مقالات سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید در بانک مقالات کشور منتشر شد

http://www.callforpapers.irمجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید  3 تا 4  اسفند 1390 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهرنجف آباد  برگزار گردید. در این کنفرانس 155عنوان مقاله تخصصی شامل 1137 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 لیست مقالات منتشر شده درسومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

طراحي و ساخت ميزصنعتي با شيارمارپيچ بيضي
بهينهسازي متغيرهاي ماشين كاري درسرعت هاي برشي بالا به منظور كاهش زمان توليد بوسيله الگوريتم ژنتيك
Finite Element Simulation of Tube Hydro-Forming Process and Prediction of Rupture Using Ductile Damage
Finite Element Simulation of the Forming Forces of Solid Cylindrical Components Using Flow Forming Principles
بررسي اثرچيدمان يك مجموعه اتصال سه تايي دريك فضاي محدود تحت بارخمشي
بدست آوردن روابطي براي پيش بيني مقادير برگشت فنري و شعاع انحناي ديواره جانبي در شكل دهي U شكل ورق هايي از جنس فولاد دو فازي
بررسي عوامل مؤثر بر برگشت فنري و انحناي ديواره جانبي در خمكاريU شكل ورق هايي از جنس فولاد دو فازي
تاثير پير سازي تحت كرنش كششي الاستيك بر روي سختي و خواص كششي آليا ژ آلومينيم 2024
بررسي تجربي اثرعوامل فرآيند برتغييرات استحكام كششي قطعات فوم ميكروسلولي ترموپلاستيكي توليد شده به روش قالب گيري تزريقي
Designing an LQR Servo Controller for servo motor
بررسي عمليات ناب درصنعت ماشين ابزار و استفاده كنندگان نهايي ماشين ابزار درايران
طراحي و توليد چرخدنده تاج خروسي به كمك نرمافزار جديد طراح
طراحي كنترلرپيش بيني كننده ي مدل براي بازوي ربات جوشكار زماني كه تحت بار اغتشاش ضربه اي قرارمي گيرد
ط را ح ي و ساخت مفصل و سيمولاتور دو درجه آزادي با قابليت گردش و تغيير زاويه و كنترل سريع بوسيله دو محور در فضاي يك نيم كره
بررسي شرايط بهينه ماشينكاري سوپرآلياژ اينكونل 718 با رويكرد طراحي آزمايش تاگوچي
تحليل و بررسي نقاط خنثي درفرآيند نورد ورقهاي دولايه آلومينيوم ـ فولاد
طراحي و شبيه سازي مخزن وكيوم مكعبي براي خشك كردن ترانفورماتورهاي مجتمع فولاد مباركه
باز طراحي و توسعه محصول شير سوختگيري خودرو دوگانه سوز با استفاده از بهينه كاويBench Marking
بررسي تاثير سرعت دوراني برخواص مكانيكي وساختاري جوش اصطكاكي اغتشاشي در صفحات آلومينيم Al 6111
بررسي تاثير عمليات حرارتي پس از جوشكاري دربهبود عمرخستگي اتصالات لوله اي جوشي اورلپ
بررسي انحناي ترك خستگي زيرپاشنه جوش اتصالات لوله اي جوشي
بررسي و تحليل پارامترهاي هندسي موثربرخستگي اتصالات لوله اي جوشي اورلپ
بررسي ازمايشگاهي جوشكاري اصطكاكي ـ اغتشاشي FSW برروي دو فلز غيرهمجنس مس و برنج و بررسي خواص مكانيكي آن
فرايند پالتروژن و پيشرفت هاي نوين دراين فرآيند
طراحي و ساخت ايستگاه هاي اتوماسيون جوش مقاومتي توليد سازه صندلي خودرو
دستگاه اندازگيري ارتعاشات با قابليت رسم ديناميك ارتعاشات
طراحي و ساخت دستگاه استخراج پروفيل سهبعذي سطوح بهكمك اسكن ليزري
بررسي خواص مكانيكي و متالورژيكي جوشكاري اصطكاكي درفولاد زنگ نزن AISI 316L و بهينه سازي پارامترهاي جوشكاري به روش تاگوچي
بررسي تركيبات بين فلزي تشكيل شده درفصل مشترك ورقهاي دوفلزي مس ـ آلومينيوم توليدي به روش جوش سردنوردي با پروفيل سختي و مقاومت الكتريكي فصل مشترك
تعيين فضاي كاري بدور ازتكينگي ربات 3RRP- با استفاده از افزونگي سينماتيكي براساس الگوريتم بهينه سازي مبتني برشاخص شرط
تشخيص خطا درربات به كمك شبكه عصبي
حل ارتعاشات اجباري سه بعدي ربات سه درجه آزادي با اعضاي انعطاف پذير
تحليل عددي تاثير پارام ر تهاي ماشينكاري و هندسه ابزار بر تنشهاي پسمانددر تراشكاري قطعات جدار نازك
تاثير توليد مجدد برجمع شدگي و خواص مكانيكي درپليمرABS درفرايند تزريق پلاستيك
بررسي تكنولوژي ساخت و توليد پره هاي توربين بادي
مطالعه عددي و تجربي فرآيند رول فرمينگ چهارغلتكي لوله هاي آلومينيومي
تاثير ريزساختارحاصل ازشكل دهي گرم و سرد آلياژ برنج برروي خواص مكانيكي محصول
تحليل عددي شكل دهي هاب فن به روش اجزاي محدود
شبيه سازي تنش تسليم و استحكام كشش نهايي آلياژ CuZn5 به كمك شبكه عصبي مصنوعي
بكارگيري تناسب خاكستري در بهينهسازي چندهدفه مسائل مهندسي
عيب يابي ترانسفورماتورهاي قدرت با استفاده از روش هاي نوين آناليز ارتعاشات و صوت
بررسي تغييرات سطحي ميكروساختارو سختي آلياژ Al-Mg-Siبر اثر اعمال فرآيند اصطكاكي اغتشاشي FSP)
افزايش ميزان زيركوبي خطوط راه آهن با ساخت كلنگ فورجي با پوشش تنگستن كاربايد
اعمال اصول طراحي براي ساخت و مونتاژDFMAبر روي بيرينگهاي موتور مينيجت
تدوين دانش طراحي براي ساخت بيرينگ هاي هوايي با روانكار هوا Air Foil Bearing
تاثير پارامتر سرعت چرخش برروي ريزساختار و سختي آلياژ آلومينيوم ۶۰۶۱ در فرآيند اصطكاكي اغتشاشي
ارايه ي يك راهكار عملي جهت افزايش استحكام چسبندگي لحي مكاري سخت در كلنگ زيركوب با پوشش تنگستن كاربايد
بررسي بهبود خواص فرسايشي فولاد زنگ نزن مارتنزيتي به كمك پوشش دهي WC-Co-Cr با روشHVOF در پارامترهاي مختلف پوشش دهي
تاثير پارامترهاي اصلي پوشش دهي بر ريز ساختار و خواص مكانيكي پوشش WC-Co-Cr اعمال شده با روشHVOF
طراحي،ساخت و تست مكانيزم قلاويزگردان خودكار
اثر پوشش دهي نيكل با ضخامت هاي2و10mmبر مغزه فولاديCK7و بررسي ريزساختار لايه مياني، در مقاطع آلياژA413توليد شده به روش ريخته گري توپر
ارايه مكانيسم تخت انتقال بيمار و بررسي نيروهاي وارد بر بيمار به كمك نرم افزار V-NASTRAN
شوت تلسكوپي همراه با سيستم مكش و فيلتراسيون


بررسي ورفع عيوب ايجادي در خم بحراني لوله هاي ضد زنگ
توليد لوله ي صنعتي دقيق به روش كشش
شناسايي و اولويتبندي عوامل موثر بر عملكرد فرآينذ برنامهريزي توليد با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي
بررسي، تحليل و شبيه سازي مكانيزم ارابه فرود دماغه هواپيما و حل عددي نيروهاي وارد بر عملگرهيدروليكي آن به كمك نرم افزارMSC.VISUAL NASTRAN
PREDICTION OF CROSS – SECTION TEMPERATURE DURING THE MILLING PROCESS USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
پوشش دهي مكانيكي پودرمس برسطح گلوله نيكلي و تاثير پارامتر زمان آلياژسازي مكانيكي برآن
بررسي تاثيرات ناهمسانگردي ونوع نگهدارنده ورق درگسيختگي ورق درپروسه هيدروفرمينگ با استفاده از روش المان محدود
بررسي تاثير پودركاربيد سيليكون برماشين كاري آلياژTi-6Al-4V به روش تخليه الكتريكي
بررسي و شبيه سازي و مقايسه با كشش عميق معمول در يك تكنيك جديد در فرايند كشش عميق اصطكاكي با استفاده از ورق گير هاي چند قسمتي
مدلسازي سه بعدي توزيع حرارت حوضچه جوش در فرآيند جوشكبري تركيبي ليزر –تيگ
اندازه گيري دماي قطعه تحت اسپارك با جريان الكتروليت اجباري از روي سطح خارجي قطعه
بررسي فرايند همراستاسازي لوله ها و مقاطع جدارنازك
طراحي قالب و فرآيند ساخت مخازن تحت فشار كروي كامپوزيتي به روش فيلامنت-وايندينگ با استفاده از يك طرح جديد در الياف پيچي مخزن و تحليل آن
بررسي اثرپارامترهاي توليد برخواص مكانيكي نانوكامپوزيت زمينه پليمري LLDPE/nanoTiO2 توليد شده به روش پرس گرم
بررسي تحليلي و تجربي سايش ابزار درفرآيند تراشكاري فولاد ضدزنگ
طراحي و بهينه سازي زره دو جزئي سراميك-كامپوزيت در برخوردهاي با سرعت بالا
بررسي تجربي اثرنحوه اختلاط مواد و عوامل فرآيند برمقاومت به ضربه قطعات فوم ساختاري ترموپلاستيكي توليد شده به روش قالب گيري تزريقي
ساخت كامپوزيت فلزي Al-Si/Mg2Siبه روش درجا و بررسي تغييرات ريزساختار انجمادي آن
معادلات بنيادي درتعيين رفتار ديناميكي آلومينيوم آلياژي 5083
بررسي نحوه چيدمان فين هاي كندانسور بر روي ظرفيت حرارتي كندانسور و افت فشار مبرد و افت فشار سمت هوا
آلياژهاي حافظه دار
بهينه سازي موقعيت دريچه تزريق در قالب تزريق پلاستيك بازو درمجموعه شيطانك كمربند ايمني
بررسي اثر اصطكاك بر مشخصات هندسي قطعه نهايي در فرآيند هيدروفرمينگ در قالب مثلثي
اندازهگيري جابجايي ميكروعملگرU شكل الكتروترمال با استفاده از ميكروپيسوسنسور
بررسي عددي و تجربي رفتار برگشت فنري در خمكاري Vشكل گرم
بهينه سازي و ارائه طرح جديد براي ساخت اسپي كلوم چشمي
بررسي تجربي و عددي اثر انقباض در قطعات توليدي به روش قالبگيري تزريقي
بررسي تجربي و عددي استفاده از اسكنرهاي نوري در ساخت قالبهاي پيچيده تزريق پلاستيك
كنترل بهينه سيستم توليد و انتقال قدرت درخودروي مجهز به سيستم CVT
مدلسازي و شبيه سازي حركت طولي خودروي مجهز به سيستم CVT
بهبود فرمان پذيري خودرو با كنترل زاويه چرخ هاي عقب
مدل سازي خودرو چهارچرخ فرمان پذيربا استفاده ازنرم افزار ADAMS/Car و طراحي كنترلر فازي به كمك آن
Effect of Machining Parameters on 7075-T6 Aluminum Alloy Resulting Distortion Prevention
تحليل فرآيند فرمدهي تدريجي دونقطهاي بر اساس دادههاي تئوري و تجربي با استفاده از روشي نوين به منظور شبيهسازي حركت اسپيندل ماشين كنترل عددي در نرمافزارABAQUS
توسعه استفاده بهينه از ابزارهاي روش سنجي و زمان سنجي درراستاي افزايش راندمان شركت هاي صنعتي
مقايسه روش مونت كارلو و روش الگوريتم ژنتيك درتخمين قابليت اطمينان بهينه سيستم هاي مركب
تحليل اثر قابليت ماشين آلات در اتوماسيون صنعتي
ارائه الگوريتم نوين مديريتي با استفاده ازابزارهاي فناوري اطلاعات تحت وب المان ارتباطات
ارائه الگوريتم نوين مديريتي با استفاده ازابزارهاي فناوري اطلاعات تحت مولفه تداركات
Web Application for Virtual-Making of Cost Domain in process of Civil-Project E-Management by Suggestive Algorithms
ساخت فرز سه محوره CNCو كنترل توسط برنامه تحت لينوكس
انجام تست كشش برروي آلياژ حافظه دارTiNi به منظور استخراج معادله متشكله براي كاربردهاي پزشكي
كاربرد تصميم گيري چندمعياره درانتخاب و ارزيابي تامين كنندگان دريك زنجيره تامين با استفاده از تكنيك فرايند تحليل شبكه مطالعه موردي شركت گاز استان خوزستان
تحليل پوسته هاي مدور كامپوزيتي رشته پيچي شده به روش اجزا محدود تحت بارگذاري مركب
بررسي توزيع كرنش براي نسبت اضلاع مختلف در فرايند پرس با كانالهاي هممقطع زاويهدار
تعيين زبري سطح در سنگ زني به كمك شبكه هاي عصبي مصنوعي
بررسي اثر نانوكلي و پارامتر هاي توليد بر خواص تريبولوژي نانو كامپوزيت زمينه پليمري LLDPE/nanoclayتوليد شده با روش پرس گرم
تاثير پارامتر هاي نيتروژن دهي روي فولاد گرم كارAISI H13
بررسي امكان ساخت بيلوزهاي دوجداره با روش هيدروفرمينگ و شبيه سازي آن
مدلسازي و آناليزسازه يك پرنده كوچك مقياس تحت اثر سطحWIG و بررسي پارامترهاي آيروديناميكي مدل پيش ساخت بالواره آن به روش المان محدود
استفاده ازبرنامه ريزي ژنتيك دربررسي تاثير سايش ابزار برروي شعاع براده درفرآيند ماشين كاري
سيستم ترمز ABS هوشمندبا استفاده ازمنطق فازي
طراحي و ساخت Base Plate قابل تنظيم به منظور آناليزارتعاشات وعيب يابي الكترو موتورها والكترو فنها به صورت افقي و عمودي
بررسي تغييرات استحكام كششي قطعات ترموپلاستيكي جوش داده شده به روش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
شبيه سازي و ساخت سيستم تعليق فعال خودروي هيبريد الكتريك موازي چهار چرخ محرك
محاسبه ضرايب مدل سخت شوندگي غيرخطي شابوش بروش عددي
بررسي اثر سرعت پيشروي، زاويه رأس ابزار و سرعت برشي بر ميزان تورق درسوراخكاري كامپوزيت هاي پلاستيكي تقويت شده باالياف كربني
طراحي دستگاه نيمه اتوماتيك تست نشتي لولههاي درزدارجوشي حداكثرسايز8
تاثير هندسه و ابعاد نمونههاي فولادي AISI 1040 بر چگونگي تغييرات فازها، سختي و منحني سردشدن در عمليات كوئنچ
بكارگيري فن آوري اطلاعات و طراحي سايتي براي توسعه طراحي، برنامه ريزي فرايند، و ساخت و توليد
نقد و ارزيابي توسعه دانش و فناوري درصنعت حمل و نقل هوايي
نگرش سيستمي در مديريت راهبردي و تجزيه و تحليل و ضعيت و استراتژي رقابتي ساخت و توليد
استاندارد كردن فرايند طراحي، برنامه ريزي و ساخت و توليد (بررسي موردي موتورهاي درونسوز)
نقد و بررسي توسعه علمي، آموزشي، فناوري و ساخت و توليد (بررسي موردي موتورهاي درونسوز
شكل گيري راهبرد توسعه علمي وفناوري و ساخت و توليد (بررسي موردي موتورهاي درونسوز)
بررسي بررسي تاثيرات حاصل از فرآيند اكستروژن زاويهاي بر نيروهاي ماشينكاري نمونه هاي آلياژي آلومينيوم 606
بررسي سايش ابزار و كيفيت سطح نمونههاي ماشينكاري شده آلومينيوم 6061 حاصل از فرآيند اكستروژن زاويهاي
محاسبه تنظيمات ماشين براي توليد چرخ دنده مخروطي مارپيچ به روش فرزكاري پيشاني – فُرمت
محاسبه تنظيمات ماشين براي توليد چرخ دنده مخروطي مارپيچ به روش فرزكاري پيشاني– جنريت با رل اصلاحي
بررسي اثرنوع سيكل عمليات حرارتي بعدازكربن دهي بررفتار خستگي فولاد16MnCr5
طراحي و ساخت دستگاه تست عملكردي جهت انجام آزمون ارابه فرود هواپيما
شبيه سازي اكستروژن مستقيم با روش بدون المان
بررسي اثر سرعت باز شدن جك جرثقيل بر پارامترهاي خروجي اجزاي جرثقيل با استفاده از شبيهسازي اجزاي محدود و طراحي بهينهي اجزا
بررسي سختي پوشش هاي نانو كامپوزيتي Fe/TiCپوشش داده شده بر سطح فولادهاي كربن جزئي به روش پوشش دهي ليزري
ارائه روشي براي اندازه گيري لقي استاتيك ناشي از ساخت چرخ دنده ها در گيربكس ها
بررسي اثر ويسكوالاستيك مواد بر نتايج فركانس طبيعي مدل تئوري الاستيسيته ورقهاو پوسته هاي استوانهاي ساندويچي كامپوزيتي با نرم افزار آباكوس
بهبود سختي، استحكام كششي و مقاومت در برابر ضربه جوش ترميت فولادي در درز ريل با بهره گيري از منگنز
تحليل نيرويي فراينداكستروژن لوله به سه روش آزمايشگاهي تئوري و شبيه سازي المان محدود
الگوريتم هاي كاربردي براي استقرار بخش ها درتوليد انبوه
بررسي فرايند طراحي محصول در محيطCIM با استفاده ازتكنيك مدلسازي ساختاريIDEF0
طراحي محصولات سفارشي جهت ساخت به روش نمونه سازي وتوليد سريع
ارائه چارچوبي پيشنهادي به منظور بهبودفرآيند سيستم توليد ناب درموسسات كوچك و متوسط
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختار فوم كامپوزيت ترموپلاستيكي با 1بكار گيري پودر لاستيك بازيافتي(ABS/WGRT
تعيين زاويه لقي در مكانيزم چهار ميله اي با استفاده از روابط نيوتن
طراحي جرثقيل ستوني تمام چرخشي ستونهاي دوسرگيردار
اندازه گيري ابعادي قطعات صنعتي با دقت كسري از ميليمتر به صورت آن لاين با تكنيك ماشين بينايي
طراحي مكانيزم چهار ميله اي توليد مسير با در نظر گرفتن عيوب شاخه اي و مداري
بررسي تجربي تاثير پارامترهاي ورودي بر روي عمق و مقدار سختي لايه سختكاري شده در فرآيندسخت كاري القايي ميل لنگهاي ميكروآلياژي
كاليبراسيون پرسهاي هيدروليكي و مكانيكي
بررسي كيفي روشهاي ساخت و توليد موادتابعي FGM
شبيه سازي پاسخ ترمومكانيك گذراي آزمايش ترموگرافي ارتعاشي براي شناسايي جدايش بين لايه اي
استفاد از شبيه سازي FEMدرفورج با پليسه كنترل شده كپه شاتون
بررسي تاثير عنصرنيوبيوم روي خواص مكانيكي فولادزنگ نزن ريختگي 304L
پايدارسازي سيستمهاي اتوماسيون صنعتي كنترل از راه دور با چند تاخير زماني
استفاده ازشبيه سازي FEM در فورج بدون پليسه كپه شاتون
مقايسه روشهاي مختلف فورج كپه شاتون
آناليز ارتعاشي تيرهاي كامپوزيتي لايه اي همراه با ترك عرضي با استفاده ازتئوري مرتبه اول تغييرشكل برشي و تست هاي آزمايشگاهي
Designing a User Friendly Inviroment for Controling Analoge System and Preparing System to Illustrate Desired Performance Curve
بررسي تحليلي عيوب موج در نورد ورقهاي فولادي و بهسازي آن
طراحي، ساخت و شبيه سازي پاندول معكوس
طراحي زيردريايي بدون سرنشين
بررسي توان موتور بنزيني و برقي خودروهاي هيبريد موازي
  

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید