انتشار مجموعه مقالات سومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

http://www.callforpapers.ir

مجموعه مقالات سومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.irسومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی  7 دی 1391 توسط شرکت هم اندیشان کیمیا و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. در این کنفرانس 67عنوان مقاله تخصصی شامل 631 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده درسومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

بررسي روش خاكشويي در پاكسازي خاك‌هاي آلوده به تركيبات نفتي
جذب BTEX از آب‏هاي آلوده، با استفاده از كربن فعال تهيه ‏شده از لجن تصفيه‏خانه‏ي فاضلاب كارخانه‏ي چوب و كاغذسازي
كاربرد سورفكتانت ها در پاكسازي خاكهاي آلوده به تركيبات نفتي به ويژه ايزومرهاي كرسول
مطالعه و بررسي انواع غشاهاي نانوليفي به عنوان جاذب در حذف مواد آلاينده از پساب
طراحي مفهومي سيستم مديريت پسماند خطرناك در پالايشگاه هاي گازي (مطالعه موردي: فازهاي 22، 23 و 24 پارس جنوبي)
حذف تري بوتيل فسفات از محلول هاي آبي با استفاده از كاتاليست دي اكسيد تيتانيوم
سنتز دي اكسيد قلع دوپه شده با نيتروژن و فسفر با استفاده از دانه‌هاي سويا جهت تصفيه پساب هاي صنعتي
مطالعه مكانيزم روش نوين تقطير غشايي در خلاء در تصفيه پساب صنعتي

انجام واكنش فنتون بر روي كاستيك مصرف شده پالايشگاههاي گازي
اندازه گيري فلزات سنگين در پساب پالايشگاه با استفاده از اسپكتروسكپي جذب اتمي شعله اي روي نانواكسيدتيتان اصلاح شده با ليگاند PAR
تصفيه پسماند روغني واحدهاي شيرين سازي پروپان و بوتان شركت مجتمع گاز پارس جنوبي و توليد بخشي از اودورانت مورد نياز شركت ملي گاز ايران
مديريت پسماند گازي ارسالي به فلر در پالايشگاه گاز شهيد هاشمي ن‍ژاد
بررسي امكان سنجي كاهش مصرف كاغذ در پالايشگاه هاي گازي
حذف آلاينده هاي هيدروكربني از آب خروجي از چاههاي نفت توسط نانو فيلتر
تصفيه پساب هاي صنعتي با استفاده از غشاهاي مايع امولسيوني (ELM)
ئتاثير نانو ذرات اكسيد آلومينيم بر روي خواص تراوايي غشاي پلي يورتان
مروري بر اثرات زيست محيطي سيالات و پسماندهاي حفاري و ارائه راهكارهايي در جهت پيشگيري آن
حذف هيدرو كربن هاي پلي آروماتيك (نفتالن) توسط نانوذرات فوتوكاتاليست اكسيد تنگستن
بررسي نقش بايوفيلم در تصفيه پساب صنايع (مطالعه موردي: يك واحد پتروشيمي)
دفع پسماند هاي آلوده به مواد راديواكتيو طبيعي ميدان نفتي
بررسي فرآيند حذف ارتو كروزول از پساب هاي صنعتي به روش اكسيداسيون پيشرفته
استفاده از نانو جاذب هاي پايه آهن جهت حذف كروم (VI) از آب
بررسي اكسيداسيون ارتوكروزول به روشUV/H2O2/ Fe(II)وUV/H2O2/ Fe(III)
تدوين استراتژي مديريت پسماند در پالايشگاه هاي نفت و گاز (مطالعه موردي:پالايشگاه نفت شيراز)
توليد بيوديزل از روغن پسماند خوراكي به روش متانول فوق بحراني و بهينه سازي آن توسط روش سطح پاسخ
مقايسه كارايي فناوري‌هاي اكسيداسيون فتوشيميايي پيشرفته براي حذف فنل و بيسفنل‌آ از محلول آبي
Simulation of Refinery Wastewater Treatment in a UASB Reactor Using CFD
بررسي وضعيت پساب هاي خروجي نيروگاه آبادان
بررسي حذف2- متيل پيريدين توسط زئوليت
بررسي حذف تركيب 4-پيكولين توسط رزين از محلول هاي آبي
تعيين pH مناسب براي جداسازي رنگ توسط يك تركيب جديد منعقدكننده – لخته‌ساز
تصفيه لجن مخازن فراورده هاي نفتي
بهبود كيفيت آب توليدي از ميادين نفتي با استفاده از مواد شيميايي افزودني چند نقشي
بررسي غلظت فلزات سنگين در لجن حاصل از واحد تصفيه‌خانه آب پتروشيمي فجر
Investigation Aromatic Compound of industrial wastewater by a Aquatic Fungus
مشخصه يابي لجن نفتي مخازن ذخيره سوخت هاي سنگين
بررسي مدل هاي تزريق بخار جهت پاكسازي خاكهاي آلوده نفتي
بررسي ميزان حذف آهن از پساب صنايع فورجينگ با استفاده از فرآيندMEUF
Analysis of the bio-environmental advantages using two types of activated carbon at a petro-chemical water treatment plant
تحليل و ارزيابي سودآوري تبديل زباله به انرژي از ديدگاه بخش خصوصي (مطالعه موردي: اصفهان)
مديريت و اصلاح جايگاه پسماند ويژه در پالايشگاه گاز شهيد هاشمي ن‍ژاد
مطالعه و بررسي تاثير دما و غلظت بالاي فنل بر عملكرد بيو راكتور در تصفيه پساب‌هاي فنلي
بررسي روشهاي مدلسازي در فرآيند جذب به وسيله جاذب‌هاي زيستي
بررسي انواع جاذب هاي زيستي در جداسازي فلزات سنگين و مقايسه آنها
پيروليز پلاستيك هاي پسماند و تبديل آنها به سوخت هاي هيدروكربني مفيد
كاهش آسيب به محيط زيست با استفاده از شبكه‌‌ي عصبي مصنوعي(ANN)
بررسي اثربخش مديريت كاهش ورودي پساب صنعتي از مبدا بر كيفيت پساب (مطالعه موردي پيش تصفيه واحد پلي اتيلن ترفتالات فاز اول (PET-1) پتروشيمي شهيد تندگويان)
استحصال انرژي از پسماندهاي شهري به روش هاضم (مطالعه موردي: پروژه هاضم منطقه 4 شهرداري تهران)
الزامات و شرايط سامانه‏‏هاي پيروليزي ضايعات پليمري
استفاده از تكنولوژي RFID در كاهش پسماند توليدي در عمليات حفاري چاه‌هاي نفت و گاز
بررسي عملكرد راكتور MBBR درحذف آلاينده هاي پساب شركت هاي بهره برداري نفت و گاز با رويكرد يوتيليتي مركزي
استفاده از انرژي گرمايي پساب در Unit-24 كارخانه الفين مجتمع پتروشيمي اميركبير به كمك تكنولوژي پينچ در مبدلهاي حرارتي
فيلتراسيون آب‌هاي همراه نفت به شيوه جريان متقاطع ديناميك توسط فيلترهاي سراميكي ديسكي چرخان
استفاده از انرژي گرمايي پساب در مبدل E-2413 كارخانه الفين مجتمع پتروشيمي اميركبير
بهينه سازي پارامترهاي عملياتي فرايند انعقاد- لخته سازي جهت كاهش كدورت نمونه پساب صنعتي
استفاده از انرژي گرمايي پساب در واحد بخار سازي كارخانه الفين مجتمع پتروشيمي اميركبير به كمك آناليز پينچ
پتانسيل گياه پالاييگياه Brassica oleraceae L. در جهت پالايش كروم و روي صنعتي
حذف آلاينده هاي زيست محيطي با استفاده از نانو ذرات
آناليز فرايند تثبيت و پايدار سازي كنده هاي حفاري در ميادين نفتي جنوبغرب ايران
كاهش COD خروجي واحد تصفيه پساب روغني پالايشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبي
بررسي روش هاي مديريت و تصفيه پساب صنعتي در پالايشگاه گاز سرخون
بررسي پالايش خاكهاي آلوده به متيل ترشيو بوتيل اتر با فرايند خاكشويي
مطالعه حذف كادميوم (Cd) و مس (Cu) توسط بيوفيلم جلبكي از محيط آبي آلوده
بررسي امكان پالايش فلزات سنگين از محيط هاي آبي آلوده با استفاده از دوكفه اي Anodonta cygnea
بررسي روش هاي فيزيكي- شيميايي در حذف COD و NH3-N موجود در شيرابه هاي توليد شده از فرايندهاي صنعتي
بررسي مقدار امولسيون شوندگي نفت خام با استفاده از روش هاي بيولوژيكي
بررسي شاخص شوري سفره آب زيرزميني ناشي از تخليه پساب هاي نفتي (مطالعه موردي منطقه دشت عباس و مارون)

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید