مجموعه مقالات همایش ملی شهر های مرزی و امنیت ؛ چالش ها و رهیافت ها در بانک مقالات کشور (سیویلیکا) نمایه سازی گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس ۳۵۰عنوان مقاله تخصصی شامل ۳۹۳۴ صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده درهمایش ملی شهر های مرزی و امنیت ؛ چالش ها و رهیافت ها

نقش مخاطرات محیطی در امنیت مرزی (مطالعه موردی زاهدان)
طراحی شبکه میله های مرزی هوشمند با قابلیت مانیتورینگ لحظه ای و تعقیب جابجائی ازمحل اولیه
بازارچه های شهرهای مرزی، دریچه ای به توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان
تحلیلی بر رابطه احساس امنیت شهروندان و عملکرد پلیس موردشناسی؛ کلانتری ۱۴ شهر زاهدان
مقایسه تطبیقی ساختار اقتصادی اشتغال در شهرستان های مرزی با غیر مرزی در استان کرمانشاه بر اساس ضریب مکانی(L.Q
توسعه پایدار مناطق مرزی؛ راهبرد اساسی حفظ امنیت مرزها
نقش بازارچه های مرزی در هدایت مهاجرت روستا- شهری (نمونه موردی بازارچه ی مرزی باشماق مریوان)
تحلیل قابلیت های توسعه شهرستان های مرزی استان کردستان درجهت توسعه همکاری های بین مرزی با کشورهای همسایه
تاثیر خشکسالی در امنیت مرزی منطقه سیستان طی سالهای ۱۹۹۸ الی۲۰۱۰
بررسی تعامل سران طوایف با نیروهای انتظامی _ امنیتی و تاثیر آن برامنیت استان سیستان و بلوچستان
نقش زیر ساخت داده مکانی (SDI)در مدیریت مناطق مرزی کشور
ارزیابی و بررسی چشم اندازهای گردشگری در شهرهای مرزی (مطالعه موردی: شهر مرزی درگز)
مهمترین منابع تنش زا سیاسی- امنیتی در روابط ایران و افغانستان
بررسی و تحلیل چالش های امنیتی مرزهای استان سیستان و بلوچستان
پیوندهای قومی در شهرهای مرزی با محوریت شهر مرزی چابهار
کاربردهای علوم زمین قانونی در تحقیقات جنایی نواحی مرزی
نقش و کارکرد عوارض ژئومورفولوژی در مسائل امنیتی و دفاعی کشور
سنجش کمی میزان توسعه یافتگی شهرستان های هم مرز با کشور عراق با استفاده از شاخص توسعه انسانی (HDI)
بررسی و تحلیل اثرات بازارچه های مرزی بر ساختار اقتصادی و اجتماعی شهرها(نمونه موردی؛ شهر جوانرود
بررسی چالشها و فرصتهای سرمایه گذاری در مناطق مرزی ایران مطالعات موردی (استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان)
مقایسه تطبیقی توریسم در مناطق آزاد چابهار و دبی
بررسی پدیده قاچاق مواد مخدر وضرورت مطالعات آمایشی منطقه مرزی ایران و افغانستان برپایه ایجاد چند ناحیه حایل بین مرزی
ارزیابی سطح توسعه اکولوژیکی سکونتگاههای روستایی با استفاده از مدل AHPمحدوده مورد مطالعه: حوزه روستایی اخترآباد شهرستان ملارد)
نقش بازارچه های مرزی در امنیت اقتصادی مناطق مرزی (مطالعه موردی: بازارچه مرزی شهرستان بیله سوار)
سازماندهی مرزهای ملی با رویکرد تحول در نظام شهری (نمونه موردی:استان خراسان رضوی)
نقش بازیگران در امنیت خلیج فارس و مرزهای جزایر سه گانه ایران با امارات عربی متحده
تحلیل اثرات اقتصاد دولتی بر سیستم اقتصادی شهرهای مرزی (مورد مطالعه: شهر سرابله)
نقش ژئوپلیتیکی شهرهای مرزی در توسعه گردشگری
منابع خارجی تهدید و تاثیرات آن بر امنیت در شهرهای مرزی جنوب شرق ایران
مدل سازی و مدیریت مکانی مواضع دیده بانی مرزی بر اساس اصول سیستم پدافند غیر عامل و سیستم های پردازش مکانی نمونه موردی:مدل سازی عبور و مرور مرزی
بررسی ضرورت ایجاد پلیس گردشگر ی درشهرهای توریستی با تاکید بر شهرهای مرزی کشور
تحلیل نگرش مردم نسبت به چالش ها و رهیافت های امنیتی و اقتصادی درشهرهای دارای بازارچه های مرزی : مورد آستارا
بررسی تغییرات دما و بارش با استفاده از مدل گردش عمومی جو، نمونه موردی استان سیستان و بلوچستان
تحلیل فضایی رابطه احساس امنیت و توسعه شهرهای مرزی (مطالعه موردی: شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی)
نقش مسائل فرهنگی در امنیت شهرهای مرزی استان سیستان و بلوچستان
بررسی نقش احساس امنیت در توسعه گردشگری نواحی مرزی (مطالعه موردی: شهرستان مرزی آستارا)
ارزیابی و تحلیل شاخص های ذهنی کیفیت زندگی در شهرهای مرزی(مطالعه موردی: شهر بندر ترکمن)
تحلیل رابطه بین توسعه روستایی و فاصله از شهر در منطقه مرزی زاهدان
بررسی مناسبات قومی – مذهبی در شهرهای مرزی (مطالعه موردی خراسان رضوی
بررسی امنیت محوری منابع آب در استان خراسان جنوبی
واکاوی ژئوپلیتیکی و جغرافیایی- سیاسی ناامنیهای دهه ۱۳۸۰ خورشیدی در جنوب شرق ایران
تقسیمات کشوری و نواحی مرزی
ژئوپلیتیک مواد مخدر وامنیت مرزهای شرقی
نگاه بومی به ابعاد مختلف امنیت ، راهگشای توسعه پایدار در مرزهای ایران
پایش امنیت مرزهای جغرافیایی غرب کشور از طریق تحلیل های فضایی درمحیطGIS مطالعه موردی:شهرستان پاوه)
فرهنگ رقیب و امنیت فرهنگی شهرهای مرزی جمهوری اسلامی ایران(مطالعه موردی: وهابیت و استان سیستان و بلوچستان
استقرار صنایع انرژی بر در سواحل جنوبی استان سیستان و بلوچستان وتاثیر آن بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و امنیتی شرق کشور
شهرهای مرزی و امنیت فرهنگی
مرز درخدمت توسعه اجتماعات محلی، رویکردی پایدار در امنیت مناطق مرزی ایران
بهره گیری از تلفیق تکنولوژیهای مبتنی برSensor Web و GIS به منظور کنترل بهینه مرزها و شهرهای مرزی با اهداف چندگانه
بررسی نقش استراتژی های طراحی محیطی در کاهش وقوع جرم و جنایت و افزایش امنیت در شهر های مرزی
بررسی نقش و کارکرد اقتصادی مرز استان خراسان رضوی با افغانستان وتأثیر آن بر امنیت مرزی استان
شهرهای مرزی و امنیت اجتماعی
حضور اتباع بیگانه در شهرهای مرزی و چالشهای هویتی – تابعیتی وامنیت سازی
مولفه های مدرن و امنیت در بلوچستان
مدل بررسی و تحلیل گذار پدیده های اجتماعی و سیاسی به تهدیدات امنیتی در استان سیستان و بلوچستان
امنیت شهرهای مرزی سواحل خلیج فارس
نقش سرمایه گذاری و اشتغال در امنیت و اقتصاد شهرهای مرزی مطالعه موردی: شهر سومار استان کرمانشاه
مطالعه و بررسی جابه جایی سرمایه از شهرهای مرزی و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن
درآمدی بر آسیب پذیری قومی امنیت مرزی جمهوری اسلامی ایران
اثرات پولشویی بر امنیت اقتصادی مناطق مرزی کشورمطالعه موردی؛ سیستان و بلوچستان
بررسی وتحلیل جایگاه مناسبات قومی درشهرهای مرزی به عنوان یک مؤلفه در هویت ملی
تاثیر موقعیت ژئوپولتیکی بندر کنارک و سواحل آن بر امنیت جنوب شرق کشور
انسداد مرزهای جنوب شرق کشور و فرآیندهای ژئومورفولوژیکی
بررسی تاثیر واردات بر فرهنگ شهرستان مرزی پیرانشهر
بررسی تاثیر حضور اتباع خارجی بر تغییرات فرهنگی شهرهای مرزی (محدوده مورد مطالعه: شهرستان مریوان، استان کردستان)
بررسی عوامل موثر و تأثیر گذار درهم گرایی قومیت ها با تأکید بر ساختارامنیت کشور ایران
بررسی عوامل موثر بر قاچاق در شهرهای مرزی
بازارچه های مرزی و مکانیابی نامناسب آنها در شهرها (مورد : بازارچه مرزی شهر پاوه
بررسی برخی پارامترهای تعیین کننده کیفیت آب در ذخایر مرزی آب شرب منطقه سیستان (چاه نیمه شماره یک) و مقایسه آنها با استانداردهای موجود جهت پایش سلامت آب
تحلیل چالشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستانهای مرزی درراستای سند چشمانداز ۱۴۰۴ با تاکید بر امنیت(مطالعه موردی شهرستان نهبندان در استان خراسان جنوبی
نقش اقوام و طوایف در استان سیستان و بلوچستان و تاثیر آنها بر ایجاد امنیت پایدار در منطقه
پیامدهای امنیتی قاچاق کالا در مناطق مرزی
استراتژی سرمای هگذاری در استان سیستان و بلوچستان با رویکرد امنیت در چشم انداز ۱۴۰۴
تمایز منطقه ای در توسعه بازار کار شهرهای مرزی
پدیده قاچاق کالا و تأثیر آن بر امنیت شهرهای مرزی
مدارا و امنیت اجتماعی
بررسی نقش اعتماد مردم به نهادهای نظم و قانون و تاثیر آنها بر میزان امنیت اجتماعی نقاط مرزی ( مطالعه موردی: شهرستان مرزی بازرگان استان آذربایجان غربی
کنترل مرز و معیشت مرزنشینان (مطالعه موردی مرز استان اردبیل با کشور آذربایجان
رابطه بین امنیت اجتماعی و عوامل جغرافیایی
بررسی رابطه ی بین رفتارهای جنسی و رسانه های ارتباطی (اینترنت،ماهواره و تلفن همراه)در نوجوانان شهر مرزی زاهدان
ضرورت پایش تغییرات رود های مرزی مطالعه موردی : رودخانه ارس(حوضه دوزال
نقش اشتغالزایی و سرمایه گذاریهای دولتی در تثبیت جمعیت مناطق مرزی (مطالعه موردی شهرستانهای مرزی استان خراسان جنوبی
تبیین ژئوپلیتیک بحران ناحیه ای(مطالعه موردی: جنوب شرق کشور)
فرصتها و چالشهای بخش گردشگری در شهرهای مرزی استان ایلام
نقش فرم های مورفولوژیکی زمین در امنیت شهرهای مرزی (میرجاوه تا جالق
بررسی اثرات اقتصادی قاچاق کالا بر شهرهای مرزی مطالعه موردی ؛ شهر مریوان، استان کردستان
افزایش امنیت و کنترل در مرزها با بهره گیری از پرنده های بدون سرنشین(پهپاد UAV در نیروی انتظامی و یگان های مرزبانی
نگاهی بر تجارب کشورهای موفق جهان در مقابله با خشکسالی: آموزه هایی برای دستیابی به توسعه و امنیت پایدار در استان های کویری جنوب شرق کشور
نقش امنیت در توسعه گردشگری زابل
بررسی چالش ها و فرصتهای امنیتی در مرزهای شرقی
تعلق خاطر به مکان عنصری مهم در ارتقاء امنیت شهرهای مرزی
تمهیدات پدافند غیر عامل درشهر زاهدان
تحلیلی بر جمعیت شناختی مناطق مرزی و اثرات آن بر امنیت پایدار
کاربرد فناوریGISدر پیشگیری ازجرم وتوسعه فضای امنیتی شهر (نمونه موردی: شهرزاهدان
توسعه و امنیت دو بازوی برنامه ریزی توسعه ی شهرهای مرزی نمونه ی موردی: خرمشهر و آبادان، خوزستان
نحوه استقرار سکونتگاههای انسانی و تاثیر آن بر شکل گیری و گسترش مبادلات غیر رسمی در نواحی مرزی(مطالعه موردی : شهرستانهای مریوان،سروآباد)
نقش صنعت گردشگری در توسعه استان سیستان و بلوچستان با استفاده از مدل های برنامه ریزی (مدل باتلرButler Modelو سواتSWOT)
ارزیابی توان های توپوگرافیک در تدوین راهبردهای بهینه پدافند غیرعامل برای شهرهای مرزی( مطالعه موردی: شهر زاوین در نوار مرزی ایران و ترکمنستان، استان خراسان رضوی
رابطه امنیت و توسعه گردشگری روستایی (مطالعه موردی منطقه مرزی اورامانات استان کرمانشاه)
مبانی نظری و دیدگاه های تئوریک در امنیت و توسعه شهرهای مرزی
ژئوپلتیک استان های مرزی و تاثیر آن بر مشارکت سیاسی مرزنشینان(مطالعه موردی مشارکت انتخاباتی در استان مرزی آذربایجان غربی در انتخابات ریاست جمهوری
سنجش میزان رضایت ساکنان از کیفیت زندگی و تاثیر آن بر امنیت مناطق مرزی: مطالعه موردی بخش سیه رود شهرستان جلفا
بررسی نقش نظام سیاسی در آرایش فضایی مکانی شهرهای ایران (با تأکید بر شهرهای مرزی
بررسی چالشهاوفرصت های موجوددرشهرهای مرزی با مدل سازی سیستم های پویا
امنیت کارا با اتکا به ظرفیت های درونی و بومیمحلات درشهرهای مرزی
حقوق شهروندی و نقش آن درنظم و امنیت شهرهای مرزی
نقش پدیده مهاجرت درامنیت استان سیستان و بلوچستان
چالشها و راهکارهای توسعه امنیت پایداردراستان سیستان و بلوچستان
عوامل ژئوپلیتیکی و امنیت شهرهای مرزی مطالعه وضعیت ژئوپلیتیک خلیج فارس و دریای مازندران
بازارچه های مرزی و نقش آنها درتوسعه ی امنیت استان سیستان و بلوچستان
رابطه مناسبات قومی درتوسعه بحرانهای اجتماعی
بسترسازی امنیت گردشگری دراستان سیستان و بلوچستان
بررسی چالشهای اقتصادی قاچاق کالا و ارز درمناطق مرزی
بررسی ریشه ها و علل بروز معضل قاچاق در شهر های مرزی
بررسی چالشهاوفرصت های گردشگری درنواحی مرزی مطالعه موردی نواحی ساحلی نایبند شهرستان کنگان
بررسی و تحلیل عمده ترین چالشهای امنیتی مرزهای استان سیستان و بلوچستان
بررسی کانونهای جرم خیز ازطریق GIS
عوامل موثر بر قاچاق در شهرهای مرزی )انسان.اشیاء.کالا(
پدافند غیرعامل درشهرهای مرزی
نقش رسانه ها درامنیت شهرهای مرزی
سازماندهی استعماری فضا زیربنای ناامنی درشرق ایران
ارزیابی پتانسیل ها و تنگناهای گردشگری شهرهای مرزی مطالعه موردی شهرستان زابل
نقش بازارچه های مرزی درامنیت مناطق مرزی نمونه موردمطالعه بازارچه اینچه برون دراستان گلستان
تحلیل برگردشگری مذهبی درشهرستان مرزی مهران قابلیت ها و راهبردهای آن با بهره گیری از تکنیک SWOT
نقش بازارچه های مرزی درتوسعه امنیت نمونه موردی:بازارچه مرزی مهران
گردشگری و نقش آن درامنیت و توسعه شهرهای مرزی مورد شناسی :شهرستان بانه
نقش جغرافیای اقتصادی برامنیت شهری با تاکید برکارآفرینی مستقل بررسی موردی منطقه آزاد چابهار
نگاهی به قاچاق کالا و تاثیر آن برامنیت اجتماعی ـ اقتصادی دراستان سیستان و بلوچستان
امکان سنجی قابلیت های گردشگری درشهر مرزی بیله سوار با استفاده از مدل SWOT
بررسی نقش مطبوعات و رسانه ها درتصویرسازی از مقاصد گردشگری مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان
نیروی انتظامی و امنیت درشهرهای مرزی
نقش بازارچه های مرزی درتوسعه امنیت شهرزابل
بررسی اثرات گردشگری درمناطق مرزی مطالعه موردی شهرستان سراوان
نقش امنیت درتوسعه پایدارگردشگری شهرهای مرزی مطالعه موردی شهرستان زابل
تاثیر آلاینده های زیست محیطی برفضاهای شهری و بروز آسیب ها و ناهنجاریهای اجتماعی با رویکرد توسعه پایدار
توسعه گردشگری و راهکارهایی برای امنیت اجتماعی مطالعه موردی: شهرستان سمیرم
فعالیت های مشترک اقتصادی و نقش آن درامنیت مرزها نمونه موردی استان سیستان و بلوچستان
ارزیابی موانع توسعه گردشگری درمناطق آزاد تجاری با استفاده ازمدل SWOT نمونه موردی جزیره قشم
قاچاق چالش ها و راهکارها درایران
تدوین راهبردهای توسعه منطقه ای درشهرهای مرزی با استفاده ازمدل SOWT مطالعه موردی شهرهای مرزی استان خراسان رضوی
بررسی چالشها و فرصت های گردشگری درشهرهای مرزیمطالعه موردی شهرزابل
نقش بازارچه های مرزی درتوسعه امنیت
توسعه گردشگری درشهرهای مرزی مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان
مقایسه توزیع درآمد استان سیستان و بلوچستان با کل کشور درسالهای ۱۳۸۸-۱۳۶۸
بررسی تاثیر مناسبات قومی مرزنشینان برامنیت اجتماعی و ملی
ارزیابی سطح توسعه اجتماعی سکونتگاه های روستایی با استفاده از مدل AHP محدوده مورد مطالعه حوزه روستایی اخترآباد شهرستان ملارد
ارزیابی سطح توسعه اقتصادی سکونتگاه های روستایی با استفاده ازمدل Ahp محدوده مورد مطالعه حوزه روستایی اخترآباد شهرستان ملارد
نقش گردشگری ساحلی و ایجادبازارچه های مرزیدرتوسعه شهرهای مرزی مطالعه موردی شهرآستارا
امکان سنجی توسعه ی پایدارگردشگری درشهرزابل با استفاده از مدل SOWT
بررسی نقش بازارچه های مرزی درتوسعه گردشگری تجاری و ایجاد امنیت مرزی موردمطالعه بازارچه های مرزی استان بوشهر
بررسی سطح ناپاکی رسوب خلیج گواتربه فلزات سنگین درمرزهای جنوب شرقی ایران
توانمندسازی شهرهای مرزی درتحقق توسعه پایداراجتماعی
کاربرد برنامه ریزی شهری درمدیریت بحران شهرهای مرزی با تاکید برقومیت گرایی مطالعهموردی شهرستان سراوان
نقش مشارکت روستاییان حشردرتوسعه پایدارشهرهای مرزی منطقه موردمطالعه سیستان
بررسی تاثیر متقابل ژئوپلیتیک مرزی و قومیت دردوکشور ایران وترکمنستان با تاکید براهمیت سوق الجیشی مرز اینچه برون
بررسی کارکرد بین المللی مرزی ایران و عراق با تاکید برمباحث قومی و ژئوپلیتیکی استان خوزستان
اکوتوریسم دراستان سیستان و بلوچستان
شناسایی عوامل موثربرگسترش وجلب توریست درشهرهای مرزی استان سیستان و بلوچستان
تدوین استراتژی توسعه اقتصادی شهرهای مرزی با استفاده از مدل SWOT مطالعات موردی شهرهای مرزی شرق کشور
بررسی نقش دولت درمدیریت و توسعه شهرهای مرزی نمونه موردی شهرمرزی سقز
بررسی وضعیت امنیت جانی و روانی زنان مناطق مرزی استان کرمانشاه
مرزوامنیت اجتماعی و انسانی درشهرهای مرزی
بررسی مسائل شهرهای مرزی براساس سندچشم انداز بیست ساله کشور:نگاهی به مسائل قومی و سیاست های منطقه ای مرتبط با مناطق مرزی
رویکرد ژئوپلیتیک به شرق ایران و ارائه الگوهای مناسب تعامل شهرهای مرزی و امنیت انتظامی نمونه موردی مرزهای سیستان و بلوچستان
مرز امنیت و راهکارهای ایجاد امنیت درمرزها
وضعیت اقتصادی مرزنشینان دردوسوی مرز ایران و افغانستان
تاثیر جغرافیا برامنیت داخلی شهرهای مرزی درجنگ عراق علیه ایران
پیامدهای ژئوپلتیکی ـ امنیتی تغییربستررودخانه های مرزی شمال شرق کشور مطالعه موردی رودخانه مرزی هریرود
بررسی تاثیرات اقتصادی بازارچه های مرزی درتوسعه مناطق مرزی مورد نمونه بازارچه های مرزی جلفا و نوردوز
بررسی نقش کارکردی رسانه ها درایجاد و برقراری امنیت شهرهای مرزی با تاکید برشهرهای مرزی جنوب شرق ایران
پدافند غیرعامل دربافت شهری رهیافت ارتقاء امنیتی شهرهای مرزی
بررسی ساختاراجتماعی شهرهای مرزی با رویکرد به امنیت اجتماعی نمونه موردی شهرمرزی جلفا
توسعه پایداردرشهرهای مرزی نمونه موردی شهرسردشت
الگویی نوین برای مبارزه با قاچاق درراستای ایجادهمبستگی بین سیستم کنترل مرزی و مرزنشینان مورد شهرستان سردشت ـ آذربایجان غربی
بررسی عوامل موثربرقاچاق درشهرهای مرزی نمونه موردی شهرپاوه
تاثیرات ساختارو مدیریت پلیس درمبارزه با قاچاق کالا
مرزوتاثیر آن براقتصادمرزنشینان
بررسی چالشها و فرصت های گردشگری درشهرهای مرزیمطالعه موردی منطقه آزاد چابهار
تاثیر مرزبرامنیت و اقتصاد:مطالعه موردی شهرستان سرپل زهاب
بررسی مطالعه ظرفیت شناسی و محدودیت های توسعه گردشگری درشهر زابل
بررسی میزان دینداری و تاثیر آن بربزهکاری مطالعه موردی شهری مرزی زابل
بررسی میزان نقش قوم بلوچ درامنیت مرزهای جنوب شرقی ایران
شهرهای مرزی و مسائل امنیتی و انتظامی
نقش و جایگاه جاذبه های فرهنگی و تاریخی شهربوشهر درجذب توریست
تحلیلی برامنیت اجتماعی و فرهنگی گردشگران خارجی درشهر اصفهان مطالعه تطبیقی مناطق ۱۴و۳
هیرمند مهمترین عامل زمینه سازاختلاف میان ایران و افغانستان
ایجادبازارچه مرزی پشتوانه توسعه و راهی برای جلوگیری ازقاچاق کالا مطالعه موردی شهرستان لامرد فارس
بررسی امنیت و تاثیرات آن درشهرهای مرزی مطالعه موردی شهرزابل
بررسی اهمیت امنیت اجتماعی درشهرهای مرزی مطالعه موردی شهرستان زهک
بررسی عوامل موثربرقاچاق درشهرهای مرزی
نقش ساختارهندسی کوچه ها و خیابان ها از دیدگاه امنیتی درشهرهای تحت خطربیگانگان
شهرهای مرزی امن پشتوانه ترویج گردشگری شهری نوین
نقش عوامل اقتصادی درایجاد امنیت پایدارمناطق مرزی با تاکید براستان سیستان و بلوچستان
بررسی نقش تحولات اقتصادی مناطق مرزی دربرقراری نظم و امنیت پایدار مرزها مطالعه موردی بازارچه مرزی
مرزوامنیت اجتماعی شهرهای مرزی
نقش رسانههای جمعی درامنیت شهرهای مرزی
چالشها و فرصت های گردشگری درشهرهای مرزی
پهنه بندی مناطق مرزی استان اردبیل با استفاده از شاخص دمای موثر با رویکرد جذب توریسم های خارجی
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثربرامنیت درشهرهای مرزی با تکنیکهای TOPSIS,AHP
پویشی درتقسیمات کشوری مناطق مرزی مطالعه موردی استانهای مرزی شرق کشور
قاچاق کالا و اثرات اجتماعی ـ اقتصادی آن برنظام های اجتماعی
بررسی تحولات جمعیتی شهرهای کوچک درمرزهای شرقی ایران طی سالهای ۱۳۳۵-۱۳۸۵
برنامه ریزی و توسعه توریسم و نقش آن درامنیت و توسعه شهرهای مرزی مورد منطقه اورامانات با استفاده ازمدل راهبردی swot و فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP
گردشگری فرهنگی استان سیستان و بلوچستان با تکیه برآئین ها و موسیقی محلی
مهاجرت شهرنشینی و عدم آسایش اقلیمی مناطق مرزی مطالعه موردی زاهدان
تحلیل و بررسی بازتاب فضایی کارکرد مرزها برشهرهای پیرامون مطالعه موردی شهرستان مرزی سردشت
کارکرد توپونیمی درمنازعات ژئوپلیتیک مطالعه موردی خلیج فارس
بررسی عوامل موثربرشکل گیری اقتصادغیررسمی قاچاق درشهرهای مرزی مطالعه موردی شهرمرزی سردشت
بررسی وتحلیل مولفه های موثربرامنیت پایداردرشهرهای مرزی
بررسی نقش بازارچه های مرزی درتامین معیشت و اقتصادمرزنشینان مطالعه موردی بازارچه های مرزی استان سیستان و بلوچستان
توانمندی ها و جاذبه های گردشگری منطقه سیستان راهی برای توسعه گردشگری منطقه
تجزیه و تحلیل چالشهای امنیتی درمناطق مرزی ایران و پاکستان
سلامت جسمی و امنیت غذایی مردم مرزهای شرقی کشور ایران
چالشهای فرهنگی استان سیستان و بلوچستان درارتباط با دو کشورافغانستان و پاکستان
نقش بازارچه های مرزی درتوسعه امنیت
تاثیر پدافند غیرعامل برامنیت مرزی
تبیین الزامات امنیت پایداردرشهرهای مرزی براساس شاخصهای توسعه پایدارشهری مطالعه موردی استانهای شرقی کشور
بررسی و تحلیل اثرات بازارچه های مرزی بربرخی متغیرهای کلان اقتصادی مطالعه موردی بازارچه مرزی سردشت
تحلیل نقش بازارچه های مرزی درامنیت و توسعه پایدار مناطق مجاورمطالعه موردی بازارچه مرزی سردشت
اجرایی کردن اصل معطل مانده اصل ۴۸ قانون اساسی و حل بحران مشارکت سیاس یدرمورد حقوق قوم بلوچ عامل امنیت و انسجام ملی
مبانی نظری و دیدگاه های تئوریک درامنیت و توسعه شهرهای مرزی
مدیریت یکپارچه شهری ونقش آن درشناخت مسائل زیست محیطی شرق کشور باتاکید برتوسعه پایدارشهری
شهرهای مرزی و مسائل اجتماعی
ادراک گردشگران از بسترهای سیاسی و اقتصادی توسعه گردشگری درشهرستان مرزی پیرانشهر
بررسی نقش سیستم اطلاعات جغرافیایی درافزایش امنیت مرزوشهرهای مرزی
بررسی کارکردشهرهای مرزی و نقش آن برگسترش امنیت مناطق مرزی
بررسی راهکارهای توسعه امنیت پایداردراستان سیستان و بلوچستان
تاثیر اجرای پروژه های شهری برامنیت شهرهای مرزی وکارکردهای اجتماعی و اقتصادی آن نمونه ی موردی:ساماندهی و زیباسازی ورودی دارخوین منطقه ی مرزی آبادان خوزستان
بررسی نقش گردشگری درتوسعه با تاکید برشهر پیرانشهر
ارزیابی شرایط اقلیم آسایشی شهر آبادان درجهت توسعه گردشگری
اکوتوریسم پایدار:مطالعه موردی شهرستان خرمشهر
نقش بازارچه های مرزی درتوسعه روستایی مناطق مرزی مطالعه موردی بازارچه مرزی مهران
تاملی برنقش آموزش رسانه ای درتامین امنیت اجتماعی
تاثیرات ناامنی مرزهای کشوری برتوسعه شهرهای مرزی نمونه موردی مرز ایران و افغانستان
آمایش امنیتی جغرافیایی مرز و پردازش آن درمحیط سیستم اطلاعات جغرافیا GIS
جامعه شناسی ناامنی اجتماعی درسیستان و بلوچستان ریشه ها و راهکارها
پیشگیری ازقاچاق مشروبات الکلی با تمرکز برشهرهای مرزی
تاثیر هدفمندی یارانه ها برقاچاق کالا با تاکید برمرزهای استان سیستان و بلوچستان
بررسی وضعیت شهرنشینی دراستان مرکزی کرمانشاه
بازارهای مرزی و نقش شهروندان درتامین امنیت شهرهای مرزی با تاکیدبرسرمایه اجتماعی و مشارکت
امکان سنجی توسعه گردشگری درشهرمرزی بانه درچارچوب مدل استراتژیک Swot
تاثیرسیاستهای توسعه شهری برامنیت باتاکیدبرسیستان وبلوچستان
پدافندغیرعامل درشهرها راهکاری جهت کاهش خطرپذیری دربرابر سوانح
بررسی و شناسایی عوامل موثربرقاچاق کالا درشهرستان سردشت
بازتابهای فضایی ـ کارکردی بازارچه های مرزی براقتصادوامنیت پسکرانه های شهری و روستایی ایران
نقش تعاونیهای صنایع دستی درتوسعه کارآفرینی و امنیت شهرهای مرزی ایران
رابطه مناسبات قومی و امنیت دراستان سیستان وبلوچستان
کاربرد پدافند غیرعامل درشهرهای مرزی
بررسی چالشها و فرصت های گردشگری درشهرهای مرزی نمونه موردی شهرستان پاوه
نقش توسعه و اقتصاددرافزایش نظم و امنیت شهرهای مرزی
بررسی زمینه های موثردرتهدیدات محیطی برامنیت انسانی منطقه سیستان
بررسی عوامل موثربرقاچاق کالا درشهرهای مرزی
مطالعه قابلیت هاوتنگناهای توسعه پایدارتوریسم روستایی درنواحی مرزی محدوده موردمطالعه شهرستان دهلران
بررسی و ارزیابی موانع و تنگناهای سرمایه گذاری درشهرهای مرزی مطالعه موردی منطقه سیستان
بررسی و ارزیابی بازارچه های مرزی و نقش آن درامنیت شهرهای مرزی مطالعه موردی بازارچه مرزی میلک سیستان
جایگاه ملاحظات پدافندغیرعامل دردستیابی به توسعه پایدارشهری با تاکید برمناطق مرزی
عوامل ژئوپلیتیکی موثربرامنیت مرزی و بررسی ریشه های تهدید با تاکیدبرمرزشرقی ایران و افغانستان و پاکستان
شناخت عوامل موثردرایجاد فضاهای امن شهری و ارتقا امنیت کالبدی با رویکرد CPTED مورد مطالعه بافت فرسوده اطراف بازارزابل
بررسی و تبیین رابطه بین جمعیت و امنیت
خلیج فارس و نقش ژئوپولیتیکی آن درامنیت کشور
ابعادژئوپولیتیکی رودخانه اروند ونقش آن درامنیت اقتصادی ومناطق مرزی خرمشهروآبادان
چالشها ومشکلات گردشگری درمناطق مرزی مطالعه موردی شهرستان چابهار
اکوتوریسم گامی به سوی توسعه اقتصادی نواحی مرزی مطالعه موردی شهرستان ماکو
امنیت نواحی مرزی
نقش بازارچه های مرزی دررشد و توسعه اقتصادی استان کردستان
توسعه پایدارروستایی
توسعه روستایی گامی بسوی توسعه پایداربا محوریت کارآفرینی
راهبردهای طراحی شهری جهت افزایش امنیت اجتماعی درشهرهای مرزی با تاکیدبررویکردC.P.T.E.D
بررسی چالشها وفرصت های گردشگری درمناطق مرزی نمونه موردی استان ایلام
برنامه ریزی استراتژیک ارتقاء امنیت و اقتصادرودهای مرزی مطالعه موردی رود ارس
نقش بازارچه های مرزی درتوسعه مناطق مرزی مطالعه موردی بازارچه مرزی قاسم رش درشهرستان سردشت
نقش بیکاری دربین مرزنشینان و تاثیرآن برناامنی مرزی مطالعه موردی عشایرمرزنشین استان اردبیل
بررسی عوامل موثربرارتقاءسطوح و تغییرات مرزهای تقسیمات کشوری
بررسی نقش واهمیت رودهای مرزی درایجاد امنیت ملی و منطقه ای مطالعه موردی: رودخانه هریررود با تاکید برسددوستی ایران و ترکمنستان
تحلیل همگرایی اقوام ایرانی مرزنشین دربرابر جنگنرم با بهره گیری ازتکنیک swot
بررسی و تحلیل اشتغال و بیکاری درشهرهای مرزی طی دوره های ۱۳۷۵و۱۳۸۵مطالعه موردی شهرستان مرزی جوانرود
امنیت سیستان و بلوچستان و توریسم پایدارموردی توریسم ساحلی چابهار
بررسی میزان رضایت گردشگران ازفرهنگ جامعه میزبان بررسی موردی: شهرگردشگری چابهار
نقش مدیریت خوب شهری درتامین رفاه امنیت و ایمنی شهری با رویکرددفاع غیرعامل
چالشها و فرصت های توسعه گردشگری درشهرستان مریوان
راهکارهای عملی گردشگری پایداردرمنطقه ساحلی چابهار
جایگاه بازارهای هدف گردشگری درتوسعه امنیت شهرهای مرزی
برنامه ریزی گردشگری شهرستان مرزی زابل با بهره گیری از شاخص بیوکلیماتیک
گردشگری فرهنگی شهرستان مرزی مریوان و نقش آن درتوسعه صنعت توریسم
بسترها و شرایط جغرافیایی موثردرعدم تحقق توسعه پایدارشهرهای مرزی استان سیستان وبلوچستان
نقش بازارچه های مرزی درتوسعه امنیت پایدارشهرهای مرزی استان سیستان و بلوچستان
سنجش میزان ونوع مشارکت شهروندان با پلیس دربرقراری نظم و امنیت شهرهای مرزی نمونه موردی شهرمرزی زاهدان
تحلیل استراتژیک و تدوین استراتژیهای توسعه بازارچه های مرزی با استفاده از مدل swot مطالعه موردی بازارچه مرزی استان کرمانشاه
تبیین ابعاد اصلی جنگ نرم درشهرهای مرزی استان سیستان و بلوچستان و چالشهای امنیتی آن
عوامل تهدید کننده و تقویت کننده امنیت اجتماعی و فرهنگی درشهرهای مرزی
استفاده ازفن آوریهای نوین برای ارتقای مولفه های امنیت ملی و شهرهای مرزی ـ مطالعه موردی استفاده از تکنولوژی ماهواره ای و علم سنجش از دور
لزوم اجرای الگوهای پدافندغیرعامل درشهرهای مرزی با تاکیدبرکاهش آسیب پذیری شهرهای مرزی درمقابل تهدیدات
تاثیرفرهنگ مشترک میان کشورهابرمیزان رفت و آمدشهروندان موردی: پاوه ـ حلبچه
اقتصادزیرزمینی درشهرهای مرزی اثرات قاچاق براقتصادایران
جهانی شدن و چالشهاه و فرصت های توسعه پایداردرشهرهای ایران
نگاهی برراهکارهای ایجاد اشتغال درروستاهای مناطق کویری ایران ضرورتی اساسی دردستیابی به ماندگاری مردم امنیت و توسعه پایدار
بررسی ابعاد ارتباط بین امنیت و عدالت اجتماعی با دستیابی به توسعه پایدار
بررسی تاثیرات منفی حضور اتباع بیگانه درامنیت کشور
بررسی چالشها و فرصت های گردشگری و تاثیر آن درتوسعه پایدارشهر مرزی بانه
بررسی اثرات اقتصادی ـ اجتماعی بازارچه های مرزی درشهرستان سردشت و روستای اطراف
توسعه پایداردرشرق کشوربا تاکید براستانهای خراسان جنوبی رضوی شمالی
جایگاه و نقش شبکه های اجتماعی درگسترش و جلب توریست درشهرهای مرزی ایران
تاثیر امنیت فضای شهری درتوسعه پایدارشهرهای مرزی نمونه موردی: شهرزاهدان
نقش رسانه های جمعی درامنیت شهرهای مرزی
اهمیت امنیت درحکمت اسلامی
مرزبانی ازمنظرفقه و حقوق اسلامی
بررسی چالشها و فرصت های گردشگری درشهرهای مرزی مطالعه موردی منطقه مرزی میرجاوه
شهرهای مرزی و مسائل امنیتی و انتظامی
بررسی قابلیت های گردشگری روستایی حوزه روستایی شهرستان مرزی قصرشیرین با استفاده از مدلهای QSPM,SWOT
بررسی عوامل اجتماعی موثربراحساس امنیت شهروندان درشهرهای مرزی نمونه موردی شهرستان مریوان
توسعه پایدارسرمایه اجتماعی و امنیت
امنیت شهرهای مرزی و ابعاد ژئوپلیتیکی
قومیت و امنیت اجتماعی مطالعه موردی قوم بلوچ ساکن استان سیستان و بلوچستان
تحلیلی برجاذبه های گردشگری شهربوشهر درارتباط با توسعه پایدار گردشگری درهزاره سوم
نقش گردشگری درتوسعه شهرستان ایذه با استفاده از مدل swot
پدافندغیرعامل و شهرهای مرزی
تحلیلی برشاخصهای توسعه پایدارشهری درشهر ایرانشهر
تحلیلی برتوسعه صنعت گردشگری درناحیه زاهدان با استفاده از مدل راهبردی Swot
تحلیل تاثیر حس تعلق مکانی روستائیان مرزنشین برتوسعه امنیت مناطق مرزی مطالعه موردی روستاهای مرزی شهرستان زابل
بررسی تاثیر امنیت برکارکردهای شهرهای مرزی مطالعه موردی شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی
چگونگی حفاظت و امنیت پایداربه کمک تکنولوژی جدید
بررسی نقش و اهمیت امنیت مرزی درفعالیت های باستان شناسی مطالعه موردی دشت سیستان
آب امنیت و رودخانه های مرزی
فرصتها و چالشهای بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTدرمدیریت امنیت دولت الکترونیک و تاثیرات آن درشهر شهرداری شهروند و زندگی الکترونیکی کشور با رویکرد جهاداقتصادی کشور ایران
مبانی حقوقی مسئولیت بین المللی دولتین ایالات متحده و پاکستان درجنایات ارتکابی توسط ریگی
نقش بازارچه های مرزی درتوسعه اقتصادی و امنیت درمناطق مرزی بازارچه مرزی میلک زابل
امنیت شهری و توسعه شهرهای مرزی نمونه : شهرسراوان
نقش و جایگاه سرمایه اجتماعی درتامین امنیت درمناطق مرزی
مناظرباستانی ـ طبیعی و نقش آنها درگسترش گردشگری فرهنگی درجنوب شرق کشورمطالعه موردی شهرسوخته سیستان
نقش شهرها و مناطق مرزی ازصنعت توریسم و راهکارهای قابل ارائه
نظم و امنیت اجتماعی ـ فرهنگی درمناطق و شهرهای مرزی
تحلیل ژئوپلیتیک چالشهای تاثیر گذار برامنیت ملی ایران درمنطقه خلیج فارس
بررسی پدیده قاچاق درشهرستان مرزی گرمی
فضای امنیتی مناطق مرزی و جایگاه گردشگری درتوسعه اقتصادی استانهای مرزی
مرز امنیت و گردشگری مطالعه موردی سیستان و بلوچستان
موانع و سازوکارهای توسعه امنیت پایداردرخلیج فارس
نظام ترویج راهکاری موثربرای توسعه امنیت درمناطق مرزی
نگاهی گذرا به پدیده ی قاچاق و امنیت مرزها ویرایش شده با روش ارجاع تعیین شده APA
نقش بازارچه های مرزی درتوسعه پایدارشهرهای مرزی مطالعه موردی بازارچه مرزی شهربانه
بررسی عوامل موثربرتوسعه امنیت پایدار ـ مطالعه موردی: استان کردستان
نقش رسانه های جمعی درامنیت شهرهای مرزی نمونه موردی: استان سیستان و بلوچستان
نقش گردشگری مدرن درامنیت ملی
بررسی امواج سرمایی کرمانشاه درفاصله زمانی ۱۹۶۱-۲۰۱۰
بررسی امواج گرمایی حادث شده درکرمانشاه
تحلیلی برامواج سرمایی سنندج درفاصله زمانی ۱۹۶۱-۲۰۰۹
راه های متقاعدسازی برای پرهیز ازقاچاق کالا و مقابله با آن درمناطق مرزی
بررسی عوامل قاچاق سوخت و راهبردهای پیش گیری از آن درشهرهای مرزی استان سیستان و بلوچستان
تحلیل ظرفیت ها و محدودیت ها درراستای توسعه منطقه ای با تاکید برآمایش مناطق مرزی ایران مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان
تحلیلی برحفظ یگانگی ملی و امنیت مرزها و چندگونگی قومی درشهرهای مرزی

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید