انتشار مجموعه مقالات دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت انرژی صنعتی در سیویلیکا

مجموعه مقالات دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت انرژی صنعتی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت انرژی صنعتی  23 آذر 1391 توسط شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. http://www.callforpapers.irhttp://www.callforpapers.ir

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 57عنوان مقاله تخصصی شامل 518 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده دردومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت انرژی صنعتی

افزايش بازده واحدهاي گازي نيروگاه نكا با خنك كاري به كمك آب عمق دريا
نقد خط مشي دولتي اجراي شبكه هوشمند در كشور
فرآيندها و ارزيابي مصرف انرژي شركت توزيع برق بيرجند
اثر هدفمندسازي يارانه ي حامل هاي انرژي بر اقتصاد ايران
برنامه جامع مميزي و مديريت انرژي تله‌هاي بخار شركت پالايش نفت تبريز
بهبود كاررايي انرژي در واحد گاز مايع از طريق انتگراسيون ساختار تراكم مجدد بخار با برج متان زدا
.نقش بازيافت حرارت تلف شده در كاهش مصرف انرژي شومينه
ساختمان هاي هوشمند انتخابي كارا در بهره وري انرژي
مطالعه آزمايشگاهي اثر دماي سيال خنك‌كننده بر عملكرد يك لوله گرمايي دو قطره با سيال عامل آب
سيستمهاي مديريت اطلاعات راه حلي موثر در مديريت انرژي
هزينه اتلاف انرژي ناشي از جرم گرفتگي در مبدل هاي پيش گرمكن واحد تقطير نفت خام، مطالعه موردي- پالايشگاه اصفهان
بررسي فرايند بازيابي اقتصادي روغن‌هاي پسماند خوراكي و توليد انرژي به شكل سوخت زيستي
مديريت انرژي در بهينه سازي فرآيند تصفيه اتان كارخانه الفين پتروشيمي اميركبير
مديريت انرژي در بهينه سازي فرآيند بخار سازي در كارخانه الفين پتروشيمي امير كبير
مديريت انرژي در بهينه سازي هيتر E-6111 جريان متان و كولر E-4013 جريان C3+ كارخانه الفين پتروشيمي امير كبير
توليد انرژي برق و آب شيرين توسط نيروگاه بخار بطور همزمان در سواحل خليج فارس
ارزيابي برنامه هاي استراتژي در پيشرفت صنعت گاز ايران
بررسي رابطه ميان درآمد و ميزان آلودگي ناشي از مصرف سوخت هاي فسيلي
تحليل مسير ساختار تغييرات قيمت بخش كشاورزي پس از حذف يارانه ي انرژي برق
تجزيه و تحليل گرايشات مصرف انرژي ايران در طي سالهاي 1389-1383
نقش انرژي در نزديك شدن ايران به كشورهاي عضو سازمان شانگهاي
مدل كمينه‏سازي سطح انرژي نيازمند رصد ساختاري جريان در رايزر به كمك فناوريPIV
تحليل اقتصادي ريسك و عدم قطعيت توليد برق با گاز فلر پالايشگاه
مديريت انرژي در بهينه سازي فرآيند جهت استفاده از انرژي اتلافي در UNIT-23 بمنظور پيشگرم اتان در UNIT-24 كارخانه الفين پتروشيمي امير كبير
بررسي ميزان انرژي توليدي ژنراتور ترموالكتريك در شهر تفرش و برآورد هزينه ها مقايسه با روشهاي ديگر توليد انرژي
تعيين پتانسيل و مديريت انرژي باد جهت احداث نيروگاه برق بادي در استان مركزي
مديريت انرژي در مبدل هاي حرارتي با استفاده از فناوري نانو
مميزي انرژي در مجتمع پتروشيمي خارگ
كاهش مصرف انرژي در كوره‌ها و بويلرها
بررسي استفاده از امولسيون آب-سوخت به منظور بهبود فرآيند احتراق سوخت مازوت
بهينه‌سازي مصرف انرژي و بهبود عملكرد كولرهاي هوائي 2E-101 و 2E-102 پالايشگاه نفت تهران
نقش شكل و ساختارترمينال باكس ترانسفورماتورها ي توزيع درحفظ و دوام IP ترمينال باكس
Heat Transfer between a Wavy and Flat Plates with Constant Wall Temperature
بررسي تأثيرعوامل جوي بر مصرف گاز طبيعي بخش خانگي /تجاري مطالعه موردي: شهركرد با رويكرد ميان مدت
جايابي بهينه ادوات FACTS به‌منظور مديريت تراكم در سيستم‌هاي قدرت با استفاده از NSGA-II
بررسي تاثيرات ناهم محوري بر مصرف انرژي در يك الكتروموتور
فرآيندها و ارزيابي مصرف انرژي شركت توزيع برق منطقه بهمن
ارائه مدل سنجش و راهكار بهبود عملكرد مديريت برونسپاري توزيع برق مطالعه موردي در شركت توزيع برق استان گيلان
ارزيابي اقتصادي ايجاد مسير كنارگذر در بخش خنك كننده ايستگاه تقويت فشار گاز جهت كاهش مصرف انرژي
تاثير مديريت انرژي كوره هاي صنعتي پالايشگاه گاز سرخون و قشم برمصرف انرژي
بهينه سازي مصرف انرژي كوره H- 702 پالايشگاه گاز سرخون وقشم به روش بازيافت انرژي
بازيافت حرارت از گازهاي خروجي هيترهاي ايستگاه تقليل فشار گاز
بررسي ميزان مصرف گاز طبيعي به نسبت توليد در مجتمعهاي توليد كننده آمونياك در ايران در پنج سال اخير
نفت و امنيت انرژي جمهوري اسلامي ايران
كاهش مصرف انرژي بخش جذب واحد تصفيه گاز جزيره سيري با نرم افزار Aspen Hysys
اصلاح شبكه مبدل حرارتي فرآيند فرمالدهيد با هدف كاهش مصرف انرژي
افزايش توليد هيدروژن به عنوان انرژي نو در فرآيند ريفرمينگ متان بوسيله ي چرخه شيميايي
بهينه سازي واحد بازيافت بنزن و تولوئن به روش تحليل اكسرژي
مطالعات برآورد بار ميان مدت و انرژي با تركيب روشهاي پيش بيني زمين مصرفي و روش مبتني بر تعميم براي برآورد ده ساله بار شهر سمنان
بررسي افزودن نيتروژن بر شرايط جداسازي دي اكسيد كربن به صورت يخ خشك در مخلوط دوتايي متان و دي اكسيد كربن با استفاده از معادله حالت
پيش بيني شرايط تشكيل يخ خشك در مخلوط دوتايي متان- دي اكسيد كربن با استفاده از معادلات حالت
مروري برعوامل موثر بركيلووات ساعت برتن سيمان
كاهش ميزان فلرينگ: مطالعه موردي يك پالايشگاه گازي
مديريت بهينه عملكرد شبكه هاي انتقال گاز
شبيه سازي برج پتليوك براي واحد خالص سازي 1و3بوتادين
افزايش راندمان چيلرهاي جذبي سه اثره جريان موازي با افزودن اجكتور
تأثير فلرينگ گازهاي سر چاهي منطقه نفتي گچساران بر ميزان نشر گاز متان به محيط(مطالعه موردي)
 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید