهکار۵ ارتقای کارایی سیلیکاژل و محفظه تنفسی ترانسفورماتورهای روغنی شبکه توزیع نیروی برق با دیدگاه HSE فنی و اقتصادی
مخاطرات ایمنی و بهداشتی منابع روشنایی مصنوعی رایج درکشور
بکارگیری آموزش و فرهنگ ایمنی درمدیریت بحران بمنظور کاهش خطرپذیری
طراحی سیستم هوشمند کنترل فازی واحدجذف سولفیدهیدروژن ازگازترش جهت جلوگیری ازآلودگی محیط زیست
کاهش میزان فلرینگ به منظور جلوگیری ازآلودگی محیط زیست مطالعه موردی یک پالایشگاه گازی
مدیریت ریسک واحدPTA پتروشیمی شهیدتندگویان به منظور تدوین برنامه واکنش درشرایط اضطراری
ارزیابی ریسک حلقه گمشده درمدیریتکارای ریسک
بررسی اثرات تصفیه بیولوژیکی درمحیط پسماند ها و فاضلابهای شهری تاکید برمحیط زیست شهری
توجیه پذیری هزینهدرکنترل خسارات ناشی ازحوادث با استفاده ازروش ویلیام فاین
تکنیکهای شناسایی خطر و ارزیابی انواع ریسک درپروژه های عمرانی
اجرای قوانین و خط مشی های مدیریت ریسک درنظام مدیریت HSE
مدیریت کاربا مواد شیمیایی خطرناک مطالعه موردی پتروشیمی اراک
On the Possible Flotation of Sarcheshmeh Copper Ore Using Rhamnolipid Biosurfactants: A Statistical Approach
Reducing the Ash Content in Raw Coal by Using Acids and Bases, as the HSE Process
A Complete survey Upon The Behavior of Photocatalytic Active ZrO2 Surfaces by Thermal Spraying of Nanopowders For Controlling the Content of Some Environmental Pollutants
کاربرد روش ارزیابی ریسک خطی درجانمایی تجهیزات با استفاده ازتحلیل میزان بحرانی بودن آنها درصنایع مختلف
آنالیز بحرانی اولویت بندی تجهیزات موجود درصنایع نفت و گاز به روش AHP ودلفی
بررسی دلایل بالابودن میزان COD حوضچه پساب مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا و راه کارهای کاهش این آلودگی
کنترل آب درداخل تونلها و فضاهای امن زیرزمینی و طریق ضدآب کردن آنها
بررسی شیوع اختلالات عضلانی اسکلتی مرتبط با کارکارگران
کاربرد استراتژیک های مدیریتی HSE درمدیریت سبز ونقش آن درفعالیت های بحرانی
Safety Science and Engineering of Emergency Management System Based on the Theory of Risk Management
ایمنی حفاظت بهداشتکاردربهره برداری ازجنگل
ایمن سازی مناطق دربرگیرنده عناصروتاسیسات و تجهیزات شرکت ملی پخش فراورده های نفتی – نمونه موردی منطقه خراسان رضوی ناحیه مشهد
افزایش سلامت و ایمنی کارکنان واحدهای کلرالکالین پتروشیمی ازطریق حذف بخارات جیوه هوا با استفاده ازنانوذرات کربن – پلاتین
استفاده ازشبکه های عصبی مصنوعی برای مدلسازی بازماند کلر درسیستم های توزیع آب شهری
ارزیابی تاثیر فعالیت های ایمنی برافزایش بهره وری سازمانی
بررسی وضعیت ارگونومیک کیف و کوله پشتی دانش آموزان دختروپسر مقاطع مختلف تحصیلی
Tantalum Inhalation in a Mouse Model for the Understanding of Air-Suspended Particle Systematic Repercussion
A Survey Upon the Growth of GeC Thin Layers by Dual-Ion-Beam Sputtering Deposition
ایمنی و بازرسی فنی از واحدهای ذخیره سازشناور مواد نفتی (Floating Storage Unit)
بازرسی فنی و ایمنی واحدهای حفاری متحرک فراساحلی
ایمنی درهنگام عملات سوخت رسانی دریایی به شناورها
چالشهای بین المللی و منطقه ای درخصوص ایمنی برای حمل و نقل مواد شیمیایی کالای خطرناک
چگونگی کاربرد مدلهای سیستمی شناسایی خطر درصنایع نفت گازوپتروشیمی
کاربرد مدیریت بحران درمناطق شهری
معادن زیرزمینی HSE بررسی موردی یکی از معادن زغالسنگ
بررسی نقش برنامه واکنش اضطراری درمرحله مقابله مدیریت بحران
چگونگی ارایه آموزش ایمنی اثربخش درآزمایشگاه
اقدامات ایمنی درهنگام بارگیری و استفاده از مواد دیسپرسنت درمحیط زیست دریایی
روشی ساده برای اندازه گیری فلزات سمی آرسنیک وجیوه درخون کارگران صنعت نفت برپایه استخراج با ۱ بوتیل – ۳ متیل امیدازولیوم هگزا فلوروفسفات
بررسی پرتوهای مادون قرمز دراتاقهای کنترل سالن نورد شرکت فولاد اکسین خوزستان
بررسی ارتعاشات انسانی درایستگاه های کاری منطقه استند شرکت فولاد اکسین خوزستان
چگونگی انتخاب و کاربرد مدلهای سیستمی شناسایی خطردرصنایع نفت گازوپتروشیمی
Removal of muroxide from aqueous solution on activated carbon prepared from wood of citron tree: kinetics and isotherm study
ضرورت و نحوه تهیه HSE Plan پروژه ها
سنجش پراکنش بخارات اسید استیک درهوا محدوده شرکت پتروشیمی فن آوران
سنجش پراکنش بخارات آلاینده های آلی بنزن اتیل بنزن زایلن درهوا محدوده منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر
سنجش پراکنش بخارات آلاینده های آلی هگزان و فنل درهوا محدوده منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر
استفاده از فرآورده های حاصل ازتبدیل غیرمستقیم گاز طبیعی توسط فرآیند GTL با هدف بهینه سازی اقتصادی
نقش فرهنگ و آموزش ایمنی درکاهش حوادث
نظام یکپارچه HSE
 

 

http://www.callforpapers.ir

دومین کنفرانس ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست سالم(HSE)

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید